100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Předměty

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva (resp. 5 pro obor FLEXI) povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

V ceně studia jsou zahrnuty česky vyučované předměty, můžete si ale zvolit i předměty vyučované zahraničími lektory v angličtině (za příplatek 5.000 Kč bez DPH/1 předmět).

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.
Pro studium předmětů vyučovaných v angličtině doporučujeme znalost angličtiny alespoň na úrovni B2.

 • Přehled všech povinně volitelných předmětů, z nichž můžete vybírat, naleznete níže na této stránce. Jedná se o informativní přehled předmětů, jejich volba pak probíhá přímo ve studijním systému před zahájením druhého semestru.
 • Studiem vybraných volitelných předmětů získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce).
 • Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.
 • Výstupem po absolvování předmětů je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Zaměření: management

Age management

Age management

Více informací

Studiem předmětu se seznámíte s přínosy a riziky aplikace age managementu v organizacích a podmínkách řešení v rámci strategického managementu lidských zdrojů. Dozvíte se, v čem je klíčová schopnost nastavit a implementovat age management do organizace a jak napomůže v dosahování konkurenční výhody a budování značky zaměstnavatele. Naučíte se identifikovat a hodnotit přístupy organizací k jejich aplikaci a vztahu na management lidských zdrojů. Budete umět využívat faktory, které mají vliv na aplikaci age managementu a naučíte se nastavovat personální procesy pro podporu mezigenerační spolupráce. V průběhu studia se zamyslíte nad tím, proč je oblast práce s lidmi a jejich kontinuální rozvoj bez ohledu na věk důležitý, včetně využití vhodných nástrojů, jakými jsou například rozvojové metody a ICT. Každá generace má svá specifika a ta je nutné reflektovat pro efektivní využití jejího potenciálu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Agilní a tradiční projektové metodiky

Agilní a tradiční projektové metodiky

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s různými projektovými metodikami. Po absolvování předmětu získáte ucelený přehled o projektových metodikách, které lze uplatnit v různých odvětvích. V průběhu studia bude objasňována problematika, co je a co není projektem, jaký je jeho životní cyklus, podíváme se na různé tradiční i moderní metodiky řízení projektů, projdeme si všemi fázemi projektu a řekneme si, co je pro každou fázi stěžejní. V neposlední řadě se také podíváme na výhody a nevýhody jednotlivých přístupů k řízení projektů a jak zvolit tu nejlepší metodiku pro váš projekt.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Agilní a tradiční projektové metodiky v IT

Agilní a tradiční projektové metodiky v IT

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s různými projektovými metodikami. Po absolvování předmětu získáte ucelený přehled o projektových metodikách v IT. V průběhu studia bude objasňována problematika, co je a co není projektem, jaký je jeho životní cyklus, podíváme se na různé tradiční i moderní metodiky řízení projektů, projdeme si všemi fázemi projektu a řekneme si, co je pro každou fázi stěžejní. V neposlední řadě se také podíváme na výhody a nevýhody jednotlivých přístupů k řízení projektů a jak zvolit tu nejlepší metodiku pro váš projekt.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
AI - aktuální trendy a využití v podnikové praxi

AI - aktuální trendy a využití v podnikové praxi

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte přehled o problematice využití umělé inteligence (AI) v podnikové praxi, o vývoji a trendech v této oblasti. Lépe se budete orientovat v tom, co je v současné době možné a odlišíte to od vizí budoucího vývoje. Naučíte se analyzovat potřeby podniků a rozhodovat o výhodnosti, či nevýhodnosti, využití AI ve vztahu k možnostem současných produktů využívajících AI. Poznáte, kde dělá AI chyby a proč. Vyvarujete se nerealistických očekávání.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Autentický Self Marketing

Autentický Self Marketing

Více informací

Předmět „Self marketing“ se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti osobního marketingu a sebeprezentace. Cílem tohoto předmětu je poskytnout vám nezbytné nástroje a techniky, které vám pomohou prezentovat sebe sama a své schopnosti efektivně a přesvědčivě. V rámci tohoto předmětu získáte hlubší porozumění strategiím osobního marketingu a zjistíte, jak identifikovat a využít své klíčové přednosti a dovednosti v rámci svého profesního růstu a kariérního rozvoje. Budete se také zabývat koncepty osobní značky a rozvíjet svůj osobní brand, který vám umožní vytvořit si konkurenční výhodu na trhu práce. Po absolvování tohoto předmětu budete schopni lépe prezentovat své profesní dovednosti, vybudovat si silnou osobní značku a úspěšně komunikovat s ostatními v rámci pracovního prostředí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Bezpečnost informací, dat a informačních systémů

Bezpečnost informací, dat a informačních systémů

Více informací

Studiem předmětu Bezpečnost informací, dat a informačních systémů se naučíte aplikovat postupy, které napomáhají správnému nastavení procesů kybernetické bezpečnosti v organizacích. Naučíte se chápat bezpečnost informací a IS jako součást běžné praxe, rozlišovat základní a podstatné pojmy a vazby mezi nimi, znát základní postupy při zajištění bezpečnosti v rámci projektové činnosti, při kooperaci v různých rolích (manažerských či konzultantských) v týmech zaměřených na bezpečnostní analýzu a audit informačních systémů.

Díky studiu tohoto předmětu dokážete vysvětlit základní pojmy v bezpečnosti informací a IS, vyjmenovat kritické charakteristiky a vysvětlit jejich význam, včetně konceptuálního modelu bezpečnosti informací, identifikovat základní zdroje rizik pro informace a data v ICT, formulovat cíle informační bezpečnosti a prostředky dosažení těchto cílů, vyjmenovat standardy a principy hodnocení bezpečnosti IS včetně penetračních testů. Absolvování předmětu napomáhá k rozvoji manažerského rozhodování, rozvoje schopnosti reagovat na měnící se bezpečnostní podmínky pro práci s daty a informacemi.  Toto studium vám pomůže rozvinout schopnost reagovat na měnící se bezpečnostní podmínky po práci s daty a informacemi, a zvýší vaši konkurenceschopnost na pozicích IT manažera, projektového manažera nebo manažera bezpečnosti informačních systémů, případně v top managementu podniků a organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Branding a komunikační strategie

Branding a komunikační strategie

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s tématikou budování silných značek a tvorby komunikačních a obsahových strategií. Nezbytnou podmínkou budování značky je dobře pochopit její podstatu, hodnoty a fungování. Během studia tyto principy ovládnete a naučíte se je aplikovat v praxi. Po absolvování budete schopni například vytvořit efektivní komunikační strategii s využitím vhodných komunikačních kanálů pro danou cílovou skupinu, napsat a zpracovat kvalitní zadání pro agenturu či výběrové řízení, nebo využít poznatků archetypů pro budování značky.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Digitální marketing

Digitální marketing

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s moderním pojetím digitálního marketingu (online marketingu) a jeho praktickým využitím pro rozvoj firmy. Po absolvování předmětu budete mít přehled o nejdůležitějších kanálech a nástrojích digitálního marketingu a zjistíte, jak efektivnost digitálního marketing vyhodnocovat. Uvědomíte si význam digitálního marketingu pro současné podnikatelské prostředí, poznáte nejnovější trendy v digitálním marketingu a pochopíte zasazení digitálního marketingu do kontextu marketingové strategie úspěšné firmy. Dozvíte se, jaké jsou nejnovější trendy a technologie (včetně umělé inteligence) v oblasti digitálního marketingu a jak je efektivně využít pro budoucí růst.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Diverzity management

Diverzity management

Více informací

Studiem předmětu se seznámíte s problematikou diverzity managementu a mezigenerační spolupráce v organizacích. Důraz je kladen na důležitost podpory diverzity a inkluze v rámci strategického managementu lidských zdrojů. Dozvíte se, v čem je klíčová schopnost nastavit a implementovat diverzity management pro podporu diverzity na pracovišti, work-life balance a potřeby místního trhu práce. Správná aplikace diverzity managementu a podpora mezigenerační spolupráce napomůže organizaci dosáhnout konkurenční výhody a budovat značku zaměstnavatele. Naučíte se identifikovat a hodnotit přístupy organizací k jeho aplikaci a vztahu na další personální činnosti v managementu lidských zdrojů. Budete umět identifikovat přínosy a rizika nastavení diverzity managementu a spolupráce s generacemi zaměstnanců. V průběhu studia se zamyslíte nad tím, proč je oblast práce s lidmi a jejich důraz na podporu diverzity důležitý a může napomoci k řešení problémů s nedostatkem kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
E-commerce

E-commerce

Více informací

Studiem tohoto obchodu získáte přehled o problematice e-commerce a budete lépe schopni budovat a/nebo řídit e-commerce. Poznáte nejdůležitější aspekty a nástroje elektronického obchodování. Studium vám pomůže vnímat e-commerce jako celek, jako propojenou organizaci činností a výstupů v souvislostech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

 

Více o předmětu
Efektivní leadership pro 21. století

Efektivní leadership pro 21. století

Více informací

Předmět "Efektivní leadership pro 21. století" vám poskytne nejnovější teoretické poznatky v oblasti leadershipu a jejich praktickou aplikaci v organizacích. Zaměřuje se na rozvoj znalostí, sebepoznání a sociálních dovedností nezbytných pro úspěšný leadership v dnešním dynamickém prostředí 21. století. Seznámíte se s různými koncepty leadershipu – strategickým, etickým, post-heroickým či autentickým leadershipem, ale také se zaměříte například na followership, etiku, diverzitu, kreativitu a vedení digitální pracovní síly, spirituální leadership či mindfulness. Důraz je kladen na identifikaci vlastních rozvojových potřeb a navrhování individuálních rozvojových plánů. Po absolvování tohoto předmětu budete schopni účinně reagovat na výzvy a změny v leadershipu a přispívat tak k dlouhodobému úspěchu organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Event management

Event management

Více informací

Tento předmět je navržen tak, aby Vám poskytl základní informace a nástroje sloužící pro lepší pochopení procesů spojených s plánováním, organizací a realizací akcí. Bude Vám představen komplexní pohled na event management v jeho základních podobách – od firemních setkání až po veřejné akce velkého rozsahu. Seznámíme Vás s klíčovými principy a postupy event managementu, včetně strategického plánování, marketingových strategií, logistiky, finančního plánování a hodnocení úspěchu událostí. Tento předmět je určen těm, kteří chtějí získat teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné k úspěšnému řízení událostí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Facility management

Facility management

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s činnostmi realitního makléře. Seznámíte se s předmětem správy nemovitostí a aktivitami správy nemovitostí dle Zákona č. 39/2020 o realitním zprostředkování. Získáte znalosti z oblasti investic do rezidenčních nemovitostí. Seznámíte se se smluvní dokumentací. Pochopíte problematiku správy vlastní nájemní nemovitosti v oblasti technického servisu, administrativy a ekonomického servisu. Seznámíte se s komplexní činností správy nemovitostí pro společenství vlastníků, družstva. Seznámeni budete s problematikou krátkodobého ubytování – Airbnb. Po absolvování předmětu porozumíte činnosti „správa nemovitostí“, budete schopni tuto činnost vykonávat jako vlastník nájemní nemovitosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Financování projektů a inovací

Financování projektů a inovací

Více informací

 

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Firemní ambasadoři a obsahový marketing

Firemní ambasadoři a obsahový marketing

Více informací

Proč a jak tvořit uvnitř firmy vlastní “experty influencery” v oblasti vašeho businessu? Studiem tohoto předmětu získáte jasnou představu, jak podpořit potenciál práce vašeho marketingového týmu, a to zejména v oblasti obsahového marketingu skrze kvalitní nastavení systému firemních ambasadorů. Naučíte se, jak na principech win-win multiplikovat efekt aktivit vašeho marketingového týmu skrze vhodnou aktivizaci a podporu (nejen obsahového) marketingu již aktivních zaměstnanců, a nastartovat činnost těch doposud váhajících. 

Na základě konkrétních dat z několika dlouhodobých globálních průzkumů zaměřených právě na firemní ambasadory a potenciál aktivismu zaměstnanců zjistíte, s jakými skupinami zaměstnanců v tomto ohledu nepracovat, s jakými naopak zásadně ano.

Zjistíte jak a kde se právě téma obsahového marketingu podpořeného firemním ambasadorstvím může optimálně propojit s oblastí prodeje, náboru kvalitnějších zaměstnanců a s interní komunikací.  

Naučíte se, jakou nenáročnou (časově i finančně) podporu aktivním firemním ambasadorům můžete jednoduše dodat, aby se právě jejich aktivita a práce podílela na multiplikaci dopadu zejména firemního obsahového marketingu. Pochopíte, jakou vhodnou podporou individuálního brandu zaměstnanců zvýšíte prestiž vaší firemní značky.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Individualita a manažerské soft skills

Individualita a manažerské soft skills

Více informací

Předmět „Individualita a manažerské soft skills" vám umožní objevit a rozvíjet vaši osobní manažerskou individualitu. Během kurzu se naučíte poznat a využívat své přirozené talenty a schopnosti. Zaměříte se na klíčové soft skills, které vám jsou vlastní, a posílíte ty, které potřebujete rozvíjet. Naučíte se pracovat s nástroji pro efektivní týmovou práci a porozumět potřebám vašeho týmu. Vyzkoušíte si otevřenou a nenásilnou komunikaci, která posiluje vztahy a výkonnost týmu bez nutnosti hodnocení a posuzování. Dále se budete zabývat prevencí vyhoření a technikami pro zvládání stresu a emocí jak v pracovním, tak v osobním životě. Skrze individuální konzultace se zaměříte na konkrétní situace a budete společně s lektorkou trénovat adekvátní použití potřebných nástrojů a dovedností. Absolvováním tohoto předmětu posílíte vaší manažerskou i osobní efektivitu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Interkulturní komunikace a leadership

Interkulturní komunikace a leadership

Více informací

V tomto předmětu využijete teorii zaměřenou na rozdíly mezi kulturami pro aplikaci směrem k úspěšnému fungování kulturně smíšených organizací či týmů. Naučíte se rozumět, v čem jsou jednotlivé kultury odlišné, jaké jsou požadavky a očekávání na vedení jednotlivců a týmů. Zabývat se budete také tématy jako jsou kulturní adaptabilita, senzitivita či inteligence.

Více o předmětu
IT management

IT management

Více informací

Modul IT management se zaměřuje se na rozvoj dovedností a znalostí v oblasti řízení IT v podniku. Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům teoretické a praktické znalosti v oblasti IT managementu a učinit je schopnými zapojovat IT do podnikové strategie a rozhodování. V rámci tohoto modulu se seznámíte se základními pojmy a koncepty v oblasti IT managementu, naučíte se efektivně řídit IT projekty a IT týmy. Dokážete analyzovat a navrhnout IT infrastrukturu a související procesy. Naučíte se jak řádně spravovat a udržovat IT systémy a plánovat a rozvíjet IT strategii. Modul IT management je určen pro studenty, kteří se chtějí stát odborníky v oblasti IT managementu a pro ty, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti řízení IT v podniku. Tento modul je vhodný zejména pro studenty, kteří již jsou nebo se chtějí stát IT řediteli nebo IT manažery, nebo pro ty, kteří chtějí pracovat na pozicích s vysokou mírou odpovědnosti za IT v organizaci.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Koučování pro manažery a podnikatele

Koučování pro manažery a podnikatele

Více informací

Koučování pro manažery a podnikatele volně navazuje a prolíná se s Vybranými trendy v řízení lidských zdrojů. K jednomu v současné době z nejrozšířenějších ale i nejkontroverznějších trendů patří koučování. Studium předmětu Vám pomůže k rychlé orientaci v tom, podle čeho můžete poznat, co koučování a koučovací přístup jsou a co je jen marketingový název.  Předmět je cílen primárně na ty oblasti vedení lidí, kde mohou manažeři a podnikatelé koučovací přístup uplatnit v praxi jak pro svůj vlastní rozvoj, tak pro vedení a motivaci podřízených v konkrétních modelových situacích, jakými jsou práce s inovacemi, strategiemi, časem, náborem a motivací zaměstnanců, zvyšováním pracovního výkonu, při poskytování zpětné vazby nebo tvorbě rozvojových plánů. Nedílnou součástí předmětu je implementace koučovacího přístupu do práce s týmy a firemní kultury včetně případových studií firem, které koučovací přístupy už využívají.  Protože se každý z nás učí jiným způsobem, obsahují výukové materiály nejen teorii pro ty, kdo ji mají rádi, ale především množství praktických nástrojů, testů, kvízů apod., které Vám umožní vyzkoušet si koučování sami na sobě i ve svých týmech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Krizová komunikace

Krizová komunikace

Více informací

Vstupte společně se mnou do světa krizové komunikace, oboru neustálých výzev a zásadního významu pro efektivní řízení procesů institucí i firem prostřednictvím komunikace v nečekaných a náročných situacích. Studium tohoto předmětu vás zavede do hlubin strategií a taktik, které jsou klíčové pro zachování pozitivní image včetně úspěšného navigování v období krizí. Vytvoříte si strukturu, pomocí níž eliminujete fáze paniky a přešlapů v krizových situacích. Jen tak vaši organizaci vyvedete z rizikových situací, kdy nesprávně nastavená krizová komunikace může krize násobit, a to jak směrem vně, tak i dovnitř organizace.  Tento předmět je pro Vás, kteří nechcete jen teoretizovat, ale připravit se na skutečné výzvy. Věřím, že předmět shrnuje základní pravidla a je pro vás ideální volbou!

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Management obchodu

Management obchodu

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se a porozumět oblasti řízení prodeje, obchodního marketing managementu, CRM, obchodním strategiím uplatňovaným v různých teritoriích a zákaznických segmentech, e-commerce a řízení nákupu. Po absolvování předmětu budete ovládat principy a schopnost řídit obchodní oddělení v současné dynamicky se rozvíjející době. Student získá ucelený přehled o obchodní činnosti pohledem prodejce a zákazníka. V průběhu studia bude objasňována problematika se zaměřením na praktické uplatnění a využití získaných teoretických základů z oblasti B2C i B2B trhů s cílem vybavit absolventy dovednostmi vhodnými pro manažerské pozice v obchodních odděleních korporátních společností, MSP a rodinných firem.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Manažerská kultura a společenská odpovědnost organizací

Manažerská kultura a společenská odpovědnost organizací

Více informací

Studenti předmětu získají základní orientaci v problematice manažerské kultury, společenské odpovědnosti organizací a podnikatelské etiky. Budou schopni rozpoznat neetické jednání a rozhodovat v řešení etických dilemat. Získají schopnost analyzovat, vyhodnotit a integrovat principy společenské odpovědnosti v rámci organizační kultury a strategického plánování organizace. Základní témata předmětu jsou společenská odpovědnost firem, podnikatelská etika, manažerská kultura, udržitelnost a udržitelný rozvoj.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Manažerské role

Manažerské role

Více informací

Studiem tohoto předmětu se blíže seznámíte s jednotlivými rolemi, které potřebuje zvládnout úspěšný vedoucí pracovník. Cílem předmětu je pochopit správnou provázanost mezi jednotlivými rolemi, nastavit si funkční systém nástrojů pro využívání jednotlivých rolí v praxi a zpracovat si funkční šablony a scénáře pro svou manažerskou praxi.

Postupně projdeme jednotlivé fáze tzv. „manažerské smyčky“, kde si ujasníme, jak zadávat a verifikovat cíle, tvořit flexibilní plány, zadávat motivačně úkoly, kontrolovat je a vyhodnocovat formou rozvojové zpětné vazby.

Zároveň formou rozboru modelových situací analyzujeme různé manažerské situace ve vztahu k podřízeným či nadřízeným, k čemuž využijeme různé mentální modely a manažerské komunikační techniky.

Po absolvování předmětu budete dobře zvládat, jak se postavit k roli manažera, jak si rozvrhnout jednotlivé druhy aktivit, jak řešit aktuální problémy a jak vyhodnocovat výsledky práce.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Marketingový výzkum

Marketingový výzkum

Více informací

Předmět se zaměřuje na marketingového výzkumu a vysvětluje jeho postupy, metody a techniky, které lze následně prakticky aplikovat na různé oblasti. Dále seznamuje studenty s jednotlivými etapami procesu marketingového výzkumu. Absolvent předmětu je schopen vytvářet, zpracovávat a prezentovat výsledky marketingového výzkumu, které lze pak dále využít v praxi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem

Více o předmětu
Metody manažerského rozhodování

Metody manažerského rozhodování

Více informací

Cílem předmětu je seznámit studenty s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů ve veřejném i soukromém sektoru, získat poznatky o rozhodovacích procesech a jejich struktuře, seznámit s uplatňováním principů týmové práce a volbou stylu rozhodování, vysvětlit základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, popsat management rizika. V neposlední řadě pak rozvíjet schopnosti tvorby a aplikace teoretických poznatků v souladu se zásadami kritického myšlení a jejich uplatnění pro lepší rozhodování.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s tématikou týkající se strategického procesu mezinárodního marketingu, který zahrnuje výzkum trhů, marketingový plán, formu vstupu, segmentaci, targeting, positiong, až po vytvoření vhodného marketingového mixu. Po absolvování budete schopni například vytvořit vhodný mezinárodní marketingový komunikační mix, nastavit proces marketingového výzkumu – od hypotézy až po interpretaci dat a analýzy, nebo si osvojit znalost pojmů SMART, SWOT, STP, 4P, 3 etapy realizace internacionálního marketingu, to vše s ohledem na mezinárodní či globální prostředí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Personální management a řízení lidských zdrojů

Personální management a řízení lidských zdrojů

Více informací

Personální management, řízení lidských zdrojů (ŘLZ) ve smyslu tohoto předmětu je o činnostech, které se týkají každého člověka ve firmě (majitele firmy, manažera, personalisty ale i řadového zaměstnance). Studiem tohoto předmětu byste se měli naučit rychlé analýze své firmy a smysluplnému výběru nástrojů, kterými ŘLZ vytváří přidanou hodnotu v oblasti Vašeho podnikání v době turbulentních změn.

Během studia máte možnost průběžně konzultovat zvolená témata, která jsou pro Vaši praxi relevantní nebo Vás zajímají. Konzultace probíhají individuálně a jsou považované za důvěrné z hlediska firemních informací tak, abyste mohli otevřeně diskutovat témata, která Vás zajímají. Závěrečnou prací by měla být případová studie propojující teoretické poznatky s jejich praktickou realizací v systému řízení lidských zdrojů Vaší společnosti v návaznosti na předpokládaný vývoj oboru Vašeho podnikání.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
PR a komunikace

PR a komunikace

Více informací

Vítejte ve fascinujícím světě Public Relations a komunikace! Tento předmět nabízí nejen teoretický vhled do klíčových konceptů, ale také praktické dovednosti pro efektivní komunikaci ve veřejné sféře i firemním prostředí. Získáte nejen znalosti, ale také nástroje potřebné k budování pozitivního vztahu s veřejností a strategickému řízení komunikace uvnitř i vně firem, státní správy i obecní samosprávy. PR manažer a tiskový mluvčí jsou prestižní profese a vyžadují řadu kompetencí: komunikace, strategie, organizační schopnosti, týmová spolupráce, loajalita, etika, odolnost vůči stresu v krizových situacích, strategické plánování, tvořivost, event management, znalosti „GDPR“ atd. Profesí tiskového mluvčího můžete svoji kariéru možná startovat, ale schopnost mediální prezentace a tah na branku vás patrně vynese mnohem výše. Umění „být vidět“ udělá viditelnými vás a vaši firmu, bez ohledu na obor!

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Praktické řízení inovací a Lean Six Sigma projektů

Praktické řízení inovací a Lean Six Sigma projektů

Více informací

Studiem tohoto předmětu se naučíte jak systematicky přistupovat ke zlepšovacím projektům. Jak efektivně získávat nápady na zlepšení, kde je evidovat, jak je ekonomicky zhodnotit, prioritizovat a realizovat formou vhodné projektové metodologie. Lean six sigma je způsob myšlení a práce jak dělat věci které již děláme lépe, rychleji, kvalitněji a levněji. Pochází z minulého století ale jsou stále relevantní a patří mezi nejpopulárnějsí metody procesního zlepšování na světě. Jedním z klíčových aspektů Lean je zapojení všech lidí ve firmě do zlepšování - lidé sami ví jak dělat věci lépe a co změnit. Pozornost je věnována tomu co přináší přidanou hodnotu zákazníkovi a odstranění plýtvání za které zákazník nechce platit. Six sigma poskytuje metodiku pro DMAIC pro standardizaci zlepšovacích projektů a umožňuje řídit inovační snahy pomocí dat.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Právo a etika

Právo a etika

Více informací

V současnosti stále více nabývá na významu vztah dvou klíčových společenskovědních disciplín: práva a etiky. Tyto obory reprezentují rozsáhlé hodnotové a normativní sféry, jež se ve vývoji lidské společnosti vždy vyvíjely jak ve své relativní samostatnosti, tak současně i v úzké vzájemné vazbě. Jejich vztah nabýval a stále nabývá mnoha podob, od ostrého konfliktu po silné prolnutí.

Cílem předmětu je, představit studentům toto napětí, kultivovat jejich schopnost identifikovat právní a etické problémy a témata v jejich složitých vazbách a tím je učit myslet v souvislostech. Jsem přesvědčen, že rozvinutí a kultivace interdisciplinárního přístupu k právním a etickým otázkám patří k základní profesní vybavenosti každého úspěšného manažera napříč odborným zaměřením.

Předmět je koncipován tak, aby nepředkládal studentům „hotové pravdy“ či uzavřená fakta, nýbrž aby je učil problémy identifikovat, pojmenovávat, chápat a interpretovat z hlediska jejich předpokladů, kontextů i důsledků, a tím studenty motivoval k samostatnému promýšlení otázek, zmocňování se právně a eticky relevantních (profesních i lidských) situací a hledání jejich relevantních řešení.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti

Více informací

Staňte se dobrým, autentickým řečníkem. Zdokonalte své schopnosti efektivního a přesvědčivého vystupování před publikem.  Tento předmět Vám poskytne nejen praktické informace v oblasti tvorby a prezentace obsahu, ale také Vám napomůže v rozvoji komunikačních schopností a Vašeho sebevědomí v této oblasti. Seznámíte se s moderními technikami prezentací, prací s vizuálními prostředky či strategiemi pro efektivní komunikace. Poznáte tajemství poutavého vyprávění i pohotové reakce na otázky z publika, získáte dovednosti vedoucí ke zlepšení Vašeho verbálního i neverbálního projevu i zvládnutí trémy. Pojďte se mnou objevit svůj skrytý potenciál v umění přesvědčivého vyjadřování.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Průmysl 4.0/5.0

Průmysl 4.0/5.0

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s Průmyslem 4.0. Po absolvování předmětu získáte přehled o Industry 4.0. V průběhu studia bude objasňována koncepce Průmyslu 4.0, seznámíme se s historií průmyslových revolucí, vyjasníme si základní pojmy, jako jsou: Internet věcí (IoT), Internet služeb (Cloud computing), Big Data či rozšířená realita. Budeme se věnovat moderním trendům např. Smart factory, 3D tisku či prediktivní údržbě. Podíváme se na konkrétní příklady z českých i světových firem, které mohou být inspirací pro Vaši firmu. Nezapomeneme ani na novou dimenzi Průmyslu 4.0 – na Průmysl 5.0 a to, jakým způsobem ovlivňuje naše životy.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Public relations ve sportu

Public relations ve sportu

Více informací

V předmětu "Public relations ve sportu" se naučíte prakticky využívat komunikační nástroje v prostředí sportovního průmyslu. Seznámíte se s principy a technikami public relations a jejich aplikací ve sportu. Budete schopni budovat, udržovat a chránit pověst sportovních organizací a sportovců. Naučíte se vytvářet efektivní komunikační strategie, oslovovat cílové skupiny a formovat klíčová sdělení. Zvládnete krizovou komunikaci a spolupráci s médii. Po absolvování budete schopni efektivně plánovat a provádět komunikační aktivity ve sportovním prostředí, budovat povědomí o značce a řešit komunikační výzvy.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Sportovní management

Sportovní management

Více informací

Předmět "Sportovní management" zahrnuje širokou škálu témat souvisejících s řízením sportovních organizací, zařízení či akcí. Naučíte se strategicky plánovat, seznámíte se s manažerskými funkcemi ve sportovní praxi a využitím efektivních organizačních struktur ve sportovních organizacích. Poznáte různé modely řízení sportovních organizací v rámci EU. Získáte povědomí také o managementu mezinárodních sportovních federací, národních asociací a zastřešujících svazů. Ovládnete také management volnočasových a rekreačních aktivit a naučíte se řídit vztahy se zákazníky v oblasti sportu tak, abyste dosahovali požadované kvality služeb a zákaznické spokojenosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Supply Chain Management

Supply Chain Management

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte ucelený přehled o problematice řízení dodavatelských řetězců, o vývoji a trendech v této oblasti. Naučíte se analyzovat dodavatelské řetězce, rozhodovat o výhodnosti nabízených řešení, poznat přínosy a omezení nových postupů. Poznáte možnosti provázání prodeje se zásobováním s uplatnění metod řízení jako je TOC.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Talent management

Talent management

Více informací

Studiem předmětu se seznámíte s problematikou talent managementu v organizacích, důležitosti identifikace talentů, jejich vzděláváním a rozvojem v rámci strategického managementu lidských zdrojů. Dozvíte se, v čem je klíčová schopnost nastavit a implementovat spravedlivý způsob vzdělávání a rozvoje s cílem využít potenciál talentovaných zaměstnanců. Správná aplikace talent managementu napomůže organizaci dosáhnout konkurenční výhody a budovat značku zaměstnavatele. Naučíte se identifikovat a hodnotit přístupy organizací k jeho aplikaci a vztahu na další personální činnosti v managementu lidských zdrojů. Budete umět identifikovat a ovlivňovat faktory, které mají vliv na aplikaci talent managementu a naučíte se nastavovat personální procesy pro podporu talentů. V průběhu studia se zamyslíte nad tím, proč je oblast práce s lidmi a jejich kontinuální rozvoj důležitý, včetně využití vhodných nástrojů hodnocení talent programů a jejich využití ve specifických podmínkách organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Teorie her v praxi

Teorie her v praxi

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s teorií her a následně praktickými aplikacemi v manažerské praxi. Po absolvování předmětu budete ovládat široké spektrum nástrojů teorie her a umět je vhodně aplikovat na reálné situace. V průběhu studia bude objasňována problematika vývoje teorie her, jak se dělí a jaký využívá aparát, seznámíte se s kritikou teorie her a jejími alternativami. Budou předkládány modelové situace a jejich řešení, včetně alternativních postupů.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Zaměření: ekonomika a finance

Cirkulární a sdílená ekonomika

Cirkulární a sdílená ekonomika

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s nově rostoucí oblastí ekonomiky, která může výrazně řešit aktuální problémy dnešní společnosti. Jedná se o Cirkulární a Sdílenou ekonomiku.  Po absolvování předmětu budete ovládat implementaci těchto oblastí do podnikových kultur a nastavovat nové obchodní modely.

Úspěšné absolvování předmětu zvýší schopnost pracovního uplatnění v podnikatelském i neziskovém sektoru, a to nejenom na pozicích ekonomických, ale také na pozicích pro vlastní řízení firem v oborech oběhového hospodářství, a to jako pracovníci v odpadovém hospodářství, manažeři rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikoví ekologové.

V průběhu studia bude objasňována problematika konceptu environmentálně udržitelné ekonomiky, technologie a produkčního řetězce v současném celosvětově zatěžovaném životním prostředí. Student získá znalosti z oborů oběhového hospodářství, životního prostředí a seznámí se s problematikou ekodesignu, eko-vstupů a certifikací včetně orientace ve strategických dokumentech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Finanční management

Finanční management

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s finančními aspekty podnikového managementu a s procesy, které v podnicích v této oblasti probíhají. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí operativního i strategického charakteru, v návaznosti na ostatní činnosti. V průběhu studia bude objasňována problematika financování podniku, finančního řízení a zároveň plánovacího procesu, řízení majetkové a kapitálové struktury, včetně pracovního kapitálu ve vazbě na efektivnost a udržení stálé likvidity, dále bude objasněna problematika řízení a plánování nákladů, investičních rozhodování a hodnocení investičních projektů, včetně rizik s tím spojených.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Mezinárodní finance

Mezinárodní finance

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s kurzovým rizikem a možnostmi jeho řízení ve firmách, jak interními, tak externími v podobě finančních derivátů. Po absolvování budete schopni analyzovat devizovou expozici a rozhodnout, zda je potřeba zajištění kurzového rizika, případně jakými nástroji. V průběhu studia bude objasňována problematika fungování devizového trhu, měnového kurzu, možnosti jeho predikce a zajištění kurzového rizika.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s možnostmi obchodování na finančních trzích. Po absolvování budete ovládat základní možnosti individuálního a kolektivního investování. V průběhu studia bude objasňována problematika finančních trhů, krátkodobých i dlouhodobých instrumentů, které jsou na něm obchodovány, a praktický pohled na současné trendy, problémy institucí a regulatorní ochranu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Oceňování podniku

Oceňování podniku

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními principy a prvky oceňování podniku směřujícími k souhrnnému ocenění daného objektu. Získáte základní znalosti v oblasti oceňování podniku, pochopíte pojem oceňování podniku, jeho účel, poznáte základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Pochopíte strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňování podniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovými metodami. Po absolvování budete umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru, tržní riziko. Budete znát metody stanovení rizikových prémií. Budete umět definovat a zkonstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkových a tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Po absolvování budete schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Podnikový management

Podnikový management

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení podniku. Pozornost bude věnována roli manažerů, jejich kompetencím a odpovědnostem při řízení klíčových podnikových aktivit a výčtu předpokladů pro manažerskou práci příslušného úseku firmy. V průběhu studia se seznámíte s rolí vlastníků a manažerů podniků, tvorbou střednědobých strategií a podstatou operativních řídících procesů v oblasti marketingu, obchodu, financí, kvality, inovací, ICT, personálu a rizik. Po absolvování budete schopni vysvětlit základní podnikové procesy řízení jednotlivých útvarů podniku, založené na strategickém a operativním řízení, a to ve vazbě na tvorbu finančních rozpočtů. Pochopíte modely řízení kvality, inovační řízení a řízení v době krize. Pochopíte význam soustavného zlepšování prostřednictvím využívání nových technologií pro dlouhodobou stabilitu podniku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
PPC reklama a webová analytika

PPC reklama a webová analytika

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s PPC reklamou a webovou analytikou používanou v segmentech B2C a B2B. Po absolvování předmětu budete vědět, jak plánovat, spravovat a vyhodnocovat PPC reklamu a rozumět základům webové analytiky. Na základě získaných poznatků budete moci efektivně řídit vaši PPC reklamu.

V průběhu studia se dozvíte, jaká je problematika nákupu reklamy v Google Ads, Seznam Skliku nebo Meta Ads, nebo jaké jsou výhody a nevýhody PPC reklamy. V oblasti webové analytiky se zaměříme na Google Analytics a na to, jak lze naměřená data vyhodnocovat pro další rozhodování v nastavení vašeho digitálního marketingu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Zaměření: obchod a prodej

 Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními principy a prvky oceňování nemovitostí směřujícími k souhrnnému ocenění dané nemovitosti/objektu pro potřeby realitního makléře. Získáte základní znalosti v oblasti oceňování nemovitostí, pochopíte pojem oceňování, jeho účel, poznáte základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování nemovitosti odhadcem ceny. Budete znát možnosti využití tržních metod a umět je zakomponovat do souhrnného ocenění nemovitosti pro zjištění ceny obvyklé (tržní hodnoty). Po absolvování budete schopni zpracovat souhrnné ocenění vybrané nemovitosti/objektu pro potřeby prodeje a nákupu nemovitosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Logistika pro manažery

Logistika pro manažery

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními logistickými procesy v řízení podniku. Studium předmětu poskytne základní představu o problematice logistiky jako celku. Cílem předmětu je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího úspěšný chod organizace a působícího na konkurenceschopnost dodávaného produktu, na jeho dostupnost, cenu atd. V souvislosti s řízením podniku budou představeny logistické procesy v oblasti předvýrobní, výrobní, distribuční a skladovací. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá odborné základy a znalosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Makléř a realitní trh

Makléř a realitní trh

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s činnostmi realitního makléře. Seznámíte se s typy transakcí na realitním trhu a aktivitami realitního makléře dle Zákona č. 39/2020 o realitním zprostředkování. Získáte základní znalosti z oblasti marketingu nemovitostí (prezentace, vizualizace). Seznámíte se se základními metodami stanovení ceny nemovitosti a analýzou trhu nemovitostí. Pochopíte vývoj cen nemovitostí, jejich příčiny a vlivy. Seznámíte se s prvky smluvního zajištění transakce, zajištění dokumentace a součinnosti s úřady. Po absolvování předmětu porozumíte činnosti realitního makléře, budete schopni činnost „Realitní zprostředkování“ vykonávat jako živnost vázanou na základě Živnostenského zákona.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Marketingový management

Marketingový management

Více informací

Předmět Marketingový management je kurz, kde získáte klíčové koncepty a nástroje marketingového řízení, které vám pomohou zorientovat se na trhu, kde působíte, a poznat vaše konkurenty a zákazníky.

Naučíte se, jak se orientovat na trhu, jak vytvořit a komunikovat vaši jedinečnou nabídku hodnoty, která uspokojí potřeby a přání vašich zákazníků a odliší vás od konkurence. Pochopíte význam a potřebu detailní definice cílové skupiny, jak ji vybrat a cílit podle různých kritérií. Získáte přehled, proč a jak stanovit a formulovat vaši firemní vizi, poslání a hodnoty a proč je implementovat směrem k zákazníkům i dovnitř firmy.  Jak používat nástroj Lean Canvas, který vám pomůže rychle a jednoduše vytvořit a validovat váš podnikatelský záměr. Osvojíte si marketingovou strategii podniku a marketingový mix produktu. Získáte zkušenost s se zpracováním podnikatelských nápadů a tipy, jak rozvíjet prodejní a sociální komunikační dovednosti vzhledem k marketingové strategii. Definujete si, jak volit a řídit vaše prodejní kanály a jak pracovat na rozvoji vztahů se zákazníky. Pochopíte význam komunikačního mixu a koordinaci nástrojů a médií vzhledem k jejich efektivitě a dopadu na cílovou skupinu. Připravíte si argumentační strategii pro vaše zákazníky a pochopíte vliv emocí v marketingu, prodeji i managementu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Mezinárodní obchod a řešení krizových situací

Mezinárodní obchod a řešení krizových situací

Více informací

Cílem tohoto předmětu je vysvětlit posluchačům problematiku mezinárodního obchodu ve spojitosti s postavením a možnostmi ČR, pochopit úzkou provázanost politické situace a obchodu a dále připomenout problémy, se kterými se ve své manažerské činnosti setkáváte. Společně s lektorem najdete jejich vysvětlení a řešení, umožňující vyvarovat se chyb a následných ztrát.  Lektor má díky dlouholetému působení při řízení obchodních firem doma i v zahraničí rozsáhlé zkušenosti v řízení krizového managementu a práce s lidmi v evropských i mimoevropských relacích. Konzultovaná výsledná seminární práce Vám může posloužit jako prostředek k řešení určitého problému, který před Vámi jako manažerem (manažerkou) stojí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Podpora prodeje

Podpora prodeje

Více informací

Studiem tohoto předmětu se seznámíte s problematikou zvyšování výkonnosti prodejních týmů s využitím nástrojů  podpory prodeje (dále jen PoP) jako důležité součástí integrované marketingové komunikace (resp. komunikačního mixu) a rovněž  s novými trendy jeho pronikání nad linku (tzv. through-the-line marketing). Zejména půjde o strukturu, druhy a metody PoP, jejich plánování, realizaci a hodnocení účinnosti. Speciální pozornost bude věnována sponzoringu jako součásti PoP a jeho vazbě na tzv. event marketing resp. jeho využití ve prospěch obchodníka. Následně se zvýší i  Vaše hodnota a konkurenceschopnost  jako profesionála  v dané oblasti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky

Více informací

Studiem tohoto předmětu se seznámíte s problematikou zvyšování výkonnosti prodejních týmů s využitím nástrojů    řízení vztahů se zákazníky - Customer Relationship Management (dále jen ŘVZ neboli CRM) v kontextu globalizace a hyper konkurence. Ukážeme si chronologii a relevanci jednotlivých aktivit účastníků procesu ŘVZ z hlediska komplexního přístupu k jednotlivým účastníkům tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C, … což je též předpokladem úspěšné implementace/realizace CRM jako filozofie řízení podniku včetně ochrany citlivých dat (GDPR, etc.). Následně se zvýší i  hodnota a konkurenceschopnost Vás jako profesionála v dané oblasti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Startup projekty

Startup projekty

Více informací

Proč jsou dnes startupy tak populární? Jejich historie v oblasti výroby, vývoje a podnikání vůbec je poměrně krátká. Oblíbenost souvisí s konkrétní myšlenkou, nápadem a vizí podnikatelů, kteří chtějí realizovat něco nového a teprve v průběhu vývoje dostane jejich aktivita určitou pevnou právní formu. Teprve v této finální fázi se podnikatel musí podřídit běžným povinnostem při zakládání firmy.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Zaměření: právo

Corporate Governance

Corporate Governance

Více informací

Předmět „Corporate Governance“ je zaměřen zejména na správu akciové společnosti (corporate governance), tedy na základní otázky o směřování a chodu akciové společnosti, respektive na vztahy mezi základními účastníky správy akciové společnosti, což jsou akcionáři, jakožto „vlastníci“ společnosti, na straně jedné, a manažeři, jako „agenti“ akcionářů, na straně druhé. Vyvažování vztahů pak zajišťují správní orgány (správní rada nebo představenstvo a dozorčí rada), kterým se corporate governance taktéž bezprostředně dotýká.

Aktuální otázky corporate governance budou zahrnuty, včetně takové problematiky jako je například spolurozhodování zaměstnanců (kodeterminace), odměňování manažerů (executive pay, remuneration, compensation) nebo správa akciových společností (a dalších entit) vlastněných státy (SOE).

Vedle korporátního práva se tak studenti nevyhnutelně seznámí i s jinými právními odvětvími, a to včetně právních odvětví jako je například právo hospodářské soutěže, insolvenční právo nebo právo trestní.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte základní přehled o mezinárodní příslušnosti soudů v případě přeshraničních sporů v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. Dokážete identifikovat důvody pro případné neuznání rozsudku vydaného v jiném členském státě EU v České republice anebo na Slovensku. Absolvováním kurzu získáte jasnou představu o významu volby práva v případě přeshraničních obchodních vztahů při Vašem podnikání. Rovněž dokážete dohledat relevantní judikaturu Soudního dvora EU včetně komentářů právní nauky a posoudit dopad příslušných judikátů Soudního dvora EU na Vaši profesní činnost..

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte základní přehled o legislativním procesu EU, o aplikaci práva EU národními soudy, o řízeních před Soudním dvorem EU a mimosoudních způsobech řešení sporů, při kterých se aplikuje hospodářské a obchodní právo EU. Po absolvování kurzu budete ovládat problematiku nezbytnou pro volbu soudní či mimosoudní cesty řešení sporů, při kterých je aplikováno právo EU. Rovněž se dokážete snadno orientovat v legislativním procesu EU a sledovat, jaké právní předpisy týkající se Vaší profesní činnosti EU právě projednává. Dokážete dohledat relevantní judikaturu Soudního dvora EU včetně komentářů právní nauky a posoudit dopad judikátů Soudního dvora EU na Vaši profesní činnost.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Korporátní právo

Korporátní právo

Více informací

Předmět „Korporátní právo“ se věnuje problematice akciových společností a dalších subjektů působících především v ekonomické oblasti. Absolvování předmětu umožňuje získání znalostí o podstatě akciových společností a dalších ekonomických entit včetně jejich výčtu a přehledu historického vývoje. S akciovými společnostmi a dalšími ekonomickými subjekty se setkáváme v různých jurisdikcích, zejména v české, americké (delawarské) a britské (anglické), v menší míře pak ve francouzské Předmět je pojímán v širokém záběru evropského práva (práva Evropské unie).  
Největší pozornost je logicky věnována české právní úpravě a členění na jednotlivé typy. Zásadní úpravu uvádí Zákon o obchodních korporacích (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. a družstvo). Posluchači si připomenou základní rysy a parametry jednotlivých obchodních společností. Souběžně jsou připomenuta další právní odvětví, která mající vliv na korporátní právo (zvláště na kapitálové právo a právo daňové).

Studenti absolvováním předmětu tak získají znalosti týkající se založení a vzniku právnických osob (obchodních korporací), jejich zrušení a zániku (stručně i likvidace a přeměny), znalosti o jejich fungování (vč. jejich právního jednání a jejich vnitřní struktury), účetnictví a zdrojů financování (corporate finance).

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Medicínské právo

Medicínské právo

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s komplexem právních norem, upravujících vztah existující v oblasti zdravotnických služeb, mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví.  
V průběhu studia bude objasňována problematika právní odpovědnosti lékaře při poskytování zdravotní péče.
Seznámíte se s právy a povinnostmi při poskytování zdravotních služeb, náležitostmi a specifiky kvalifikovaného souhlasu a povinností k náhradě újmy jako následku porušení povinností při poskytování zdravotních služeb. Pozornost bude věnována ochranně osobních údajů pacienta, mobilitě pacientů v EU a  právním aspektům specifických zdravotních služeb.

Po absolvování budete ovládat principy nekalo-soutěžního jednání v rámci obchodu, jejich dopad na soutěžitele mezi sebou a zároveň spotřebitele. 

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Zaměření: veřejná správa

Regionální management

Regionální management

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními stavebními kameny teoretické i praktické stránky regionálního rozvoje. Jednotlivá témata umožňují pochopit vývoj, současný stav a hlavní trendy v rozmístění hospodářství a dalších sociálně ekonomických aktivit člověka (a jejich dopadů) na různé regionální úrovni. Znalost základních teoretických východisek regionálního rozvoje je nezbytné pro každého, kdo působí v praktické sféře regionálního rozvoje, ať již v soukromém či veřejném sektoru. Procesy, probíhající v území, mají značný dopad na rozvoj lokality jako takové, tak i na život jejích obyvatel. Vztahy (vnitřní i vnější povahy), které se v území vytvářejí, mají též zásadní efekt na tvorbu budoucího směřování regionu.  V průběhu studia bude objasňována problematika teorie regionu, regionálních teorií, praktické regionální politiky na úrovni ČR i EU, jejích nástrojů atp. Důraz je kladen též na procesy probíhající v území, související se sídelní strukturou a její proměnou (urbanizace, suburbanizace a další fáze vývoje měst). Významnou součástí je též problematika strategického regionálního plánování a jeho vztahu k územnímu plánování.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základy ekonomie veřejného sektoru, postavením a fungováním veřejnoprávních organizací a způsoby zabezpečování veřejných statků. Schopnost základní orientace v současných otázkách veřejných financí je zásadní pro každého, kdo se v praxi pravidelně setkává, pracuje či komunikuje s orgány státní správy či územní samosprávy.

V průběhu studia bude objasňována problematika vztahu mezi státní správou a samosprávou, financování jejich činností, problematika hospodaření obcí a postupů rozpočtového plánování. V předmětu bude řešeno i velmi aktuální téma spolupráce soukromého a veřejného sektoru (tzv. Public Private Partnership – PPP).

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Zaměření: bezpečnostní management

Bezpečnostní a krizový management

Bezpečnostní a krizový management

Více informací

Při studiu tohoto předmětu se setkáte a seznámíte s procesem řízení bezpečnosti a rizik v území. Naučíte se orientovat v právní úpravě vymezující bezpečnostní systém České republiky, úkoly a působnost jeho jednotlivých prvků. Porozumíte principům a systému řízení a řešení situace v území (na úrovni stát – kraj – obec – místo zásahu) při řešení mimořádné události i při vyhlášení krizového stavu, fungování orgánů krizového řízení a jejich působnosti. Vytvoříte si představu o velmi aktuální problematice ochrany kritické infrastruktury na národní i mezinárodní úrovni, o nadnárodní spolupráci v oblasti krizového řízení a plánování, řešení krizí a ochrany obyvatelstva. Předmět pracuje se základními strategickými dokumenty z oblasti bezpečnosti a navazujícími právními předpisy ústavního charakteru, krizovou a brannou legislativou, v níž se také naučíte orientovat.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Více informací

Studiem předmětu získáte základní, avšak rozhodně nikoli pouze teoretické, informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. S lektorem můžete konzultovat jako současnou „architekturu“ konkrétních mezinárodních organizací (Evropská unie, Organizace spojených národů, Severoatlantická aliance, Rada Evropy a další), tak perspektivu jejího dalšího směřování, stejně jako roli bezpečnostních otázek v prioritách těchto organizací (institucí, konkrétních agentur či jiných platforem). Studentům neuniknou aktuální či perspektivní budoucí bezpečnostní výzvy, které tyto organizace řeší. Zmapovat budete moci i kanály a způsoby zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Více informací

V rámci studia tohoto předmětu se seznámíte s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Získáte informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit vám také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Naučíte se také orientovat v základních právních předpisech, na jejichž základě je tato spolupráce možná a v dokumentaci, kterou při své práci tyto složky používají.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Kybernetická bezpečnost v organizacích

Kybernetická bezpečnost v organizacích

Více informací

Studiem tohoto předmětu pochopíte principy vzniku bezpečnostních rizik pro data a informace v informačních technologiích, jejich ošetření a řízení. Naučíte se chápat principy bezpečnosti, pochopíte smysl bezpečnostních opatření v rozsáhlých informačních systémech v organizacích. Osvojíte si principy řešení nových postupů, které povedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních systémů. Absolvování předmětu napomáhá k rozvoji manažerského rozhodování, rozvoje schopnosti reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí pro práci s daty a informacemi. Absolvent předmětu zvýší svou konkurenceschopnost v oblasti informatiky na pozicích IT manažer, projektový nebo delivery manažer, manažer bezpečnosti informačních systémů, případně v top managementu podniků a organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Více informací

Studenti se seznámí s konceptem „bezpečnosti nezajišťované státem“ a subjekty, které do této oblasti alespoň částečně spadají (obecní policie, soukromé bezpečnostní služby, veřejné stráže, instituce zřizované kraji, nestátní organizace aktivní v oblasti bezpečnosti). Studentům je demonstrován potenciál konkrétních nástrojů a postupů. Pozornost je věnována i bezpečnostním úvahám na úrovni firmy a jednotlivce (pojem Bezpečná lokalita, přiměřená obrana atd.).

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Více informací

Při studiu tohoto předmětu se seznámíte s řízením opatření k ochraně obyvatelstva a rozhodováním odpovědných subjektů na jednotlivých úrovních veřejné správy o těchto opatřeních. Jedná se o situace, kdy je potřeba rozhodnout a učinit určitá opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel, jejich majetku či životního prostředí před nastalou či hrozící mimořádnou událostí (např. varovat obyvatelstvo v ohrožené lokalitě, organizovat evakuaci z území ohroženého či zasaženého následky mimořádné události, zajistit evakuovaným lidem náhradní ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou apod.). Nahlédnete do historie, ale řešit budeme především současnost, trendy, vývoj a další směřování ochrany obyvatelstva, a neopomineme ani aspekty nadnárodní spolupráce v oblasti „Civil Protection“.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Zaměření: zdravotnictví

Digitalizace a výkaznictví ve zdravotnictví

Digitalizace a výkaznictví ve zdravotnictví

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte vědomosti o možnostech implementace digitální transformace do jednotlivých segmentů zdravotnictví a o jejích dopadech na chod zdravotnických zařízení. Dále se dozvíte o způsobech zefektivňování poskytovaní zdravotní péče pomocí umělé inteligence a kde může mít významní vliv na změnu procesů řízení zdravotnických zařízení.

Naučíte se orientovat ve výkaznictví a jako její výstupy využít v managmentu zdravotnického zařízení a způsoby, jak výkaznictví pomůže státu nastavovat zdravotní politiku. Dozvíte se, jestli je výkaznictví jenom administrativní zátěž aneb důležitá část při poskytovaní zdravotní péče.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Etika ve zdravotnictví a farmacii

Etika ve zdravotnictví a farmacii

Více informací

Absolvování tohoto předmětu vás vybaví etickým kompasem, který potřebujete k tomu, abyste se mohli orientovat ve složitém světě farmacie a zdravotní péče s integritou, empatií a profesionalitou. Studiem etické stránky farmacie získáte hlubší pochopení etických principů, které jsou základem péče zaměřené na pacienta.

Naučíte se, jak upřednostnit pohodu a autonomii pacientů/klientů a zajistit, aby každé rozhodnutí, které činíte ve své lékárenské praxi, bylo vedeno jejich nejlepšími zájmy. Prozkoumáte případové studie, které odrážejí etická dilemata, se kterými se setkáte ve své profesi (od otázek důvěrnosti až po střet zájmů) a naučíte se, jak tyto výzvy řešit s grácií a profesionalitou.

Zjistíte, jak si udržet důvěru svých klientů, kolegů a širší zdravotnické komunity, pochopíte důležitost upřímnosti, integrity a transparentnosti ve vaší profesi a vybudujete si pevné vztahy postavené na vzájemném respektu a důvěře.

Prozkoumáte otázky rovnosti v oblasti zdraví, přístupu k péči a sociálních determinantů zdraví, což vám umožní stát se hlasitým zastáncem těch, kteří to nejvíce potřebují. Studiem tohoto předmětu docílíte toho, že budete vždy dodržovat nejnovější zákony, předpisy a profesní standardy a budete chránit sebe i své klienty/ pacienty. Získáte pocit osobního naplnění s vědomím, že pozitivně měníte životy svých klientů/pacientů a přispíváte k většímu dobru společnosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Farmaceutický management v systému zdravotního pojištění

Farmaceutický management v systému zdravotního pojištění

Více informací

Studiem předmětu získáte znalosti z oblasti farmacie, v kontextu řízení konkrétních farmaceutických činností lékárenské praxe, případně farmaceutického průmyslu v systému zdravotního pojištění. Během studia se seznámíte s ekonomickými aspekty jednotlivých činností v oblasti farmacie se zaměřením na zdravotní pojišťovny, řízení lékáren, doplněné o odborné informace z praxe, probíhající digitalizaci či nové výzvy v oblasti farmacie.

Cílem předmětu je získání znalostí a poznatků o medicíně z pohledu zdravotního systému pojišťovny, o zdravotních aspektech v lékárenské péči a farmaceutickém průmyslu. Zároveň získáte kreativní přístup k řešení a řízení projektů v oblasti farmacie, farmakoekonomiky z pohledu zdravotní pojišťovny. Jako manažer lékárny absolvováním kurzu získáte znalosti pro efektivní řízení procesů, kvality a řízení lékárenské péče v procesním systému zdravotního pojištění. Procesy farmaceutického podniku těží z absolvování kurzu Řízení procesů ekonomiky, legislativy a cenového řízení v oblasti léčiv nebo zdravotní politiky a jejího dopadu na zdravotní systém a úhrady zdravotních pojišťoven.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Komunikace s pacienty a klienty

Komunikace s pacienty a klienty

Více informací

Během studia tohoto předmětu se budete detailně zabývat Komunikací s pacienty a klienty, což zahrnuje jak teoretické základy, tak praktické aplikace v komunikaci s pacienty a klienty ve zdravotnicko - sociálním prostředí. Naučíte se principy efektivní komunikace. Budete trénovat dovednosti v navazování kontaktu s pacienty, či klienty poskytování informací a podpory, a také v řešení potenciálních konfliktních situací na tomto poli.

Důraz bude kladen na porozumění potřebám pacientů a klientů, vytváření důvěryhodného vztahu a posilování spolupráce mezi poskytovateli zdravotně/sociální péče o pacienty či klienty. Součástí výuky budou i praktické simulace a cvičení, které vám umožní procvičit různé komunikační situace a získat dovednosti potřebné pro efektivní a empatickou komunikaci s různými typy pacientů a klientů.

Díky individuálním konzultacím s odborníkem v oboru budete mít možnost aplikovat teorii na konkrétní komunikační situace a případy ze zdravotnické praxe, a tak dále rozvíjet své komunikační schopnosti a dovednosti. Výstupem z kurzu bude především prakticky orientovaná znalost, kterou můžete ihned aplikovat ve své práci ve zdravotnictví, s důrazem na respektování individuálních potřeb a preferencí pacientů a klientů při poskytování zdravotně - sociálních služeb.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Management farmaceutických firem

Management farmaceutických firem

Více informací

Po absolvování tohoto předmětu získáte komplexní přehled o fungování farmaceutického sektoru a porozumíte principům a postupům managementu specifickým pro farmaceutický průmysl. Zjistíte, jakým výzvám a příležitostem čelí farmaceutické společnosti (včetně regulačních požadavků, výzkumu a vývoje, marketingu a distribuce), a jak je využít k obchodnímu úspěchu.

Naučíte se strategicky řídit cenotvorbu léků a logistiku, vytvářet efektivní marketingové kampaně a chránit duševní vlastnictví farmaceutických firem, nejen s ohledem na český a slovenský trh, ale i v rámci globálních trhů, na nichž se většina farmaceutických firem pohybuje. Pochopíte také, jaký význam má pro farmaceutický sektor etika a společenská odpovědnost.

Po absolvování tohoto předmětu se stanete odborníkem, vybaveným znalostmi a dovednostmi, potřebnými k tomu, abyste uspěli v dynamickém sektoru farmacie.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči

Více informací

Studiem tohoto předmětu si objasníte vše, co se týče rozdílu mezi managementem a kvalitou obecně, a managementem kvality ve zdravotní péči. Budete se orientovat v problematice poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb, dozvíte se, kdo je součástí zdravotní péče a má na její kvalitu vliv, získáte možnost seznámit se s odlišnostmi managementu zdravotnických organizací, s jejich procesy řízení vedoucích ke kontinuálnímu zvyšování kvality. Naučíte se tvořit standardy, vyhodnocovat je a audity přijímat pozitivně, ve smyslu „dělat správné věci správným způsobem“. Seznámíte se v rámci hodnocení kvality ze strany poskytovatele zdravotních či sociálních služeb a z pohledu pacienta/klienta, s používanými metodami, možnostmi akreditace, budete připraveni vyhodnocování indikátorů kvality. Zaměříte se na bezpečnost pacienta/klienta, jeho respektování jako partnera a správné provádění zápisů do zdravotnické dokumentace.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Management lékáren

Management lékáren

Více informací

Studiem předmětu získáte znalosti z teorie lékárenského managementu s praktickým zaměřením na oblast farmacie a specifika ve zdravotnickém systému lékárenské péče. V průběhu studia se seznámíte s procesem řízení, strategií a problematikou efektivity v jednotlivých činnostech řízení lékárny jako zdravotnického zařízení. Praktickým přístupem k jednotlivým tématům získáte odborné informace pro řízení procesu lékárenské péče, zvýšení efektivity práce zaměstnanců a možnost budování konkurenceschopnosti v prostředí poskytování lékárenské péče. Cílem předmětu je získání vědomostí, znalostí a v neposlední řadě dovedností pro management farmacie. Získáte základy orientace v problematice poskytování kvalitní a bezpečné lékárenské péče. Zároveň získáte kreativní přístup k řešení a řízení projektů pro zvýšení efektivity lékárenské péče v procesu řízení lékárenského řetězce.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Management malých a středních zdravotnických zařízení

Management malých a středních zdravotnických zařízení

Více informací

Předmět předkládá studentům interaktivní formou teoretické i praktické spektrum problematiky vedení privátních i státních zdravotnických zařízení (ZZ) malé a střední velikosti. Studiem předmětu se student dozví, jak pohlížet na vedení ordinace jako malé firmy, bude mu přiblížena problematika pořízení a prodeje ordinace včetně stanovení její ceny. Zorientuje se v oblasti marketingu ZZ (jeho přínosnost, potřebnost, aplikaci na konkrétních případových studiích). Naučí se zanalyzovat si podnikatelské prostředí ordinace a v neposlední řadě se naučí základy práce s týmem, plánovaní a firemních strategií. Nabyté znalosti student prokáže sepsáním vlastní kvalitní seminární práce.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Management nemocnic a větších zdravotnických zařízení

Management nemocnic a větších zdravotnických zařízení

Více informací

Studiem tohoto předmětu se seznámíte s managmentem nemocnic a větších zdravotnických zařízení. Naučíte se orientovat v potřebné legislativě a normách, které jsou nutné pro znalostní managment každého řídícího pracovníka zdravotnických zařízení.  Naučíte se v praxi uplatnit získané teoretické vědomosti všech fází managmentu od operativního až po strategický. Naučíte se, jak zabezpečovat medicinskou efektivitu, a tak optimalizovat finanční zdroje.  Na závěr budeme diskutovat o efektivním managmentu, pravidelném reportování a nastavovaní pravidel pro chod nemocnic.   

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Management zdravotnického záchranářství

Management zdravotnického záchranářství

Více informací

Předmět management zdravotnického záchranářství si klade za cíl provést studenty komplexní problematikou Záchranné zdravotní služby, jako nedílnou součástí systému poskytování neodkladné zdravotní péče v České republice a na Slovensku. Obsah předmětu je zaměřen na všechny důležité aspekty managementu vysoce profilové služby, jakým nepochybně ZZS je. Předmět nabízí průřez vývojem organizace této služby, odlišnostmi mezi Českou republikou a Slovenskem, provozními požadavky, personálními požadavky a financováním. Zabývá se také úkolem operačního řízení v systému IZS. Zásadním tématem je i kvalita poskytované neodkladné péče a její indikátory. Předmět také řeší otázky státního vs. soukromého provozování dané služby. V neposlední řadě předmět nabízí aktuální témata v ZZS jako je elektronizace a digitalizace, edukace a kompetence zaměstnanců, kontrolní činnost v ZZS a inovace.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Management zdravotního pojištění – financování a úhradové mechanismy

Management zdravotního pojištění – financování a úhradové mechanismy

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se systémem financování zdravotnických služeb prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Seznámíte se se systémem českého systému veřejného zdravotního pojištění, se základními principy fungování a se základními úhradovými mechanismy. Kromě toho si přiblížíme institut dohodovacího řízení, nové trendy ve zdravotním pojištění, principy komerčního pojištění a také vztahy mezi zdravotními pojišťovnami, poskytovateli zdravotních služeb a pojištěnci. Na závěr budeme diskutovat optimální roli zdravotní pojišťovny a jejího fungování. Po absolvování předmětu budete rozumět problematice zdravotního pojištění v širším pohledu a roli zdravotních pojišťoven ve zdravotním systému.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Zakládání a provozování malých a středních zdravotnických zařízení

Zakládání a provozování malých a středních zdravotnických zařízení

Více informací

Cílem předmětu je získat komplexní znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro úspěšné založení a provozování malých a středních zdravotnických zařízení. V průběhu studia se seznámíte s legislativními požadavky na zdravotnická zařízení, naučíte se zajišťovat vysokou kvalitu péče o pacienty a jejich bezpečnost, a zjistíte, jak díky kvalitnímu marketingu budovat pozitivní vztahy s pacienty i veřejností. Seznámíte se také s problematikou finančního řízení a plánování, personálním managementem či využitím moderních technologií a informačních systémů ve zdravotnictví.

Absolvováním předmětu si osvojíte následující kompetence a znalosti:

 • Schopnost založit a úspěšně řídit malé a střední zdravotnické zařízení.

 • Znalost právních a regulačních požadavků na provoz zdravotnických zařízení.

 • Dovednost finančního plánování a optimalizace nákladů.

 • Efektivní nábor a řízení zdravotnického personálu.

 • Implementace a řízení kvality péče o pacienty.

 • Marketingové strategie a komunikace s veřejností.

Nabyté znalosti můžete uplatnit v praxi při zakládání a řízení vlastních zdravotnických zařízení, nebo při práci na manažerských pozicích ve stávajících zdravotnických organizacích.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu
Zdravotní politika – management zdravotního systému

Zdravotní politika – management zdravotního systému

Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s konceptem zdravotní politiky. Seznámíte se se základním souborem nástrojů, mezi něž řadíme financování, organizaci, úhradové mechanismy, regulace a podporu zdraví. Kromě toho se zaměříme i na cíle, které by měla správně koncipovaná zdravotní politika sledovat, a to, jak cíle přechodné, jako je dostupnost, kvalita, efektivita a účinnost, tak cíle finální, jako je zdravotní stav populace, ochrana před finančním rizikem spojeným s výdaji na zdraví a spokojenost. Po absolvování předmětu budete rozumět problematice zdravotní politiky v širším pohledu, nejen z pohledu financování zdravotních služeb, jak se často prezentuje v naší společnosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Předměty v angličtině za příplatek 5.000 Kč bez DPH/1 předmět.
Pro studium předmětů vyučovaných v angličtině doporučujeme znalost AJ alespoň na úrovni B2.

Business Enterprise (ENG)

Business Enterprise (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you the appropriate skills and knowledge to contribute effectively to the creation of a small business with prospects for long-term survival and growth.

After completing this subject, you will be able to :

 • Identify and research business opportunities.
 • Develop proposals that would have a high likelihood of acceptance by prospective investors.
 • Identify the key success factors and resultant actions that would be required to make a sound business proposal operable.
 • Identify and assess the possible contribution of forms of support for new business ventures.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Competition Policies for Business (ENG)

Competition Policies for Business (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you:

 • Familiarity with the regulation of economic competition ‘policies in EU and elsewhere
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of cartel agreements
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of abuse of dominant  position
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of concentrations
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of state aids
 • Capacity to operate safely when working with large companies as well as when transacting with them, as clients, suppliers or partners.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Consumer Protection Policies for Business Companies (ENG)

Consumer Protection Policies for Business Companies (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you:

 • An explanation of what are the main rules affecting Consumer Protection in the European Union, in Russia (and in former Soviet Republic in general) and in other emerging economies like China.
 • An understanding of how this law affects market players and, in particular, business companies operating in the areas indicated (and also in neighboring markets).
 • An introduction into consumer case-analysis in order to enable them to identify those consumer rights companies must consider when preparing their business plans.
 • An understanding of the growing international applications of consumer protection policies and the gradual internationalization of consumer protection standards.

After completing this subject, you will be able to:

 • Understand consumer protection provided by the European Union and by other economic realities like Russia (and other former Soviet Republics) and China.
 • Understand the rights of Consumers
 • Understand the duties of Companies

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Geopolitics and Perspectives (ENG)

Geopolitics and Perspectives (ENG)

Více informací

The goal of this course is to help students operate internationally, especially in business or government. The course helps explain why certain regions, countries or sub-national areas, especially in developing countries, will suffer from strife including armed conflict, while others become more stable and democratic. Students will learn to assess risks for international endeavors such as investment or business expansion, keep a critical view of information, and draw possible scenario for the future.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Global Policy and Strategy (ENG)

Global Policy and Strategy (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you an understanding of the factors that impact on firms choice of international strategy. You will recognize the importance of political, economic, socio-cultural, technological and legal issues when choosing a global strategy.                                                                                      

After completing this subject, you will be able to...  Have acquired thorough familiarity with the principal concepts, frameworks and techniques of strategic management. Gained expertise in applying these concepts, frameworks and techniques in order to: understand the reasons for good or bad performance by a firm; generate strategy options for a firm; assess available options under conditions of imperfect knowledge; select the most appropriate strategy; recommend the best means of implementing the chosen strategy. Recognize ethical and social responsibility issues in the business environment and examine ethical and legal implications of managerial decisions and their effect on organisational stakeholders.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
International Business Strategy (ENG)

International Business Strategy (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you a critical appreciation of both the opportunities and challenges associated with the increasing globalization of markets. An analysis on the key environmental forces shaping consumer needs and preferences, the impact of foreign political and economic factors on companies, the influence of international competition, market segmentation and strategy decisions specific to international marketing.
It will also help to learn how to design a specific International Strategy, and when appropriate, to free yourself from the usual strategies.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
International Corporate Finance (ENG)

International Corporate Finance (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you knowledge and insights on corporate financial management issues faced by managers operating in the global financial markets.  Foreign operations and international financing possibilities entail additional opportunities, risks, and complexities that must be understood by both financial and strategic managers.  The purpose of this course is to analyze the critical factors, risks, and decisions that relate to both the short-term and long-term financial position of the firm in an internationalized setting and discuss strategies for dealing with these added complexities.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
International Entrepreneurship (ENG)

International Entrepreneurship (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you an understanding the foundations of entrepreneurship and innovation. You will understand the motivations and barriers to international entrepreneurship. You will also analyse key areas that impact on entrepreneurship such as ethnicity, access to finance and gender.

Introduction to entrepreneurship and innovation and entrepreneurship behaviour theories; Overview of barriers to International Entrepreneurship; Analyse ethnicity, Financing entrepreneurship, Gender; Understand the various forms of entrepreneurs

After completing this subject, you will be able to understand entrepreneurial competencies and the impact on international entrepreneurship. You will understand the various forms that entrepreneurship can take.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
International Marketing and Social Media (ENG)

International Marketing and Social Media (ENG)

Více informací

This course provides students an in-depth look social media and marketing, how they intertwined with online digital marketing and traditional advertising to offer global brands competitive advantage in the market place. The course will offer students an advantage in many positions involving marketing, consulting and brand management both on the buyer and seller side of social media. It will give them uncommon insights into how social media and marketing leap-frog obscure brands to global brands.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Managing Innovation (ENG)

Managing Innovation (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you the appropriate skills and knowledge to explore the importance of innovation and change for the individual and business.

After completing this subject, you will be able to...

 • Understand the significance and importance of innovation and change in relation to business enterprises and not-for-profit organisations of all kinds.
 • Critically appraise theories, tools and techniques appropriate to the management of innovation and change.
 • Employ appropriate terms, concepts and vocabulary when describing and analyzing innovation and change.
 • Identify the components of successful strategies for innovation and change.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Marketing Management (ENG)

Marketing Management (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you an understanding on how to conduct a situation analysis and determine a company's competitive advantage. You will gain a broad understanding of how marketing professionals develop and implement marketing strategies to meet the needs of their customers while achieving their business objectives. This course will explore issues including consumers, customer segmentation, products and services, pricing strategies and managing new technology.

This module explores customer segmentation, target consumers, products and services, and pricing strategies. The study material explores the difference between sales and market orientations. Additionally, you will learn the nature of strategic planning and why a marketing plan is important. An explanation is provided on how to set marketing plan objectives by focusing on markets served and benefits sought by its customers.

Lastly, you will learn about target market strategy and marketing mix. Product, place, promotion

and pricing are introduced, and implementation of the market strategy is explained. You will gain an understanding why market managers should recognize consumer behavior including the components of the consumer decision making process. Additionally, you will learn about the criteria for successful segmentation and bases for segmenting consumer markets, as well as the difference between a product item, product line and product mix.

After completing this subject, you will be able to develop sound marketing strategies through a S.W.O.T. analysis.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Organization and Process Management (ENG)

Organization and Process Management (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you a complete understanding of the different type of organizational types existing in business and how the companies have to adapt it as the company grows and as well of how to interlink your organization with your processes and your strategy.

After completing this subject, you will be able to detect the organizational type of any company and analyze if this is the right one for its cycle state and its existing strategy. You will be able to develop an integrated model to state who does what in any company.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Project Management (ENG)

Project Management (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you understanding of the well-known project management best practices and frameworks like PRINCE2, PMBOK, Scrum and practical knowledge to lead and manage projects applying waterfall and agile approaches.
After completing this subject, you will be able to lead and manage project initiatives that delivery business strategy.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Strategic Marketing & Product Management (ENG)

Strategic Marketing & Product Management (ENG)

Více informací

Studying this subject will give you. Vistas of opportunity in knowing the elements of Marketing and Marketing Mix of “4 Ps” Product, Place, Pricing, Promotion. It will also give the student the opportunity to know how companies decide when and how much to invest in new products and services. It will discuss techniques for product planning, including product and technology roadmaps, and advanced development. We will contrast established techniques with how established or start-ups estimate their capital needs and size for Products Development. This course will also cover methods for identifying and sizing market opportunities, look at different kind of Market Segmentation. The Student should be acquainted and use frameworks such as PESTEL, SWOT and PORTERS Five Forces etc.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu
Strategic Planning (ENG)

Strategic Planning (ENG)

Více informací

 

Studying this subject will reinforce the managerial skills in strategic planning, give you an advanced knowledge of strategic planning process and the main strategic tools used to develop strategic plans in real companies.

After completing this subject, you will be able to develop in your company a strategic analysis of the existing situation and come up with an innovative new strategy to overcome the existing weaknesses and taking advantages of the strengths and opportunities that the sector situation offers.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Více o předmětu

Aktuální cena:

0 Kč bez DPH
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.