100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu elektrotechnickou se zaměřením na počítače. Pokračoval na výzkumném projektu Matematického modelování důlních větrních sítí v ústavu Akademie věd ČR a úzce spolupracoval s Vysokou školou báňskou v Ostravě. V té době se zapojil do spolupráce s univerzitami v Německu a Polsku, vyvinul vlastní výpočetní metodu a publikoval. Napsal doktorandsou práci na toto téma, avšak místo obhajoby odešel do praxe podnikat, vést projekty a firmy. Doplnil si ekonomické vzdělání MBA a prošel kurzem oceňování podniku. Se znalostí informačních systémů a nástrojů se praxi mimo jiné zabývá mimo optimalizací podniků. Ve firmách, kde byl součástí managementu, se zabýval kapacitním managementem, hledal způsoby efektivního řízení konzultantů a programátorů tak, aby byli optimálně vytíženi, aby firma měla stabilní personál a dodávala kvalitní služby za dobré ceny.

V roce 2010 se vrátil do akademické sféry a začal externě učit managerské a informatické předměty ve Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2011 externě učí ve Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Mimo specializovaných certifikací v oblasti elektrotechniky a informatiky je také držitelem project managerských certifikátů IPMA C, IPMA B, Prince 2 a ITIL.

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.