LLM - Korporátní právo

Doba studia: 12 měsíců
Titul: LLM
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ne
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Obor doporučujeme pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, nebo zaměstnance či majitele a partnery právních kanceláří, kteří si chtějí dále prohloubit svoji kvalifikaci nejen v oblasti korporátního práva.

Přihlašte se do 30. 6. 2019 a studujte od října 2019.

Přihlášení ke studiu na CEMI je rychlé, snadné a ZDARMA.

Vyplnit přihlášku

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • seznámíte se s mezinárodní příslušností soudů a regulací mezinárodního práva smluvního
 • osvojíte si soudní rozhodnutí po rekodifikaci soukromého práva v ČR
 • poznáte právní pozadí personálního managementu ve firmách
 • prohloubíte si znalosti v oblasti mezinárodních obchodních vztahů
 • seznámíte se s problematikou průběhu insolvenčního řízení a úpadku
 • zorientujete se v mezinárodním právu soukromém a návaznostech v naší praxi

Máte v hlavě námět ke zlepšení, hledáte inspiraci k osobnímu růstu či expanzi vaší společnosti? Zvolte si ho jako téma diplomové práce a naši lektoři a profesionálové z praxe vám v rámci studia s řešením pomůžou. Máte k dispozici konzultace s našimi lektory a specialisty, kteří jsou vám celý rok k dispozici. Střežíme vaše soukromí, a proto jsou všechny vypracované materiály neveřejné. Roční studium je rozumné z důvodu rychlé aplikovatelnosti výsledků studia do praxe. Volného času si vážíme, a proto je studium on-line bez zbytečného času stráveného na cestách.

Co dalšího se naučíte?
Hodnocení absolventů
Hodnocení 4.7/5
Hodnotilo 31 uživatelů
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Jednatel - Consultest s.r.o.

„Institut jsem si vybral z důvodu, že jsem zde absolvoval již jiný program. Musím ocenit přirozenost a ochotu všech lidí v týmu, protože člověk se vrací nejenom za poznáním, ale i prostředím, které tady je."

Další absolventi oboru
>
Jitka Šmilo, LL.M.

Jitka Šmilo, LL.M.

Vedoucí právního oddělení - Centrum preventivní medicíny s. r. o.

„Lektoři jsou velice fundovaní, vzdělaní a empatičtí lidé, kteří rozumí své práci. Online systém výuky je velice dobře propracovaný i uživatelé, kteří nejsou příliš zběhlí, si ho snadno osvojí."

Další absolventi oboru
>
JUDr. Maroš Vince, LL.M.

JUDr. Maroš Vince, LL.M.

Hlavní státní rada na Ministerstvu financí SR

„Štúdium na CEMI som si zvolil kvôli tomu, aby som si mohol rozšíriť svoj obzor, ale nielen z teoretického povedomia, ale hlavne z praktického.“

Další absolventi oboru
>
JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

Notář - Notářský úřad

„Novela obchodního zákoníku nahrála tomu, že bych stejně studovanou problematiku musel připravovat a musel jsem se ji pro své povolání učit, takže se mi podařilo spojit příjemné s užitečným.“

Další absolventi oboru
>
JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

Právník/manager

„Určite som ziskal oveľa väčší rozhľad a širší obzor na celú problematiku Corporate Law."

Další absolventi oboru
>
Matúš Tanko, LL.M., MBA

Matúš Tanko, LL.M., MBA

Majitel strojírenské firmy

„V diplomovej práci som sa venoval problematike svojej firmy a vďaka konzultáciám s lektormi a úspešnom naplnení cieľa diplomovej práce som mohol nadobudnuté poznatky preniesť do praxe a vynaložené prostriedky do štúdia sa mi už niekoľkokrát vrátili."

Další absolventi oboru
>
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Podnikový právník - DL Centrum s. r. o.

„Pozitivně bych ohodnotila moderní formu výuky a možnost pracovat s e-learningovým systémem. Skladba předmětů v oboru byla dle mého názoru kompaktní a zaměřená na využití v praxi."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

Primár - Národný onkologický ústav

„Prínosom do mojej praxe je predovšetkým diplomová práca. Mimoriadne pozitívne hodnotím skutočnosť, že tému diplomovej práce sme si mohli zvoliť sami. Po mojej ročnej skúsenosti so štúdiom LL.M. na CEMI, jednoznačne môžem toto štúdium odporučiť.“

Další absolventi oboru
>
Petr Bahník, MBA, LL.M.

Petr Bahník, MBA, LL.M.

Manažer - NOVY, s. r. o.

„Byl jsem velice spokojen s přístupem pedagogů, s obsahem učiva a velice příjemně mě překvapil i přístup ze strany studijního oddělení.“

Další absolventi oboru
>

Komu je obor LLM - Korporátní právo určen?

Obor je vhodný pro podnikové a samostatně působící právníky, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti korporátního práva. Hodí se ale také pro majitele právních kanceláří nebo zaměstnance v oblasti korporátního práva – korporátní právo je dnes velmi žádané, takže v případě zaměstnání odstartuje raketovým tempem váš kariérní růst, pokud vlastníte právní kancelář, můžete očekávat vyšší prestiž a s tím související zájem nových klientů.

 • pro právníky, majitele a partnery právních kanceláří
 • pro zaměstnance v oblasti korporátního práva                          
 • pro všechny, kteří chtějí zvýšit svou právní odbornost
 • pro ty, kteří ocení snadné skloubení studia a práce
 • pro klienty, kteří chtějí nastartovat svůj profesní růst
 • pro studenty, kteří ocení vedení skutečnými odborníky na korporátní právo

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Corporate Governance

Corporate Governance JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. 

Více o předmětu

Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti obchodního a hospodářského práva EU, a to mimo jiné studiem relevantních rozsudků Soudního dvora EU a zpráv Evropské komise o provádění vybraných směrnic a nařízení. Absolventi LLM kurzu získají také základní orientaci při práci s databázemi jako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL.

Více o předmětu

Korporátní právo

Korporátní právo JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. 

Více o předmětu

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodné typologii organizační kultury. Rovněž budou mít možnost se dozvědět, jak získat zákazníka a jak si připravit a vést úspěšné jednání. Budou seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. 

Více o předmětu

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnesv právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době již i mezinárodní civilní procesní právo. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, jehož páteří je nařízení Brusel I upravující mezinárodní příslušnost soudů a nařízení Řím I a Řím II regulující rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazky. Ve středu pozornosti LLM kurzu bude schválená revize nařízení Brusel I označovaná jako Brusel Ia. Součástí výkladu bude také analýza vybraných rozsudků Soudního dvora Evropské unie týkající se aplikace nařízení Brusel I, včetně předběžných otázek, kterými české soudy obohatily evropskou judikaturu ve zkoumané oblasti.

Více o předmětu

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i  způsoby, jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak to, jak  cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu

Personální management pro právníky

Personální management pro právníky JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu LLM je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní podpory této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobůalternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborativelaw. 

Více o předmětu

Lektoři oboru

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant oboru
 • LLM - Korporátní právo
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management veřejné správy
 • MBA - Management zdravotnictví
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management veřejné správy
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Management veřejné správy
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management veřejné správy
 • MBA - Management zdravotnictví

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Lektoři
PDF, 515,3 KB
Studijní plán
PDF, 262,8 KB
Kompletní sylaby
PDF, 1 154,4 KB
Harmonogram
PDF, 510,0 KB
Brožura
PDF, 3 307,7 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup