100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Nejčastější otázky o studiu MBA a LLM

V této sekci jsme pro Vás sepsali ty nejčastější dotazy, které již položili studenti a zájemci před Vámi. Věříme, že odpověď na svou otázku pohodlně najdete.

Co byste měli vědět před zahájením studia

Proč studovat na Central European Management Institutu?

CEMI nabízí kvalitní odborné MBA a LLM studium, přizpůsobené požadavkům a časovým možnostem našich studentů, vedené kvalifikovanými lektory s mnohaletou praxí.

MBA či LLM studium na CEMI je poskytováno jako profesní studium, které vhodně doplňuje a dále rozšiřuje vysokoškolské, popř. středoškolské vzdělání.

Jaké jsou podmínky přijetí k MBA a LLM studiu?

  • Přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek.
  • Podmínkou přijetí do programů MBA a LLM je absolvování alespoň bakalářského stupně vysokoškolského studia (bez ohledu na obor) nejpozději v den zahájení studia na CEMI, případně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a profesní praxe minimálně 2 roky. Zájemci o studium, kteří nemají ukončené VŠ vzdělání připojují k přihlášce profesní životopis a  scan maturitního vysvědčení.
  • Pro studium v anglickém jazyce je rovněž nezbytné mít pokročilou znalost angličtiny.
  • Dále viz Studijní podmínky.

Mám již několik let praxe, co mě můžete ještě naučit?

Naše studium je zaměřené právě na profesionály s několikaletou praxí. Naši studenti především oceňují nabytí dalších užitečných profesních kontaktů a zejména možnost držet krok s nejmodernějšími trendy v jejich oboru působení – resp. předchází tzv. profesní slepotě. K tomu jim pomáhá tým zkušených lektorů a konzultantů často se zkušenostmi z mezinárodního prostředí.

V jakém nejbližším termínu je možné zahájit studium?

Mohou na CEMI studovat i občané jiné státní příslušnosti než české?

MBA a LLM studium českých oborů probíhá pouze v českém jazyce, což umožňuje, aby zde bez problémů studovali také občané Slovenské republiky. Písemné práce i práci diplomovou je možné odevzdávat i ve slovenském jazyce. Diplom a potvrzení o absolvovaných předmětech vystavujeme standardně v češtině, a také v angličtině (zdarma od varianty studia MBA PREMIUM). Na CEMI je také možné studovat dva MBA programy v angličtině, které jsou vhodné pro zájemce z celého světa.

O studiu na CEMI

Co když se nemohu účastnit obhajoby osobně?

Ve zvlášť odůvodněných případech (zdravotní důvody) je možné uskutečnít obhajobu DP on-line prostřednictvím videokonference.

Pro variantu PURE a PREMIUM je tato služba zpoplatněna dle aktuálního ceníku, pro variantu studia PLATINUM je zahrnuta v ceně studia.

Ze závažných důvodů, pokud se nemůžete účastnit obhajoby osobně, můžete požádat Institut o výjimku.

 

Existuje nějaký studijní řád, jímž se studium řídí?

Studium na CEMI se řídí Všeobecnými studijními podmínkami, které jsou k dispozici zde.

Jak často je nutné dojíždět za studiem?

Vzhledem k tomu, že většina studia probíhá distančně, není nutné žádné časté dojíždění. Standardně se jedná pouze o jeden den za semestr (úvodní soustředění v Praze - neplatí pro obory vyučované v angličtině a variantu studia PURE) a obhajobu závěrečné práce v institutu CEMI v Praze - Modřanech.

Jak se stanovuje téma diplomové práce a dílčích seminárních prací, zakončující jednotlivé předměty?

Témata všech vypracovaných prací se u nás nastavují výhradně na míru praktickým potřebám studenta. Často jsou předmětem prací právě témata interních projektů zlepšujících fungování podniku, ve kterém student působí. Nemusí tak vynakládat energii 2x – naopak mu s jeho firemními projekty pomůžeme. Při řešení svých profesních témat využívá konzultací našich špičkových odborníků.

Jaká je náplň úvodního soustředění MBA a LLM studia?

V rámci varianty studia MBA PREMIUM a MBA PLATINUM nabízíme celodenní soustředění studentů MBA či LLM oborů vyučovaných v češtině a probíhá vždy na začátku prvního semestru v moderních výukových prostorách v centru Prahy. Koná se v sobotu, aby bylo možné sladit toto soustředění s pracovními povinnostmi studentů. Zde se studenti seznámí s jednotlivými lektory, kteří jim představí vyučované moduly, seznámí je se svými požadavky na úspěšné absolvování a informují je o možnostech dalších konzultací. Toto úvodní soustředění je nepovinné, účast na něm však vřele doporučujeme, jelikož se jedná o výbornou příležitost seznámit se osobně nejen s lektory, ale také se svými studijními kolegy. Úvodní soustředění probíhají pouze pro obory vyučované v českém jazyce. Fotografie z úvodních soustředění naleznete zde.

Jakým způsobem je akreditováno MBA a LLM studium na CEMI?

Podle zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách) nepatří tituly MBA, LLM, BBA a BSBA v ČR mezi akademické tituly, proto jejich studijní programy není možné podle tohoto zákona akreditovat Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Institut CEMI obdržel v květnu 2018 prestižní mezinárodní akreditaci od britské akreditační autority ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities). Splněním náročných kritérií na kvalitu výuky, lektorů a vzdělávacích postupů jsme získali nejvyšší možný status ASIC Premier Institution, a to jako jediná instituce ve střední Evropě. Tato akreditace je platná až do května 2026. ASIC je členem CHEA International Quality Group (CIQG) v USA a institucí uznávanou ve Velké Británii úřadem UK Visas and Immigration (UKVI). Je také členem BQF (British Quality Foundation), ENQA (European Network for Quality Assurance) a institucionálním členem EDEN (European Distance and E-Learning Network).

Naše instituce je také členem oborové skupiny Ekonomika a podnikání Národního ústavu pro vzdělávání (dříve Národní ústav odborného vzdělávání). Tato organizace je zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejím cílem je zlepšování kvality českého školství a spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi především v rámci Evropské unie.

Central European Management Institute se stal také členem prestižní Evropské asociace distančního vzdělávání (EADL – European Association for Distance Learning). Jsme členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a členem AMSP (Asociace malých a středních podniků). CEMI je také akreditovanou institucí u Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků.

Více informací získáte zde.

Jakým způsobem jsou zakončeny jednotlivé studijní moduly?

Jednotlivé studijní moduly jsou zakončeny zpracováním seminární práce na zvolené téma. Student má na splnění 3 pokusy, přičemž v případě neúspěchu lze požádat o mimořádné opravné pokusy. V rámci varianty studia MBA PREMIUM a MBA PLATINUM nabízíme mimořádný 4. opravný pokus na seminární práci.

Lektoři jsou zde po celou dobu proto, aby studenta provedli studiem daných modulů a byli mu nápomocni k úspěšnému zakončení daného modulu.

Jakým způsobem probíhá MBA a LLM studium?

Většina výuky probíhá distančně online formou v e-learningovém systému, zcela tedy respektuje Vaše časové možnosti! Přístup do tohoto systému mají studenti po celou dobu studia (samozřejmě zdarma). Zde lektoři průběžně umisťují studijní materiály, vytvořené přímo pro studenty MBA a LLM studia a probíhá zde kontrola plnění studijních povinností studentů (absolvování testů, apod.). Po celou dobu studia jsou lektoři studentům k dispozici, probíhají pravidelné konzultace prostřednictvím e-mailu, telefonu, skype, popř. osobně.

Kdy začíná a končí akademický rok?

Akademický rok začíná pro každou studijní skupinu zahájením studia (tedy v říjnu nebo v březnu) a trvá do dne udělení diplomu. Aktuální harmonogram si můžete stáhnout zde.

Obory, lektoři a školné

Jaká je výše školného?

Aktuální výši školného naleznete zde.

Jaké obory je možné vystudovat?

Na našem institutu si můžete vybrat ze 25 prestižních studijních oborů vyučovaných v češtině, zakončených udělením profesního titulu MBA,  MSc či LL.M.:

Ekonomika a finanční management – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Veřejná správa – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Management obchodu – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Executive MBA – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Bezpečnostní a krizový management – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Management zdravotnictví – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

HR management -  bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Realitní management - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Podnikový management - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Marketingovvý management - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Právo a etika v podnikání - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

IT management - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Digitální marketing - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Doprava a logistika - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Leadership a soft skills - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Sportovní management - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Farmaceutický management - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

AI a moderní trendy v managementu - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

PR a komunikace - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Projektový management - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

MBA Flexi - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Korporátní právo (LLM) - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

MSc - Moderní marketing - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

MBA programy vyučované v angličtině:

Global Business Leadership - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Marketing Management and International Business - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Kdo patří mezi lektory MBA a LLM studia?

Našimi lektory jsou vysokoškolští pedagogové anebo odborníci z praxe, s bohatými profesními i lektorskými zkušenostmi. Jejich vizitky si můžete přečíst zde.

Mohu si zvolit předměty, které budu v rámci MBA studovat?

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva (resp. 5 pro obor FLEXI) povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

V ceně studia jsou zahrnuty česky vyučované předměty, můžete si ale zvolit i předměty vyučované zahraničími lektory v angličtině (za příplatek  5.000 Kč bez DPH/1 předmět).

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.
Pro studium předmětů vyučovaných v angličtině doporučujeme znalost angličtiny alespoň na úrovni B2.

Seznam předmětů naleznete zde:

Pokud si chcete vybrat konkrétních 5 předmětů, které během studia absolvujete, je pro vás ideální obor MBA Flexi, kde si v rámci druhého semestru nakombinujete přesně ty předměty, které jsou pro vaši praxi přínosné. 

Mohu si vybrat volitelné předměty v angličtině?

V rámci povinně volitelných předmětů, které absolvujete v průběhu druhého semestru je možné zvolit i předměty vyučované zahraničími lektory v angličtině za příplatek  5.000 Kč bez DPH/1 předmět.

V ceně studia oborů, probíhajících v češtině, jsou zahrnuty pouze česky vyučované předměty. 

Pro studium předmětů vyučovaných v angličtině doporučujeme znalost angličtiny alespoň na úrovni B2.

Seznam předmětů naleznete zde:

logo

Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás na:

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.