MBA - Marketing Management and International Business

Doba studia: 12 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ne
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: angličtina

Obor doporučujeme všem manažerům, kteří se zabývají mezinárodním obchodem a marketingovými aktivitami ve firmách všech velikostí a nejrůznějších odvětvích.

Přihlašte se do 30. 6. 2019 a studujte od října 2019.

Přihlášení ke studiu na CEMI je rychlé, snadné a ZDARMA.

Vyplnit přihlášku

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • osvojíte si techniky mezinárodního on-line marketingu
 • seznámíte se s postupy uvádění nových výrobků na globální trh
 • prozkoumáte možnosti inovací a změn jako hlavní konkurenční výhody
 • dozvíte se o úskalí kartelových dohod a zneužití dominantního postavení
 • proniknete do problematiky ochrany spotřebitele, time-sharingu a prodeje na dálku
 • seznámíte se s důležitými postupy strategického plánování pro vaše podnikání

Máte v hlavě námět ke zlepšení, hledáte inspiraci k osobnímu růstu či expanzi vaší společnosti? Zvolte si ho jako téma diplomové práce a naši lektoři a profesionálové z praxe vám v rámci studia s řešením pomůžou. Máte k dispozici konzultace s našimi lektory a specialisty, kteří jsou vám celý rok k dispozici. Střežíme vaše soukromí, a proto jsou všechny vypracované materiály neveřejné. Roční studium je rozumné z důvodu rychlé aplikovatelnosti výsledků studia do praxe. Volného času si vážíme, a proto je studium on-line bez zbytečného času stráveného na cestách.

Co dalšího se naučíte?
Hodnocení absolventů
Hodnocení 4.93/5
Hodnotilo 43 uživatelů
Bc. Anastasija Zapletalová, MBA

Bc. Anastasija Zapletalová, MBA

IOS Senior Advisor

„Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč jsem si vybrala právě CEMI bylo, že mi umožnili studovat bez fyzické účasti na přednáškách. Lektoři byli skvělí, z různých zemí, takže měli odlišné kulturní zázemí, což bylo zajímavé.“

Další absolventi oboru
>
Christopher Seviour, MBA

Christopher Seviour, MBA

Bunker Trader at ARTE Bunkering GmbH

Další absolventi oboru
>
Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Partner a daňový poradce v HLB Proxy

„Byla jsem velice mile překvapena lektory CEMI. Líbilo se mi, že na mě byli přísní, byli pořád online, snažili se mě podporovat a motivovat a zejména se mi líbil jejich mezinárodní přístup.“

Další absolventi oboru
>
Ing. Lucia Čišková, MBA

Ing. Lucia Čišková, MBA

Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.

„Najväčší prínos štúdia vidím v tom, že som svoju diplomovú prácu venovala stanoveniu stratégie na ďalšie dva roky pre spoločnosť, pre ktorú v súčasnosti pracujem."

Další absolventi oboru
>
Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

Business Director na BIVŠ, a.s.

„Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, že majú svoje skúsenosti, že to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti."

Další absolventi oboru
>
Jakub Starý, DiS., MBA

Jakub Starý, DiS., MBA

Šéfredaktor LUI

"Mojí primární motivací pro studium MBA bylo posunout se. Pro CEMI jsem se rozhodl proto, že byl schopen vyhovět mým náročným časovým požadavkům. V rámci práce i osobně hodně cestuji a právě proto jsem ocenil, že během cestování mohu studovat."

Další absolventi oboru
>
Mgr. Šárka Richterová, MBA

Mgr. Šárka Richterová, MBA

zákaznický servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

"Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu."

Další absolventi oboru
>
Tomáš Gbúr, MBA

Tomáš Gbúr, MBA

Riaditeľ a zakladateľ agentúry Hokej v Kanade

"Štúdium som si vybral, pretože MBA je medzinárodne uznávané a naša firma sa sústreďuja na trh v zámorí. Online štúdium je výborná forma pre silne vyťažených ľudí. Cením si toho, že vedomosti získané v CEMI sú reálne využiteľné."

Další absolventi oboru
>

Komu je obor MBA - Marketing Management and International Business určen?

Univerzální obor, který je určen pro manažery a další řídící pozice ve společnostech, které působí na mezinárodním trhu, obor je propojen také s marketingovými aktivitami ve firmách, takže se skvěle hodí pro marketingové manažery v mezinárodních společnostech. Vhodný je také pro všechny, kteří o podobné pozici sní, protože studijní obor Marketing Management and International Business může právě v tomto odvětví nastartovat váš osobní i kariérní růst.

 • pro manažery v mezinárodních společnostech
 • pro všechny, pro které je výhodné propojit management a marketing
 • pro ty, kteří chtějí nastartovat svůj kariérní posun
 • pro podnikatele, kterým obor pomůže expandovat do zahraničí
 • pro všechny, kteří si chtějí studiem zdokonalit také odbornou a obchodní angličtinupro klienty, kteří očekávají profesionální vedení odborníky v oboru

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Business Enterprise

Business Enterprise Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům rozvíjet příslušné dovednosti a znalosti, které účinně přispívají k vytváření malých podniků s vyhlídkou na dlouhodobé přežití a růst.

Více o předmětu

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus předmětu

Tento MBA modul seznámí studenty s regulací hospodářské soutěže v EU (jejíž pravidla se vztahují i na území České republiky) a také v zemích poměrně nových v regulaci hospodářské soutěže, jako je Rusko a Čína. Budou provedena konkrétní srovnání také s politikou hospodářské soutěže v jiných bývalých sovětských republikách (tj. na Ukrajině). Studenti by měli získat hluboké znalosti o regulaci kartelových dohod, zneužití dominantního postavení, koncentrací a státní podpory. Měli by umět aplikovat znalosti v reálných obchodních situacích. Tento kurz umožní studentům, aby fungovali bezpečně při práci s velkými společnostmi, ať jako klienti, dodavatelé nebo partneři.

Více o předmětu

Intercultural Communication

Intercultural Communication Ing. Jiří Matoušek Sylabus předmětu

Cílem tohoto modulu je dozvědět se o interkulturní komunikaci. Obecně platí, že komunikace je aktivní vztah založený mezi lidmi prostřednictvím jazyka a mezikulturní znamená, že tento komunikační vztah je mezi lidmi různých kultur. Kultura je strukturovaný projev lidského chování ve společenském životě v rámci specifických národních a místních souvislostí, např. politických, jazykových, ekonomických, institucionálních a profesionálních. Cílem je získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní užívání schopností, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci a mohou být definovány z hlediska tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. Tento modul se bude zabývat všemi těmito třemi elementy.

Více o předmětu

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media Kester Osahenye, Ph.D., MMP Sylabus předmětu

Přehled odvětví a strukturální analýza marketingu a jak se vztahuje k mezinárodním aspektům a internacionalizaci. Zkoumá vliv sociálních médií na činnosti podílející se na dodávání zboží a služeb spotřebitelům prostřednictvím různých kanálů sociálních médií. Trendy mezinárodního marketingu prostřednictvím digitálních médií a dotěrných nových mediálních kanálů a jejich očekávané účinky na marketing hodnotového řetězce/procesů.

Více o předmětu

Marketing Management

Marketing Management Joelle Bhullar, MBA Sylabus předmětu

Tento modul je navržen tak, aby poskytl široké znalosti o tom, jak marketingoví odborníci rozvíjejí a realizují marketingové strategie pro naplnění potřeb svých zákazníků při současném dosažení svých obchodních cílů. Tento kurz se bude zabývat problémy včetně spotřebitelů, segmentace zákazníků, produktů a služeb, cenových strategií a řízení nových technologií.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus předmětu

Studenti se seznámí s ochranou spotřebitele poskytovanou Evropskou unií a dalšími ekonomickými subjekty jako je Rusko (a další bývalé sovětské republiky) a Čína. Témata zahrnují nespravedlivé podmínky ve spotřebitelských smlouvách, klamavé a nekalé obchodní praktiky, bezpečnost výrobků, spotřebitelské reklamace a nároky, odpovědnost výrobců a prodejců a ochranu spotřebitele v konkrétních transakcích (time-sharing, prodej na dálku, spotřebitelský úvěr atd.). Všichni provozovatelé podniků v ekonomice orientované na spotřebitele si musí být vědomi této politiky. Nároky a reklamace spotřebitelů, odpovědnost výrobců a prodejců a jejich ochrana budou analyzovány pomocí příslušných zákonů a judikatury. Budou důkladně projednána příslušná práva a povinnosti spotřebitelů a profesionálů.

Více o předmětu

International Business Strategy

International Business Strategy Professor Guillaume Finck Sylabus předmětu

Tento předmět je navržen tak, aby dal studentům potřebné základy k ovládnutí obchodní strategie tím, že rozvíjí chápání jejich ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky. Dále se soustředí na obecné zásady rupture strategií tím, že popisuje procesy, které některé firmy mohou použít k otevření nové strategické mezery.

Více o předmětu

Managing Innovation

Managing Innovation Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus předmětu

Modul zkoumá význam inovací a změn. Pojednává o tom, co rozumíme pod pojmem "inovace", její přínos ke konkurenční výhodě a její význam ve stále více globalizovaném a konkurenčním světě. Tento modul se zaměřuje na ty prvky - vedení, organizační struktury a procesy, kulturu (národní a organizační) a politické systémy - které tvarují, podporují (nebo brzdí) inovace.

Více o předmětu

Strategic Marketing & Product Management

Strategic Marketing & Product Management Kester Osahenye, Ph.D., MMP Sylabus předmětu

Tento MBA kurz zahrnuje principy a teorie vývoje nového produktu v rámci marketingu a marketingového řízení. Tyto zásady a teorie se pak mohou použít s ohledem na nové možnosti pro vývoj produktů v různých kontextech. Tento kurz je nesmírně cenný pro naučení se, porozumění a zlepšení dovedností vývoje výrobku; osvojení si těchto dovedností je důležité a je použitelné prakticky ve všech profesních prostředích. Studenti, kteří absolvují tento kurz, pochopí metody, postupy a nástroje dostupné pro vrcholové manažery v budování, udržování a zlepšování jejich produktového portfolia a kapitálu svých různých značek. Doporučoval bych, aby každý student, který tento kurz absolvuje, využíval získané znalosti každý den po zbytek svého život.

Více o předmětu

Strategic Planning

Strategic Planning Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus předmětu

Tento modul zahrnuje hlavní myšlenkové školy strategického plánování, obecné cíle a fáze strategického managementu, hlavní nástroje strategického plánování a výzvy v oblasti strategické implementace. Studentům bude poskytnuta četba, prezentace a obchodní případy, které jim umožní získat znalosti předmětu, aby byli schopni se aktivně podílet na online výuce zaměřené na komunikování a diskusi o poskytnutých materiálech.

Více o předmětu

Lektoři oboru

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Joelle Bhullar, MBA

Joelle Bhullar, MBA

 • MBA - Marketing Management and International Business
Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

 • MBA - Marketing Management and International Business
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Management veřejné správy
 • MBA - Marketing Management and International Business
Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

 • MBA - Marketing Management and International Business
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Sylaby
PDF, 615,4 KB
Studijní plán
PDF, 297,8 KB
Brožura
PDF, 2 319,3 KB
Timeline
PDF, 190,8 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup