MBA - Marketing Management and International Business

Program Marketing Management and International Business (MMIB) je vhodný pro všechny manažery, kteří se zabývají mezinárodním obchodem a marketingovými aktivitami ve firmách všech velikostí a ve všech odvětvích. Je navržen jako dvou semestrový program, je nabízen kompletně v angličtině, plně on-line. Program obsahuje 10 studijních modulů.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Modul Business Enterprise si klade za cíl umožnit studentům rozvíjet příslušné dovednosti a znalosti, které by účinně přispěly k založení malých podniků s vyhlídkou na dlouhodobé přežití a růst. Po ukončení modulu Competition Policies for Business budou studenti schopni pochopit politiku hospodářské soutěže a příslušných pojmů na mezinárodní úrovni podnikání. Cílem modulu Intercultural Communication je nejen dozvědět se o interkulturní komunikaci, ale také získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní používání charakteristik, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci, která může být definována z hlediska tří základních atributů: znalosti, dovednosti a postoje.

Modul International Marketing and Social Media dále prohlubuje marketingové znalosti a přináší přehled o tomto odvětví, strukturní analýzu marketingu a jak se týká mezinárodních aspektů a internacionalizace. Kromě toho zkoumá vliv sociálních médií na činnosti podílejících se na dodávání zboží a služeb zákazníkům prostřednictvím různých kanálů sociálních médií. Marketing Management, jako jeden ze základních modulů, je navržen tak, aby poskytl široké znalosti o tom, jak marketingoví odborníci rozvíjejí a realizují marketingové strategie pro uspokojení potřeb svých zákazníků při současném dosažení svých obchodních cílů. Tento kurz se bude zabývat tématy jako například zákazníci, segmentace zákazníků, produktů a služeb, cenové strategie a řízení nových technologií.

Modul Consumer Protection Policies for Business Companies vysvětluje, jaká jsou hlavní pravidla ovlivňující ochranu spotřebitele v různých zemích a jak ovlivňují podnikání. Umožňuje studentům pochopit rostoucí mezinárodní využívání politiky ochrany spotřebitele a postupnou internacionalizaci norem na ochranu spotřebitele. Díky tomu, že rozvíjí chápání ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky, dává modul International Business Strategy studentům potřebné základy k zvládnutí obchodních strategií.

Po úspěšném dokončení modulu Managing Innovation budou studenti schopni pochopit význam a důležitost inovace a změny ve vztahu k obchodním společnostem a neziskovým organizacím všeho druhu a identifikovat součásti úspěšných strategií pro inovace a změny. Strategic Marketing and Product Management je modul zaměřený na marketing, který pomáhá studentům znát pojmy spojené s procesem vývoje nového výrobku. Studenti, kteří absolvují tento kurz pochopí metody, postupy a nástroje vrcholových manažerů pro vybudování, udržení a zlepšení jejich produktového portfolio a kapitálu svých značek. V rámci modulu Strategic Planning získají studenti sadu strategických nástrojů a naučí se je integrovat do firemní prezentace a strategických postupů pro řízení podniku.

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 9 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Joelle Bhullar, MBA

Joelle Bhullar, MBA

 • MBA - Marketing Management and International Business
Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

 • MBA - Marketing Management and International Business
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
 • MBA - Veřejná správa
Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

 • MBA - Marketing Management and International Business
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Business Enterprise

Business Enterprise Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům rozvíjet příslušné dovednosti a znalosti, které účinně přispívají k vytváření malých podniků s vyhlídkou na dlouhodobé přežití a růst.

Více o předmětu

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus předmětu

Tento MBA modul seznámí studenty s regulací hospodářské soutěže v EU (jejíž pravidla se vztahují i na území České republiky) a také v zemích poměrně nových v regulaci hospodářské soutěže, jako je Rusko a Čína. Budou provedena konkrétní srovnání také s politikou hospodářské soutěže v jiných bývalých sovětských republikách (tj. na Ukrajině). Studenti by měli získat hluboké znalosti o regulaci kartelových dohod, zneužití dominantního postavení, koncentrací a státní podpory. Měli by umět aplikovat znalosti v reálných obchodních situacích. Tento kurz umožní studentům, aby fungovali bezpečně při práci s velkými společnostmi, ať jako klienti, dodavatelé nebo partneři.

Více o předmětu

Intercultural Communication

Intercultural Communication Ing. Jiří Matoušek Sylabus předmětu

Cílem tohoto modulu je dozvědět se o interkulturní komunikaci. Obecně platí, že komunikace je aktivní vztah založený mezi lidmi prostřednictvím jazyka a mezikulturní znamená, že tento komunikační vztah je mezi lidmi různých kultur. Kultura je strukturovaný projev lidského chování ve společenském životě v rámci specifických národních a místních souvislostí, např. politických, jazykových, ekonomických, institucionálních a profesionálních. Cílem je získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní užívání schopností, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci a mohou být definovány z hlediska tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. Tento modul se bude zabývat všemi těmito třemi elementy.

Více o předmětu

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media Kester Osahenye, Ph.D., MMP Sylabus předmětu

Přehled odvětví a strukturální analýza marketingu a jak se vztahuje k mezinárodním aspektům a internacionalizaci. Zkoumá vliv sociálních médií na činnosti podílející se na dodávání zboží a služeb spotřebitelům prostřednictvím různých kanálů sociálních médií. Trendy mezinárodního marketingu prostřednictvím digitálních médií a dotěrných nových mediálních kanálů a jejich očekávané účinky na marketing hodnotového řetězce/procesů.

Více o předmětu

Marketing Management

Marketing Management Joelle Bhullar, MBA Sylabus předmětu

Tento modul je navržen tak, aby poskytl široké znalosti o tom, jak marketingoví odborníci rozvíjejí a realizují marketingové strategie pro naplnění potřeb svých zákazníků při současném dosažení svých obchodních cílů. Tento kurz se bude zabývat problémy včetně spotřebitelů, segmentace zákazníků, produktů a služeb, cenových strategií a řízení nových technologií.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus předmětu

Studenti se seznámí s ochranou spotřebitele poskytovanou Evropskou unií a dalšími ekonomickými subjekty jako je Rusko (a další bývalé sovětské republiky) a Čína. Témata zahrnují nespravedlivé podmínky ve spotřebitelských smlouvách, klamavé a nekalé obchodní praktiky, bezpečnost výrobků, spotřebitelské reklamace a nároky, odpovědnost výrobců a prodejců a ochranu spotřebitele v konkrétních transakcích (time-sharing, prodej na dálku, spotřebitelský úvěr atd.). Všichni provozovatelé podniků v ekonomice orientované na spotřebitele si musí být vědomi této politiky. Nároky a reklamace spotřebitelů, odpovědnost výrobců a prodejců a jejich ochrana budou analyzovány pomocí příslušných zákonů a judikatury. Budou důkladně projednána příslušná práva a povinnosti spotřebitelů a profesionálů.

Více o předmětu

International Business Strategy

International Business Strategy Professor Guillaume Finck Sylabus předmětu

Tento předmět je navržen tak, aby dal studentům potřebné základy k ovládnutí obchodní strategie tím, že rozvíjí chápání jejich ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky. Dále se soustředí na obecné zásady rupture strategií tím, že popisuje procesy, které některé firmy mohou použít k otevření nové strategické mezery.

Více o předmětu

Managing Innovation

Managing Innovation Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus předmětu

Modul zkoumá význam inovací a změn. Pojednává o tom, co rozumíme pod pojmem "inovace", její přínos ke konkurenční výhodě a její význam ve stále více globalizovaném a konkurenčním světě. Tento modul se zaměřuje na ty prvky - vedení, organizační struktury a procesy, kulturu (národní a organizační) a politické systémy - které tvarují, podporují (nebo brzdí) inovace.

Více o předmětu

Strategic Marketing & Product Management

Strategic Marketing & Product Management Kester Osahenye, Ph.D., MMP Sylabus předmětu

Tento MBA kurz zahrnuje principy a teorie vývoje nového produktu v rámci marketingu a marketingového řízení. Tyto zásady a teorie se pak mohou použít s ohledem na nové možnosti pro vývoj produktů v různých kontextech. Tento kurz je nesmírně cenný pro naučení se, porozumění a zlepšení dovedností vývoje výrobku; osvojení si těchto dovedností je důležité a je použitelné prakticky ve všech profesních prostředích. Studenti, kteří absolvují tento kurz, pochopí metody, postupy a nástroje dostupné pro vrcholové manažery v budování, udržování a zlepšování jejich produktového portfolia a kapitálu svých různých značek. Doporučoval bych, aby každý student, který tento kurz absolvuje, využíval získané znalosti každý den po zbytek svého život.

Více o předmětu

Strategic Planning

Strategic Planning Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus předmětu

Tento modul zahrnuje hlavní myšlenkové školy strategického plánování, obecné cíle a fáze strategického managementu, hlavní nástroje strategického plánování a výzvy v oblasti strategické implementace. Studentům bude poskytnuta četba, prezentace a obchodní případy, které jim umožní získat znalosti předmětu, aby byli schopni se aktivně podílet na online výuce zaměřené na komunikování a diskusi o poskytnutých materiálech.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Sylaby
PDF, 615,4 KB
Studijní plán
PDF, 297,8 KB
Timeline
PDF, 190,8 KB

Absolventi CEMI

Mgr. Jiří Brada, MBA

Mgr. Jiří Brada, MBA, Vedoucí úseku ropných produktů - MJM Litovel a. s.

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2015 / 2016
Zuzana Matoušková, MBA

Zuzana Matoušková, MBA, General Manager - STADA Pharma, s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2013 / 2014
Ing. Jindřich Zoubek, MBA

Ing. Jindřich Zoubek, MBA, Projektový vedoucí - TECHSYS - HW a SW, a. s.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2014 / 2015
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
119.900 Kč
109.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
119.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
119.900 Kč
99.900 Kč

CEMI Duální MBA

jen pro obory Executive MBA a Global Business Leadership
1
až 10
od 199.900 Kč
Více informací v sekci školné
Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup