O CEMI

O CEMI

Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce, přičemž v říjnu 2017 bude zahájen již třináctý ročník kurzů. Studijní programy v anglickém jazyce se zaměřují na danou problematiku v celosvětovém kontextu.

S více než 1000 úspěšnými absolventy a 400 současnými studenty patříme mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Přečtěte si, co o nás bylo uveřejněno v médiích.

content image

Z pohodlí domova

Pro tyto účely je na CEMI zaveden nejmodernější e-learningový systém Fronter, v němž jsou studentům zpřístupňovány všechny potřebné studijní materiály a další nezbytné informace a jejž mohou studenti využívat jak pro komunikaci s lektory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin. Tento systém využívá například Vídeňská Univerzita, Univerzita v Lillehammeru či Cambridge ESOL.

content image

Studium pro pracovně vytížené

Jedním z hlavních cílů institutu je umožnit profesní vzdělávání v MBA či LLM oborech širokému spektru zájemců o studium, kteří si především z časových důvodů nemohou dovolit studovat prezenční formou a pravidelně dojíždět desítky či stovky kilometrů na prezenční výuku MBA. Institut CEMI proto výuku ve všech oborech koncipuje tak, aby umožnil studovat i velmi pracovně vytíženým studentům bez ohledu na jejich bydliště. S více jak 250 absolventy ročně se CEMI řadí k TOP MBA institutům v rámci České republiky a Slovenska.

content image

Zvolený způsob výuky s převažujícím podílem online vzdělávání se u studentů setkává s velkou oblibou, o čemž svědčí i dosavadní reference, jelikož jim umožňuje skloubit MBA studium s náročnými pracovními povinnostmi a také s rodinným životem.

Vybrat obor

Akreditace

Akreditace, spolupráce, partnerství a členství v institucích - Institut CEMI spolupracuje s následujícími českými i mezinárodními subjekty:

 • International Association for Distance Learning (IADL)
  • Jedna z nejvýznamnějších organizací v oblasti distančního vzdělávání a jeho kvality. Všechny žadatele o akreditaci posuzuje hodnotitelská komise na základě přísných kritérií. Díky spokojenosti hodnotitelů s kvalitou výuky byla již podruhé prodloužena akreditace o další 3 roky, tedy až do října 2018.
  • Certificate of Membership
  • Letter of Validation
 • European Association for Distance Learning (EADL)
  • Jsme členy prestižní Evropské asociace distančního vzdělávání. Odkaz na webové stránky asociace s našimi kontaktními údaji naleznete zde.
 • Ministerstvo vnitra České republiky
  • Institut CEMI i obor Management veřejné správy je akreditován u Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, přičemž na základě posouzení kvality výuky byla akreditace prodloužena o další 3 roky (do října 2018).
  • Obnovení akreditace institutu CEMI
  • Obnovení akreditace oboru VS
 • AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR
  • Jedná se o největší profesní asociaci s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

   AIVD je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. Více informací naleznete na www.aivd.cz.

 • Národní ústav pro vzdělávání při Ministerstvu školství
  • Jsme členem oborové skupiny Ekonomika a podnikání Národního ústavu odborného vzdělávání, jedné ze tří příspěvkových organizací nově sloučených do Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Tato organizace je řízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejím cílem je zlepšování kvality českého školství a spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi především v rámci Evropské unie.
  • Jmenovací dopis
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)
  • V září 2013 jsme se stali řádným členem asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky.

   Členům poskytuje především informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem – novinky z oblasti bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory exportu, statistiky, legislativy apod. Obecně prosazuje zájmy malých a středních firem i živnostníků vůči vládě a dalším institucím ve všech oblastech své činnosti, a to především v médiích, v rámci připomínkového řízení k nové legislativě týkající se podnikání malých a středních firem, dále prostřednictvím své aktivní účasti v poradních orgánech ministrů, v hodnotitelských komisích a odborných výborech.

  • Certifikát přijetí za řádného člena asociace

CEMI podporuje

OCP

Ocenění českých podnikatelek

V České republice je stále velmi malé procento podnikatelek a žen na řídících pozicích ve firmách. Chceme podporou projektu „Ocenění českých podnikatelek“ vyjádřit náklonnost ženám, které již dokázaly, že nejen muži jsou schopní manažeři a majitelé firem. Dále chceme podporovat ostatní ženy v jejich kreativitě, vůdčích schopnostech a talentu být dobrým leaderem.

Soutěž „Ocenění českých podnikatelek“ byla založena roku 2008 na podporu českých žen. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

Institut CEMI je partnerem projektu OCP již od roku 2013, kdy se stal zároveň i patronem kategorie „Výjimečný růst firmy“ a i v roce letošním nadále zůstává hrdým partnerem soutěže. Více informací naleznete zde.

Stipendium pro handicapované

Věříme, že vzdělání je nenahraditelné a pomáhá „dělat svět lepším“. Rozhodli jsme se proto poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybranému uchazeči umožnit studium MBA či LLM na našem institutu zcela bezplatně. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

Člověk v tísni

Dne 4. 6. 2013 jsme přispěli částkou 10.000,- Kč na povodňové konto Člověk v tísni na pomoc lidem v povodní postižených oblastech celé České republiky. Naší kanceláři se voda jen těsně vyhnula, proto jsme se rozhodli alespoň částečně pomoci těm, kteří takové štěstí neměli. Využití finančních prostředků vybraných na povodňové konto najdete na webových stránkách Člověka v tísni zde.

Pomoc dětem s rakovinou

V roce 2013 jsme věnovali 20.000,- Kč nadačnímu fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám s dětmi v boji s rakovinou. Peníze od dárců, Dobrých Andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů. Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje dárcům, Dobrým Andělům, finančně pomáhat stovkám rodin ve finanční tísni, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí rakovinou. Více informací naleznete na www.dobryandel.cz.

Podpora vzdělávání zrakově postižených studentů

Uvědomujeme si, jak je vzdělání důležité, a také si uvědomujeme, že pro některé z nás je cesta k němu podstatně složitější.

Jako společensky zodpovědná společnost proto prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška podporujeme vzdělávání zrakově postižených studentů. Darováním finanční částky ve výši 10.000,- Kč v březnu 2012 jsme se tak zařadili po bok významných dárců jako je Vodafone či Student Agency a sbírku Světluška budeme dlouhodobě podporovat.

V rámci stipendijního programu podporuje Světluška studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým a zrakovým kombinovaným postižením již od svého vzniku v roce 2003. Pomáhá hradit část studijních nákladů a nákladů, které souvisí s kompenzací zrakového handicapu, jako jsou asistenční a průvodcovské služby, speciální kompenzační pomůcky, úprava studijních materiálů apod., které umožňují plnohodnotné studium.

Cílem je poskytnout těžce zrakově postiženým studentům středních a vysokých škol možnost dalšího vzdělávání, získání nových informací a kontaktů a zajistit tak rovnou příležitost v přístupu ke vzdělání.

Pomoc opuštěným či týraným psům

Psi jako nejlepší přátelé člověka a jedni z nejinteligentnějších tvorů na Zemi si jistě také zaslouží naši pozornost – a zejména ti, kteří zatím neměli to štěstí, aby se dostali do rodiny, která je bude milovat.

Proto v rámci projektu Buldoček v nouzi finančně podporujeme péči nejen o toto plemeno. Ať se jedná o podporu útulků, které se o tyto psy starají či o počáteční podporu individuálních majitelů, kteří se takového pejska ujmou (prvotní léčba atd.). V roce 2012 jsme na toto konto darovali finanční obnos ve výši 5.000,- Kč.

Tango - manažeři na vozíčcích

 

Zdravotně znevýhodnění manažeři Tango Havlíčkův Brod realizují svůj autorský projekt Daruj hračku již od roku 1997, který přináší dětem z dětských domovů, ústavů sociální péče a dalších zařízení vánoční dárky. Institut CEMI se stal partnerem  tohoto dobročinného projektu, díky kterému znevýhodnění manažeři, realizátoři významných sociálních projektů, mohou dokázat, že i z vozíku umí člověk dobře pracovat - stačí mu dát šanci, důvěru a tolik potřebný pocit uplatnění a seberealizace. Za svou činnost a realizaci projektů bylo Tango oceněno významnými cenami na celosvětové, republikové i regionální úrovni. 

Více na: www.oworld.cz.

Certifikát partnerství Tango

Certifikát partnerství Cena - Ď

Certifikát partnertsví Champions - Tango

Ke stažení

Brožura CEMI
PDF, 7 628,4 KB
Diplom vzor
PDF, 698,7 KB
Firemní zásady
PDF, 31,4 KB
Harmonogram
PDF, 247,5 KB
Timeline
PDF, 190,6 KB
Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup