100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Náročnost a obsah MBA studia

Průzkum náročnosti a obsahu MBA studia

Zpětná vazba od našich absolventů je pro nás velmi důležitá. Zajímá nás například, jak naši absolventi vnímají náročnost MBA studia, jeho obsahovou náplň, lektory či podporu studijního oddělení. Právě na tyto oblasti se zaměřil tento v ČR unikátní Průzkum časové náročnosti a obsahu MBA studia od agentury STEM/MARK.

Průzkum proběhl v dubnu 2019 na vzorku 184 absolventů MBA studia na institutu CEMI, z ročníků absolvování 2012-2019. V infografice níže se můžete podívat na hlavní zjištění z tohoto průzkumu.

partner

Časová náročnost studia odpovídala očekáváním

Náročnost studia odpovídala očekáváním ¾ dotázaných. Online studium kladlo omezení na jejich osobní, spíše než na pracovní život – pouze každý desátý musel kvůli studiu výrazně redukovat své osobní aktivity. Po pracovní stránce zaznamenala omezení pětina absolventů, drtivá většina ale pouze částečné.

Studium bylo ve srovnání
s mými představami:

10 % Méně náročné
13 % Náročnější
77 % Stejné

Online studium mi umožnilo věnovat se mým aktivitám:

Pracovním

81 % Bez omezení

1 % S výrazným omezením

18 % S částečným omezením

Osobním

55 % S částečným omezením

10 % S výrazným omezením

35 % Bez omezení

Hodně času zabere příprava seminární práce

9 z 10 absolventů nad ní v průměru strávilo 5 a více hodin, polovina dokonce více než 10 hodin. Na konzultaci s lektory v rámci jednoho předmětu většině absolventů v průměru stačilo méně než 3 hodiny.

Konzultace s lektory v rámci 1 předmětu

Do 2 hodin
3-4 hodiny
5 hodin a více
83 %
16 %
1 %

Příprava seminární práce v rámci 1 předmětu

Méně než 5 hodin
5-10 hodin
Více než 10 hodin
6 %
41 %
53 %

Čtvrtina dotázaných stihla napsat diplomovou práci během 20 dnů

Příprava zadání diplomové práce byla méně náročná – více než polovině na něj stačilo méně než 7 dnů.

Příprava zadání diplomové práce

Méně než 3 dny
3-6 dnů
7-10 dnů
Více než 10 dnů
23 %
34 %
18 %
25 %

Zpracování diplomové práce

Méně než 10 dnů
10-20 dnů
21-30 dnů
Více než 30 dnů
2 %
23 %
39 %
35 %

Studium bylo odborně a manažersky vyvážené

71 %

71 % absolventů hodnotí poměr odborných a manažerských předmětů jako optimální.

92 %

92 % absolventů hodnotí MBA studium na CEMI jako dostatečně odborně zaměřené.

84 %

84 % absolventů hodnotí MBA studium na CEMI jako dostatečně manažersky zaměřené.

Studijní materiály naprosté většině vyhovovaly

91 %

91 % absolventů hodnotí studijní materiály jako přiměřeně rozsáhlé.

97 %

97 % absolventů hodnotí studijní materiály jako studijní texty s odpovídající odbornou úrovní.

Lektoři by měli být lidé z praxe

Žádný z respondentů nechce mít za lektory výhradně akademiky. Polovina dotázaných je pro kombinaci akademiků s lidmi z praxe, necelá polovina pak preferuje výlučně lektory z praxe.

53 % Kombinace akademiků a lektorů z praxe

47 % Lektoři z praxe

Prohlédnout si lektory

Komunikace s lektory probíhá především po e-mailu

9 z 10 absolventů konzultovalo alespoň někdy s lektorem předmět zakončený seminární prací. V průměru nejčastěji dvakrát až třikrát a typicky během zpracování této práce.

Studijní oddělení funguje na jedničku

(Hodnocení jako ve škole, kde 1 je nejlepší hodnocení a 5 je nejhorší hodnocení)

logo
Ochota při řešení dotazů
1.25
Rychlost komunikace
1.27
Celková známka
1.24

CEMI MBA Studies s.r.o.
Mezi Vodami 639/27 143 00
Praha - Modřany

Mobil: +420 602 617 296
Telefon: +420 244 404 277
E-mail: info@cemi.cz

Naše obory Vyplnit přihlášku

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.