100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Co je titul LL.M.?

Titul LL.M. (KORPORÁTNÍ PRÁVO) je mezinárodně uznávaným profesním neakademickým titulem, který je uváděn, stejně jako ostatní angloamerické tituly, za jménem. Je určen zejména pro osoby s právnickým vzděláním nebo pro absolventy neprávnických oborů s právní praxí.

Studium LLM je studiem profesním, které doplňuje a dále rozšiřuje vysokoškolské vzdělání. Není tedy náhradou klasického vysokoškolského vzdělání, ale nástrojem celoživotního vzdělávání. Absolventi studia získávají přehled o právních oblastech, které souvisejí s obchodní a podnikovou praxí, a to včetně mezinárodního práva. Výhodou tohoto typu profesního vzdělávání je široký důraz na praktické využití daných znalostí. Studenti absolvují předměty, jako jsou korporátní právo, corporate governance, insolvenční právo, hospodářské a obchodní právo EU, evropské i mezinárodní právo soukromé nebo právo mezinárodního obchodu. Zvláště oblast mezinárodního práva je v dnešní době klíčová pro praktické využití a další uplatnění absolventa.
 

llm

Studium umožňuje zvýšení kvalifikace, rozšíření znalostí, ale je také způsobem, jak se odlišit na trhu práce. Díky titulu LL.M. získávají absolventi konkurenční výhodu, která může usnadnit jejich uplatnění na pracovním trhu.  Zaměstnavatelé totiž upřednostňují uchazeče s titulem LL.M., který dokládá široké odborné právnické vzdělání, ale i zájem uchazeče o další vzdělávání.

Studium LLM je ideálním prostředkem profesního vzdělávání vrcholových manažerů, ředitelů společností, právníků, advokátů, soukromých podnikatelů, ale i pracovníků veřejné správy.
Zjistit více

Přesvědčte se, co o nás říkají sami absolventi. Vyberte si přesně ten obor, který vnímáte jako nejužitečnější z pohledu přínosu či posunu Vašeho profesního života.

Reference Naše obory

Komu je studium MBA určeno?

Studenti MBA

Všem časově vytíženým zaměstnancům či podnikatelům.

Studenti MBA

Všem s tituly Ing., Mgr., Bc., JUDr., MUDr. a dalšími VŠ tituly, případně se středoškolským vzděláním a manažerskou praxí.

Studenti MBA

Všem, kteří chtějí získáním profesního titulu MBA či LL.M. zvýšit svoji hodnotu na trhu práce.

Studenti MBA

Všem, kteří si chtějí či potřebují zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit vědomosti.

Jak studium probíhá?
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.