Cena MBA a LLM studia

Výhodné školné

 • Sleva 12.100,- Kč včetně DPH oproti standardnímu školnému.
 • Školné programů vyučovaných v češtině je 99.900 Kč bez DPH.
 • Školné programů vyučovaných v angličtině je 109.900 Kč bez DPH.
 • Akci 1+1 lze kombinovat s akcí Výhodné školné

Akce 1+1

 • Sleva 12.100,- Kč včetně DPH oproti standardnímu školnému.
 • Školné programů vyučovaných v češtině je 99.900 Kč bez DPH.
 • Školné programů vyučovaných v angličtině je 109.900 Kč bez DPH.
 • Akci 1+1 lze kombinovat s akcí Výhodné školné

STANDARD

 • Standardní výše školného programů vyučovaných v češtině je 109.900 Kč bez DPH.
 • Standardní výše školného programů vyučovaných v angličtině je 119.900 Kč bez DPH.
 • Školné je možné rozložit až do dvanácti splátek.

Podat přihlášku

Obor

Akce 1+1

Výhodné školné (1 splátka)

Standardní školné (2 až 12 splátek)

 

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kč bez DPH

Kč s DPH

Global Business Leadership

109 900

132 979

109 900

132 979

119 900

145 079

Marketing Management and International Business

109 900

132 979

109 900

132 979

119 900

145 079

Executive MBA

99 900

120 879

99 900

120 879

109 900

132 979

LLM - Korporátní právo

99 900

120 879

99 900

120 879

109 900

132 979

Management obchodu

99 900

120 879

99 900

120 879

109 900

132 979

Management zdravotnictví

99 900

120 879

99 900

120 879

109 900

132 979

Ekonomika a finanční management

99 900

120 879

99 900

120 879

109 900

132 979

Veřejná správa

99 900

120 879

99 900

120 879

109 900

132 979

Bezpečnostní a krizový management

99 900

120 879

99 900

120 879

109 900

132 979

 
 

V ceně MBA či LLM studia jsou zahrnuty:

 • veškeré studijní materiály (skripta v elektronické podobě)
 • přístupy do studentských sekcí e-learningového vzdělávání iTutor
 • neomezený přístup po dobu studia do knihovny BOOKPORT s více než 4.000 odbornými tituly
 • 2x celodenní účast na úvodním soustředění v Praze (s výjimkou anglických oborů a Flexi MBA)
 • slavnostní promoce v Břevnovském klášteře vč. vyhotovení video a fotodokumentace
 • konzultace (osobní, Skype či mailové) s našimi lektory po celou dobu studia


Důležité termíny pro všechny obory zahajované v říjnu 2018:

Zahájení  

Příjem přihlášek

 

1. splátka

   
říjen 2018  

do 31. 08. 2018

 

do měsíce od podpisu smlouvy

   

 

Studium MBA jako daňově zvýhodněný benefit:
Výdaje na studium MBA může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců, jedná se tudíž o daňově uznatelnou položku (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele, je tento příjem pro zaměstnance osvobozen dle zákona o daních z příjmů.

Chcete darovat studium Vašim blízkým? Na požádání Vám vystavíme dárkový certifikát! V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup