100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Cena MBA a LLM studia

Kolik stojí školné?

 

Víte, že nyní si můžete vybrat variantu školného přesně na míru? 

Nově totiž nabízíme výběr ze tří cenových úrovní – od MBA PURE, která obsahuje vše, co je potřeba pro úspěšné absolvování MBA studia a začíná již na částce 79.900 Kč bez DPH, přes MBA PREMIUM, což je zlatá střední cesta s nejvíce benefity v ceně, až po exkluzivní MBA PLATINUM pro ty z vás, kteří se spokojí vždy jen s tím nejlepším.
K jednotlivým variantám si v našem konfigurátoru můžete dále nastavit volitelné služby z vyšších variant a namíchat si tak svůj mix přesně pro vaše potřeby.

Všechny cenové varianty přitom obsahují:

● Zpracování přihlášky ke studiu
● Individuální online konzultace s lektory

● Neomezený přístup do studijního systému po dobu studia
● Slavnostní promoce s profi foto a videem
● MBA Masterclass - účast na online networkingových setkáních s lektory
● Neomezený přístup do online knihovny Bookport po dobu studia
● Kompletní studijní materiály nutné pro absolvování studia online
● Plná administrativní podpora studijního oddělení
● 3 pokusy na každou seminární práci
● Vystavení MBA diplomu a dodatku k diplomu v češtině i angličtině
● Vystavení samostatného certifikátu z každého absolvovaného předmětu v češtině
● Oponentura diplomové práce

Důležité termíny pro všechny obory:

 Zahájení    Příjem přihlášek  Úhrada školného/splátky

 Říjen 2022     

 

 do 25. 09. 2022        

 1. splátka – do 14 dnů od podpisu smlouvy

Studium MBA jako daňově zvýhodněný benefit:

Výdaje na studium MBA může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců, jedná se tudíž o daňově uznatelnou položku (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele, je tento příjem pro zaměstnance osvobozen dle zákona o daních z příjmů.

Chcete darovat studium Vašim blízkým? Na požádání Vám vystavíme dárkový certifikát! V případě zájmu nás prosím kontaktujte. 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.