100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Podmínky ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

 

Správce osobních údajů: CEMI MBA Studies s.r.o., se sídlem Mezi vodami 639/27, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 24133311, sp.zn.: C 181632 vedená u Městského soudu v Praze, email: info@cemi.cz , web: www.cemi.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 

 

PREAMBULE

 

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů předaných správci v rámci komunikace správce se zájemci o studium a ostatními osobami. Nevztahují se na zpracování osobních údajů na základě udělení souhlasu, a nevztahují se na zpracování osobních údajů předaných v rámci uzavření smlouvy o studiu a studia.

 

I. PŘIHLÁŠKA KE STUDIU / VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ

 

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci přihlášky ke studiu nebo dotazů či podnětů týkajících se studia nebo jiných záležitostí týkajících se provozu společnosti (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

 

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 

a) účel: vedení korespondence vč. jejího uchování, vyřízení přihlášky ke studiu a projednání podmínek smlouvy o studiu; právní základ: plnění smlouvy - jednání o smlouvě  (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) - v případě dotazů nesouvisejících se zájmem o studium; doba zpracování: 3 roky od vyřízení dotazu či podnětu,

 

b) účel: obesílání tazatelů a osob přihlášených ke studiu (nedošlo-li k uzavření smlouvy o studiu) - zasílání informací o studiu - zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky,

 

c) účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 3 roky.

 

3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:

 

- poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace, chat apod.),

- provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

 

4. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (viz násl. článek) nám pište zde: info@cemi.cz.

 

5. Pokud se stanete studentem, vaše údaje budou zpracovávány za podmínek uvedených ZDE.

 

 

II. VAŠE PRÁVA

 

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo:

 

  • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
  • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
  • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@cemi.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Domů

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.