100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

MSc - Moderní marketing

Doba studia: 9-12 měsíců
Titul: MSc.
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ano
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Staňte se opravdovými odborníky ve světě marketingu! Studium MSc v oboru Moderní marketing vám poskytne nezbytné dovednosti a znalosti pro úspěšnou kariéru v tomto dynamickém odvětví. Získáte znalosti z širokého spektra odborných předmětů, včetně marketingového managementu, brandingu a komunikace, marketingového výzkumu, řízení vztahů se zákazníky, digitálního marketingu, mezinárodního marketingu či e-commerce. Svoji kvalifikaci ještě rozšíříte absolvováním dvou volitelných předmětů (v češtině či angličtině), které si vyberete přesně dle svých potřeb. Po absolvování získáte profesní titul MSc. (Master of Sicence), který je vstupenkou mezi elitu marketingových profesionálů. Přihlaste se ještě dnes a vydejte se na cestu k úspěchu ve světě inovativního a efektivního marketingu.

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • Naučíte se plánovat, implementovat a vyhodnocovat marketingové strategie

 • Porozumíte procesům, které stojí za tvorbou silných značek

 • Naučíte se tvořit efektivní komunikační strategie

 • Zjistíte, jak analyzovat trh a spotřebitelského chování, abyste mohli identifikovat cílové skupiny a vytvářet cílené marketingové kampaně

 • Naučíte se budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky, aby se z nich stali loajální ambasadoři vaší značky

 • Pochopíte, jak co nejefektivněji využít digitální marketing a e-commerce

 • Zjistíte, jak uspět i v oblasti mezinárodního marketingu

 • Seznámíte se s nejnovějšími trendy v současném marketingu

Co dalšího se naučíte?

Hodnocení absolventů

Hodnocení 4.7/5
Hodnotilo 72 uživatelů
Ing. Jiří Michalička, MBA

Ing. Jiří Michalička, MBA

Freelancer

"Ocenil jsem velmi erudované a ochotné lektory z akademické sféry i z praxe, stejně jako jejich rady a doporučení. Výhodný je distanční způsob studia, které se tak dá lépe skloubit s prací i rodinou."

Mgr. Jan Tecl, MBA

Mgr. Jan Tecl, MBA

Starosta města Havlíčkův Brod

„Každá škola, má-li být kvalitní, musí mít samozřejmě i kvalitní lektory a na CEMI takoví lektoři jsou. Kdybych měl jmenovat, tak například paní doktorku Krbovou, která vedla i mou diplomovou práci a určitě na ni budu dlouho a v dobrém vzpomínat.“

Jan Kout, MBA

Jan Kout, MBA

Obchodní ředitel a jednatel - Pekass, s.r.o.

„Všechno bylo perfektně připraveno. Setkal jsem se s mnoha velkými osobnostmi z businessu a marketingu. Vše, co jsem se naučil, má obrovský přínos pro moji praxi."

  PhDr. Alena Húšťová, MBA

PhDr. Alena Húšťová, MBA

Odborná administrativní referentka - Ministerstvo hospodářství SR

„Česká republika pre mňa bola svojím spôsobom aj výzvou. Mohla som porovnať verejnú správu a zákony v ČR a na slovenské. Vzdelávanie a ukončenie MBA beriem ako nadčasové."

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA

Vrchní komisař - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

„V rámci své profese u bezpečnostních sborů jsem ocenila příležitost studiem získané znalosti a vědomosti aplikovat v praxi."

Další absolventi oboru

Komu je obor MSc - Moderní marketing určen?

Obor MSc "Moderní marketing" je vhodný pro studenty, kteří působí v oblasti marketingu nebo mají o kariéru v této oblasti zájem. Na rozdíl od MBA oboru Marketingový management je určen pro ty, kdo mají zájem vzdělávat se spíše v odborných než manažerských předmětech. Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit ve funkcích jako marketingoví manažeři, produktoví manažeři, specialisté na branding a komunikaci, marketingoví analytici, manažeři vztahů se zákazníky, specialisté digitálního marketingu, manažeři e-commerce atd.

 • pro ty, kteří chtějí získat komplexní přehled o moderním marketingu

 • pro všechny, kteří se chtějí seznámit s nejnovějšími trendy a uplatnit je v praxi

 • pro ty, kdo chtějí růst v kariéře v oblasti marketingu

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Branding a komunikační strategie

Branding a komunikační strategie
Mgr. Lenka Frýda Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s tématikou budování silných značek a tvorby komunikačních a obsahových strategií. Nezbytnou podmínkou budování značky je dobře pochopit její podstatu, hodnoty a fungování. Během studia tyto principy ovládnete a naučíte se je aplikovat v praxi. Po absolvování budete schopni například vytvořit efektivní komunikační strategii s využitím vhodných komunikačních kanálů pro danou cílovou skupinu, napsat a zpracovat kvalitní zadání pro agenturu či výběrové řízení, nebo využít poznatků archetypů pro budování značky.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Marketingový management

Marketingový management
Mgr. Bohdana Kašparová Více informací

Předmět Marketingový management je kurz, kde získáte klíčové koncepty a nástroje marketingového řízení, které vám pomohou zorientovat se na trhu, kde působíte, a poznat vaše konkurenty a zákazníky.

Naučíte se, jak se orientovat na trhu, jak vytvořit a komunikovat vaši jedinečnou nabídku hodnoty, která uspokojí potřeby a přání vašich zákazníků a odliší vás od konkurence. Pochopíte význam a potřebu detailní definice cílové skupiny, jak ji vybrat a cílit podle různých kritérií. Získáte přehled, proč a jak stanovit a formulovat vaši firemní vizi, poslání a hodnoty a proč je implementovat směrem k zákazníkům i dovnitř firmy.  Jak používat nástroj Lean Canvas, který vám pomůže rychle a jednoduše vytvořit a validovat váš podnikatelský záměr. Osvojíte si marketingovou strategii podniku a marketingový mix produktu. Získáte zkušenost s se zpracováním podnikatelských nápadů a tipy, jak rozvíjet prodejní a sociální komunikační dovednosti vzhledem k marketingové strategii. Definujete si, jak volit a řídit vaše prodejní kanály a jak pracovat na rozvoji vztahů se zákazníky. Pochopíte význam komunikačního mixu a koordinaci nástrojů a médií vzhledem k jejich efektivitě a dopadu na cílovou skupinu. Připravíte si argumentační strategii pro vaše zákazníky a pochopíte vliv emocí v marketingu, prodeji i managementu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum
Ing. Sandra Arbesová Více informací

Předmět se zaměřuje na marketingového výzkumu a vysvětluje jeho postupy, metody a techniky, které lze následně prakticky aplikovat na různé oblasti. Dále seznamuje studenty s jednotlivými etapami procesu marketingového výzkumu. Absolvent předmětu je schopen vytvářet, zpracovávat a prezentovat výsledky marketingového výzkumu, které lze pak dále využít v praxi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem

Více o předmětu

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky
PhDr. Karel Eliáš, CSc. Více informací

Studiem tohoto předmětu se seznámíte s problematikou zvyšování výkonnosti prodejních týmů s využitím nástrojů    řízení vztahů se zákazníky - Customer Relationship Management (dále jen ŘVZ neboli CRM) v kontextu globalizace a hyper konkurence. Ukážeme si chronologii a relevanci jednotlivých aktivit účastníků procesu ŘVZ z hlediska komplexního přístupu k jednotlivým účastníkům tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C, … což je též předpokladem úspěšné implementace/realizace CRM jako filozofie řízení podniku včetně ochrany citlivých dat (GDPR, etc.). Následně se zvýší i  hodnota a konkurenceschopnost Vás jako profesionála v dané oblasti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Diplomový seminář

Diplomový seminář
Mgr. Eva Mečířová Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se zásadami tvorby diplomové práce, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahové a formální stránky. Závěrem zpracujete Záměr diplomové práce, ve kterém si zvolíte vlastní téma diplomové práce, související s Vámi zvolenými předměty MBA studia, a vedoucího DP – odborníka na Vámi zvolené téma.

Po absolvování tohoto semináře budete ovládat práci s informačními zdroji z pohledu autorské legislativy a etiky, budete připraveni zpracovat diplomovou práci a její prezentaci k obhajobě DP. Získáte především možnost průběžně konzultovat Vámi vybraný reálný problém, případ či situaci z vaší praxe a navrhnout optimální řešení. Konzultace k vedení DP probíhají individuálně po celou dobu Vašeho studia – až do obhajoby Vaší diplomové práce.

Výstupem po absolvování Diplomového semináře a celého MBA studia je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s vedoucím Vaší DP a cennými komentáři oponenta Vaší práce a členů zkušební komise. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

E-commerce

E-commerce
Ing. Kamil Hofrichter, MBA Více informací

Studiem tohoto obchodu získáte přehled o problematice e-commerce a budete lépe schopni budovat a/nebo řídit e-commerce. Poznáte nejdůležitější aspekty a nástroje elektronického obchodování. Studium vám pomůže vnímat e-commerce jako celek, jako propojenou organizaci činností a výstupů v souvislostech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

 

Více o předmětu

Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing
Mgr. Lenka Frýda Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s tématikou týkající se strategického procesu mezinárodního marketingu, který zahrnuje výzkum trhů, marketingový plán, formu vstupu, segmentaci, targeting, positiong, až po vytvoření vhodného marketingového mixu. Po absolvování budete schopni například vytvořit vhodný mezinárodní marketingový komunikační mix, nastavit proces marketingového výzkumu – od hypotézy až po interpretaci dat a analýzy, nebo si osvojit znalost pojmů SMART, SWOT, STP, 4P, 3 etapy realizace internacionálního marketingu, to vše s ohledem na mezinárodní či globální prostředí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

PR a komunikace

PR a komunikace
pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA Více informací

Vítejte ve fascinujícím světě Public Relations a komunikace! Tento předmět nabízí nejen teoretický vhled do klíčových konceptů, ale také praktické dovednosti pro efektivní komunikaci ve veřejné sféře i firemním prostředí. Získáte nejen znalosti, ale také nástroje potřebné k budování pozitivního vztahu s veřejností a strategickému řízení komunikace uvnitř i vně firem, státní správy i obecní samosprávy. PR manažer a tiskový mluvčí jsou prestižní profese a vyžadují řadu kompetencí: komunikace, strategie, organizační schopnosti, týmová spolupráce, loajalita, etika, odolnost vůči stresu v krizových situacích, strategické plánování, tvořivost, event management, znalosti „GDPR“ atd. Profesí tiskového mluvčího můžete svoji kariéru možná startovat, ale schopnost mediální prezentace a tah na branku vás patrně vynese mnohem výše. Umění „být vidět“ udělá viditelnými vás a vaši firmu, bez ohledu na obor!

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Volitelný předmět 1

Volitelný předmět 1
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

Více o předmětu

Volitelný předmět 2

Volitelný předmět 2
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

 

 

Více o předmětu

Lektoři oboru

Ing. Sandra Arbesová

Ing. Sandra Arbesová

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Mgr. Lenka Frýda

Mgr. Lenka Frýda

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Mgr. Bohdana Kašparová

Mgr. Bohdana Kašparová

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA

pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Harmonogram 03_2024
PDF, 171,5 KB
Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.