100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Co je titul MBA?

Co je MBA titul?

Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje.

Jedná se o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. V některých (především mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou ke kariérnímu postupu a dosažení vyšších manažerských pozic. Toto vzdělání jistě ocení také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě. Nejste si jisti, zda je pro vás titul MBA vhodný? Nevíte, který obor studovat? Pak čtěte dále. 

thumbnail

Je pro mě MBA titul vhodný?

Ve většině oblastí života je nutné se celoživotně vzdělávat. Zvyšující se konkurence, náročnější požadavky zaměstnavatelů i všeobecně větší tlak dnešní doby nutí k neustálému pracovnímu i osobnímu rozvoji, zdokonalování dovedností a prohlubování znalostí. V posledních letech láká především profesní online MBA či LLM studium. Splňuje totiž požadavky nejen z hlediska kvality a obsahu studia, ale také poutá nabízeným pohodlím a flexibilitou.

Hledáte kariérní růst, nové možnosti rozvoje firmy nebo rozšíření svých manažerských a odborných znalostí? Pak je pro vás titul MBA zcela jistě vhodný. MBA můžete studovat i bez vysokoškolského vzdělání, minimální podmínkou k přijetí ke studiu je dokončené úplné středoškolské vzdělání s maturitou + praxe.

thumbnail

Co mi MBA titul přinese?

Díky titulu MBA můžete získat lepší platové podmínky. Průměrné roční zvýšení platu, díky MBA studiu, dosahuje +230 187 Kč, u manažerských pozic dokonce +284 480 Kč! Na trhu práce získáte konkurenční výhodu vůči ostatním uchazečům. Navážete nové pracovní i osobní kontakty, prohloubíte si znalosti z oboru a někteří z našich absolventů se vrhnou do založení vlastního podnikání.

Studium MBA poskytuje cenné informace potřebné pro oblast řízení a připravuje studenty do vedoucích pozic. Absolvetni jsou plně připraveni do manažerské praxe, získají dobrou orientaci a potřebný náhled v dané disciplíně. 

Chci vidět kompletní přínosy MBA
thumbnail

Jak probíhá MBA studium s CEMI?

Po odeslání přihlášky k MBA studiu, vyhotovení a podepsání smlouvy se na začátku semestru koná úvodní soustředení v mrakodrapu City Tower v centru Prahy. Další MBA či LLM studium pak již probíhá převážně online formou. Kromě špičkového výukového systému patří k velkým přednostem vzdělávací instituce i nabídka dalších studijních benefitů. Jedním takovým je například přístup do online knihovny BOOKPORT, kde studenti institutu CEMI naleznou tisíce elektronických odborných publikací pro svůj další profesní i osobní rozvoj.

Zásadní roli hraje zkušený a profesionální lektorský tým, který by měl poskytovat nejen teoretické znalosti, ale především předávat zkušenosti z praxe. Měl by být studentům k dispozici pro individuální konzultace, podporovat je ve studiu a pomáhá rozvíjet jejich samostatnou činnost. Pro výuku v anglickém jazyce, při které se klade důraz na získání celosvětově využitelných znalostí, je rovněž stěžejní i mezinárodní tým lektorů, který spolehlivě garantuje dosažení adekvátní úrovně manažerských znalostí v celosvětovém kontextu. 

thumbnail

Co o MBA studiu říkají absolventi?

Z průzkumu institutu CEMI, který se zabýval dopady studia v pracovní kariéře absolventů, vyplynulo, že celých 92 % z nich se ve firemní hierarchii posunulo o jednu a více pozic výše nebo získalo lepší pracovní nabídku. 91% absolventů je přesvědčeno, že se do MBA studia vyplatí investovat. Jaké jsou jejich konkrétní zkušenosti?

Ještě než jsem dostudoval, tak mi studium pomohlo k povýšení. Takže přínos byl ještě rychlejší, než jsem si to dovedl představit.

MUDr. Tom Soukup, odborný dětský lékař

Chci vidět všechny reference
thumbnail

Jaký MBA obor si vybrat?

V CEMI nabízíme osm prestižních českých MBA oborů zaměřených na konkrétní profesní oblasti působení studentů; obor MBA Flexi, ve kterém si můžete nastavit obsah druhého semestru studia; dva MBA obory vyučované v angličtině - Global Business Leadership a Marketing Management and International Business.

Naše obory
thumbnail

Komu je studium MBA určeno?

Studenti MBA

Všem časově vytíženým zaměstnancům či podnikatelům.

Studenti MBA

Všem s tituly Ing., Mgr., Bc., JUDr., MUDr. a dalšími VŠ tituly, případně se středoškolským vzděláním a manažerskou praxí.

Studenti MBA

Všem, kteří chtějí získáním profesního titulu MBA či LL.M. zvýšit svoji hodnotu na trhu práce.

Studenti MBA

Všem, kteří si chtějí či potřebují zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit vědomosti.

Jak studium probíhá?
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.