Co je titul MBA?

Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje.

Jedná se o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. V některých (především mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou ke kariérnímu postupu a dosažení vyšších manažerských pozic. Toto vzdělání jistě ocení také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě.

Přesvědčte se, co o nás říkají sami absolventi. Vyberte si přesně ten obor, který vnímáte jako nejužitečnější z pohledu přínosu či posunu Vašeho profesního života.

Reference Naše obory

MBA vám otevře nové pracovní možnosti

Ve většině oblastí života je nutné se celoživotně vzdělávat. Zvyšující se konkurence, náročnější požadavky zaměstnavatelů i všeobecně větší tlak dnešní doby nutí k neustálému pracovnímu i osobnímu rozvoji, zdokonalování dovedností a prohlubování znalostí. V posledních letech láká především profesní online MBA či LLM studium. Splňuje totiž požadavky nejen z hlediska kvality a obsahu studia, ale také poutá nabízeným pohodlím a flexibilitou.

Současná doba díky moderním technologiím poskytuje značnou volnost a flexibilitu ve vzdělávání. Stále více se prosazuje online forma studia, která zpřístupňuje výuku i velmi časově vytíženým zájemcům. To je právě případ MBA a LLM studia, které poskytuje cenné informace potřebné pro oblast řízení a připravuje studenty do vedoucích pozic. Absolventi jsou plně připraveni do manažerské praxe, získají dobrou orientaci a potřebný nadhled v dané disciplíně.

CEMI MBA titul

Co získají absolventi?

Kariérní postup, atraktivní pracovní nabídky, vyšší finanční ohodnocení, nové osobní i pracovní kontakty, prohloubení znalostí či celkově velká konkurenční výhoda na trhu práce. To jsou základní přínosy a zároveň také hlavní důvody, proč MBA či LLM láká každoročně více nových uchazečů. Z průzkumu institutu CEMI, který se zabýval dopady studia v pracovní kariéře absolventů, vyplynulo, že celých 92 % z nich se ve firemní hierarchii posunulo o jednu a více pozic výše nebo získalo lepší pracovní nabídku. 36 % si polepšilo dokonce ihned po ukončení studia, většině (90 %) se to následně podařilo do jednoho roku. Není také neobvyklé, že se absolventi vrhnou do založení vlastního podnikání. Týká se to až třetiny z nich.

Investice do MBA vzdělání je nepochybně cestou, která otevírá nové možnosti. Ovšem ve velké míře záleží na kvalitě daného poskytovatele studia. Při výběru tedy buďte velmi obezřetní a důkladně si prověřujte informace. Nejen z finančního hlediska, protože studium nepatří k nejlevnějším záležitostem, ale také z hlediska kvality a výše zmíněných studijních přínosů.

Zásadní roli hraje zkušený a profesionální lektorský tým, který by měl poskytovat nejen teoretické znalosti, ale především předávat zkušenosti z praxe. Měl by být studentům k dispozici pro individuální konzultace, podporovat je ve studiu a pomáhá rozvíjet jejich samostatnou činnost. Pro výuku v anglickém jazyce, při které se klade důraz na získání celosvětově využitelných znalostí, je rovněž stěžejní i mezinárodní tým lektorů, který spolehlivě garantuje dosažení adekvátní úrovně manažerských znalostí v celosvětovém kontextu. Kromě špičkového výukového systému patří k velkým přednostem vzdělávací instituce i nabídka dalších studijních benefitů. Jedním takovým je například přístup do online knihovny BOOKPORT, kde studenti institutu CEMI naleznou tisíce elektronických odborných publikací pro svůj další profesní i osobní rozvoj.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup