100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

MBA - AI a moderní trendy v managementu

Doba studia: 9-12 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ano
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Studium MBA oboru "AI a moderní trendy v managementu" je ideální pro všechny, kteří chtějí být v čele inovací a připravit se na budoucí výzvy v oblasti managementu. Seznámíte se s nejnovějšími trendy v AI (umělé inteligenci) a jejich praktickým využitím v podnikové praxi a možnostmi, jak je využít pro efektivnější fungování firem; získáte znalosti, které vám umožní stát se lídry v oblasti digitální transformace. Naučíte se, jak integrovat principy cirkulární ekonomiky do vašeho podniku a využívat trendy sdílené ekonomiky pro vytváření inovativních a udržitelných obchodních modelů. Seznámíte se také s nejmodernějšími technologiemi, jako jsou internet věcí (IoT), robotika, a chytré továrny. Naučíte se, jak tyto technologie využít k optimalizaci výrobních procesů, zlepšení kvality produktů a zvýšení efektivity. Pochopíte, jak tyto inovace mohou transformovat váš podnik a připravit ho na budoucí výzvy. Stejně jako v každém MBA oboru také získáte komplexní znalosti z oblasti managementu a leadershipu, naučíte se strategicky myslet a řídit projekty, čelit změnám a využívat na maximum potenciálu inovací. Zjistíte také, jak rozvíjet svoji vlastní osobnost a být tak efektivnější, úspěšnější a spokojenější nejen v profesním, ale i osobním životě. Svoji kvalifikaci ještě rozšíříte absolvováním dvou volitelných předmětů (v češtině či angličtině), které si vyberete přesně dle svých potřeb.

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • Získáte schopnost analyzovat aktuální trendy v AI a aplikovat je v praxi.
 • Naučíte se vytvářet obchodní modely založené na cirkulární a sdílené ekonomice a udržitelnosti.
 • Získáte znalosti o nejmodernějších technologiích, jako jsou internet věcí (IoT) a robotika.
 • Naučíte se optimalizovat výrobní procesy a zvýšit efektivitu a kvalitu produktů.
 • Ovládnete všechny fáze managementu, od operativního, přes taktický až po strategický.
 • Stanete se nejen skvělými manažery, ale i leadery.                                          
 • Naučíte se využívat potenciálu změn a inovací a řídit i rozsáhlé projekty.
 • Osvojíte si zásady osobního rozvoje a time-managementu ve vztahu k work-life balance.
Co dalšího se naučíte?

Hodnocení absolventů

Hodnocení 4.79/5
Hodnotilo 76 uživatelů
Gjergj Duma, MBA

Gjergj Duma, MBA

Finanční manager

Jak správně sestavit tým a přemýšlet týmově, byl jeden z důležitých poznatků studia MBA

Ing. Václav Janoušek, MBA

Ing. Václav Janoušek, MBA

Učitel

"Forma studia online je obrovské ulehčení studia. Studium na CEMI rozhodně doporučuji".

Ing. Alexandra Fričová, MBA

Ing. Alexandra Fričová, MBA

CEO - ALMAF BEAUTY s.r.o.

„Okamžite od zahájenia štúdia bolo možné všetky veci využiť v praxi, bola som efektívnejšia a výsledky boli excelentné. Výber pedagógov bol vynikajúci, mnohokrát sme mali možnosť hovoriť o konkrétnych, praktických otázkach.“

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA

Edenred Group, CSO - Commercial Director

Možnost vzdělávání je velkým přínosem v životě! Oceňuji nové techniky a vědomosti, které jsou nyní a nebyly, když jsem já studoval vysokou školu.

Bc. Jekaterina Suchareva, MBA

Bc. Jekaterina Suchareva, MBA

Účetní

„Maximálně mi vyhovoval online systém, protože jsem nemusela docházet do školy, komunikovala jsem s lektory přes maily, dělala jsem zkoušky online, což mi hodně ušetřilo čas."

Další absolventi oboru

Komu je obor MBA - AI a moderní trendy v managementu určen?

MBA obor "AI a moderní trendy v managementu" je navržen tak, aby poskytl široké spektrum dovedností a znalostí pro různé profesní skupiny. Bez ohledu na vaši současnou pozici nebo odvětví vám tento program pomůže adaptovat se na technologické změny a úspěšně se rozvíjet ve stále více digitalizovaném a měnícím se světě.

 • Manažeři a majitelé firem: Manažeři a majitelé, kteří chtějí zlepšit své schopnosti řízení a strategického plánování s využitím moderních technologií. Vedoucí pracovníci usilující o efektivnější řízení výrobních a obchodních procesů.
 • Specialisté na IT a technologie: Profesionálové v oblasti IT, kteří chtějí rozšířit své znalosti o AI a její aplikaci v podnikové praxi. Specialisté na technologie hledající nové způsoby, jak zlepšit efektivitu a inovace ve firmě.
 • Podnikatelé a inovátoři: Podnikatelé, kteří chtějí integrovat moderní trendy a technologie do svých podnikatelských modelů. Inovátoři hledající nové příležitosti pro růst a rozvoj svého podnikání prostřednictvím AI a udržitelných strategií.
 • Profesionálové z výrobního sektoru: Pracovníci ve výrobě, kteří chtějí optimalizovat výrobní procesy pomocí technologií Průmyslu 4.0/5.0. Manažeři výroby, kteří hledají cesty, jak zvýšit efektivitu a kvalitu svých produktů.
 • Marketingoví a obchodní manažeři: Marketingoví profesionálové, kteří chtějí využít AI pro vyšší efektivitu marketingu. Obchodní manažeři hledající nové přístupy k zvyšování prodejů a zákaznické spokojenosti.
 • Konzultanti a poradci: Konzultanti, kteří chtějí nabídnout svým klientům pokročilé technologie a moderní přístupy v řízení. Poradci zaměření na inovace a digitální transformaci podniků

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Management projektů, změn a inovací

Management projektů, změn a inovací
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Získáte znalosti o významu inovačních aktivit pro zajištění konkurenceschopnosti firem. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro úspěšné zhodnocení inovačních záměrů. V průběhu studia bude objasněna charakteristika manažerských procesů zajišťujících rozvoj podnikání firmy využitím úspěšných inovací při současném zajištění rentability investic vložených do realizace inovačního záměru. Dozvíte se, jaká je úloha manažerů firmy při implementaci podnikatelské strategie opírající se o využití inovací. Seznámíte se s procesy a vhodnými postupy, které souvisí s řízením změn ve firmách.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Moderní management a leadership

Moderní management a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Více informací

V tomto předmětu vhodně spojíte teorii i praxi v oblasti managementu a leadershipu a naučíte se získané znalosti využít pro úspěšné fungování organizací. Porozumíte vývoji teorie managementu, manažerských rolí, funkcí a činností a teoretickým konceptům pojmu „leadership“. Dozvíte se, jaké jsou styly vedení lidí a kompetenční modely manažerů/leaderů či jak řídit změny a konflikty. Zabývat se budete i dalšími tématy jako jsou například autentický management, talent management a dalšími oblastmi týkajícími se efektivního rozvoje manažerů/leaderů v 21. století. Zjistíte také, jak úspěšně řídit týmy a rozvíjet týmové dovednosti a jak pracovat s osobností a motivací manažerů.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Strategický management

Strategický management
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Více informací

Studiem strategického managementu se seznámíte a naučíte aplikovat metody analýzy vnitřního a vnějšího prostředí včetně SWOT analýzy, které napomáhají v procesu správné formulace strategie a dosahování konkurenční výhody organizace. Naučíte se formulovat dosažitelné strategické cíle, správně interpretovat a navrhovat vhodné strategické varianty, včetně postupu jejich implementace v praxi s dosažením pozitivních efektů. V průběhu studia si budete kontinuálně prohlubovat znalosti v oblasti strategického managementu a strategického managementu lidských zdrojů, které jsou společně s finančními, materiálními zdroji a informacemi předpokladem dosažení úspěchů organizací při neustále probíhajících změnách v současném vysoce turbulentním prostředí. Absolvování předmětu napomáhá k rozvoji manažerského rozhodování, rozvoje schopnosti reagovat na měnící se podmínky a efektivní práci s informacemi a znalostmi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Více informací

Získáte možnost seznámit se, pochopit a poradit si s významnou oblastí managementu zaměřeného na vlastní osobu. Má-li totiž kdokoli řídit jiné, měl by především dobře znát sebe sama a umět se sebou cíleně a efektivně zacházet. Znamená to nejprve naučit se dobře rozpoznat podmínky, možnosti a způsoby, které vám usnadní dlouhodobě si udržet fyzické a duševní zdraví. Dále dostanete prostor k pokroku v oblasti sebepoznání, a to jak v rovině dokonalejší sebereflexe osobnostních dispozic nezbytných pro úspěšné profesní a manažerské uplatnění, tak i pro dosažení vyrovnaného osobního, partnerského a posléze i rodinného života. Absolvování předmětu vám také umožní osvojit si některé dovednosti a techniky sebeřízení, jednání s lidmi a komunikace s nimi v nejrůznějších situacích, jakož i poradit si se všemi kontakty a vztahy v běžných, ale i v náročnějších sociálních souvislostech. Patří sem přirozeně i ovládnutí efektivnějších forem a způsobů zacházení s časem (time management), a to jak v individuální, tak sdílené podobě. Naučíte se také zvládat zvýšenou životní a pracovní zátěž a poradit si i s dalšími nepříznivými jevy a skutečnostmi, s nimiž se setkáváte. Obecně byste si měli osvojit optimalizační postupy v jakékoli oblasti práce a života a vytvořit si na tomto základě harmonický životní program.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Diplomový seminář

Diplomový seminář
Mgr. Eva Mečířová Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se zásadami tvorby diplomové práce, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahové a formální stránky. Závěrem zpracujete Záměr diplomové práce, ve kterém si zvolíte vlastní téma diplomové práce, související s Vámi zvolenými předměty MBA studia, a vedoucího DP – odborníka na Vámi zvolené téma.

Po absolvování tohoto semináře budete ovládat práci s informačními zdroji z pohledu autorské legislativy a etiky, budete připraveni zpracovat diplomovou práci a její prezentaci k obhajobě DP. Získáte především možnost průběžně konzultovat Vámi vybraný reálný problém, případ či situaci z vaší praxe a navrhnout optimální řešení. Konzultace k vedení DP probíhají individuálně po celou dobu Vašeho studia – až do obhajoby Vaší diplomové práce.

Výstupem po absolvování Diplomového semináře a celého MBA studia je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s vedoucím Vaší DP a cennými komentáři oponenta Vaší práce a členů zkušební komise. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

AI - aktuální trendy a využití v podnikové praxi

AI - aktuální trendy a využití v podnikové praxi
Ing. Kamil Hofrichter, MBA Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte přehled o problematice využití umělé inteligence (AI) v podnikové praxi, o vývoji a trendech v této oblasti. Lépe se budete orientovat v tom, co je v současné době možné a odlišíte to od vizí budoucího vývoje. Naučíte se analyzovat potřeby podniků a rozhodovat o výhodnosti, či nevýhodnosti, využití AI ve vztahu k možnostem současných produktů využívajících AI. Poznáte, kde dělá AI chyby a proč. Vyvarujete se nerealistických očekávání.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Cirkulární a sdílená ekonomika

Cirkulární a sdílená ekonomika
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s nově rostoucí oblastí ekonomiky, která může výrazně řešit aktuální problémy dnešní společnosti. Jedná se o Cirkulární a Sdílenou ekonomiku.  Po absolvování předmětu budete ovládat implementaci těchto oblastí do podnikových kultur a nastavovat nové obchodní modely.

Úspěšné absolvování předmětu zvýší schopnost pracovního uplatnění v podnikatelském i neziskovém sektoru, a to nejenom na pozicích ekonomických, ale také na pozicích pro vlastní řízení firem v oborech oběhového hospodářství, a to jako pracovníci v odpadovém hospodářství, manažeři rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikoví ekologové.

V průběhu studia bude objasňována problematika konceptu environmentálně udržitelné ekonomiky, technologie a produkčního řetězce v současném celosvětově zatěžovaném životním prostředí. Student získá znalosti z oborů oběhového hospodářství, životního prostředí a seznámí se s problematikou ekodesignu, eko-vstupů a certifikací včetně orientace ve strategických dokumentech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Průmysl 4.0/5.0

Průmysl 4.0/5.0
Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M. Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s Průmyslem 4.0. Po absolvování předmětu získáte přehled o Industry 4.0. V průběhu studia bude objasňována koncepce Průmyslu 4.0, seznámíme se s historií průmyslových revolucí, vyjasníme si základní pojmy, jako jsou: Internet věcí (IoT), Internet služeb (Cloud computing), Big Data či rozšířená realita. Budeme se věnovat moderním trendům např. Smart factory, 3D tisku či prediktivní údržbě. Podíváme se na konkrétní příklady z českých i světových firem, které mohou být inspirací pro Vaši firmu. Nezapomeneme ani na novou dimenzi Průmyslu 4.0 – na Průmysl 5.0 a to, jakým způsobem ovlivňuje naše životy.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Volitelný předmět 1

Volitelný předmět 1
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

Více o předmětu

Volitelný předmět 2

Volitelný předmět 2
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

 

 

Více o předmětu

Lektoři oboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.