100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Vystudovala obor Finance a Úvěr na VŠE, obor Strategic Human Resources Management na Halam University in Sheffield/MÚVS Praha, program „The Art and Science of Coaching“ na Erickson College Int., řadu dalších rozvojových programů na Univerzitě Karlově v Praze, Pražské psychoterapeutické fakultě a rozvojové programy pro kouče v oblasti existencionálního, transakčního a somatického koučování. Je členkou Mezinárodní federace koučů s certifikátem ACC. Má řadu profesních manažerských i konzultační zkušeností v oblasti telekomunikací, financí, výroby, Executive Search, zahraničního obchodu, soukromého i veřejného sektoru tuzemského i zahraničního (Britské velvyslanectví v Praze). Měla možnost pracovat pro české i mezinárodní korporace v různých fázích životního cyklu firmy (start-up i řízení změny) a porovnat tak rozvoj lidského potenciálu v různých ekonomických a sociálních prostředích. V koučovací profesi se věnuje převážně koučování vrcholového managementu (Executive Coaching), rozvoji talentů a kariérovému koučování (posun v organizačním žebříčku společnosti, transfer do zahraničí, přijetí první manažerské role apod.). Od roku 2000 se paralelně věnuje profesi HR manažerky ve výrobní společnosti a externímu koučování a mentoringu v soukromé i státní sféře. Díky kombinaci těchto dvou profesí a možnosti střídat role zadavatele i vykonavatele napříč organizačními strukturami firem má velmi pragmatický náhled na zapojení koučování do sféry podnikání. Lektorsky působí na MÚVS/ČVUT (Masarykův ústav vyšších studií) v oblasti řízení lidských zdrojů a koučování.

Videovizitka lektora :
Personální management a řízení lidských zdrojů
Koučování pro manažery a podnikatele

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.