100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Vystudovala obor Finance a Úvěr na VŠE, obor Strategic Human Resources Management na Halam University in Sheffield/MÚVS Praha, program „The Art and Science of Coaching“ na Erickson College Int., řadu dalších rozvojových programů na Univerzitě Karlově v Praze, Pražské psychoterapeutické fakultě a rozvojové programy pro kouče v oblasti existencionálního, transakčního a somatického koučování. Je členkou Mezinárodní federace koučů s certifikátem ACC. Má řadu profesních manažerských i konzultační zkušeností v oblasti telekomunikací, financí, výroby, Executive Search, zahraničního obchodu, soukromého i veřejného sektoru tuzemského i zahraničního (Britské velvyslanectví v Praze). Měla možnost pracovat pro české i mezinárodní korporace v různých fázích životního cyklu firmy (start-up i řízení změny) a porovnat tak rozvoj lidského potenciálu v různých ekonomických a sociálních prostředích. V koučovací profesi se věnuje převážně koučování vrcholového managementu (Executive Coaching), rozvoji talentů a kariérovému koučování (posun v organizačním žebříčku společnosti, transfer do zahraničí, přijetí první manažerské role apod.). Od roku 2000 se paralelně věnuje profesi HR manažerky ve výrobní společnosti a externímu koučování a mentoringu v soukromé i státní sféře. Díky kombinaci těchto dvou profesí a možnosti střídat role zadavatele i vykonavatele napříč organizačními strukturami firem má velmi pragmatický náhled na zapojení koučování do sféry podnikání. Lektorsky působí na MÚVS/ČVUT (Masarykův ústav vyšších studií) v oblasti řízení lidských zdrojů a koučování.

Videovizitka lektora :
Personální management a řízení lidských zdrojů
Koučování pro manažery a podnikatele

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.