Koučování pro manažery a podnikatele

Koučování pro manažery a podnikatele
Koučování pro manažery a podnikatele

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA)

 • Název předmětu: Koučování pro manažery a podnikatele
 • Lektor: Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: 
  - písemná práce dle specifikace lektora

Cíl předmětu: Cílem předmětu je získat základní znalosti o koučování a vyzkoušet si koučovací dovednosti ve vlastním pracovním prostředí. Předmět je cílen primárně na ty oblasti koučování, které mohou využívat manažeři a podnikatelé jak pro vlastní potřebu tak i pro vedení a motivaci svých zaměstnanců.  Studenti budou seznámeni s rozdíly mezi externím a interním koučováním, poznají koučování jako klíčovou manažerskou techniku a moderní způsob vedení lidí, poznají jeho možnosti a aplikace v konkrétních situacích. Čeká je seznámení s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy a budou mít možnost pochopit aplikaci koučování v konkrétních modelových situacích (motivace zaměstnanců, zvýšení pracovního výkonu, zpětná vazba, rozvojové plány apod.); Dočkají se vysvětlení rozdílů mezi koučováním týmů, tandemů, skupin a jednotlivců, seznámí se s využitím koučování ve vlastním rozvoji a výhodami budování tzv. koučovací kultury. Výukové materiály obsahují množství praktických nástrojů, testů, kvízů apod., které jsou studentům poskytnuty pro snadnější aplikaci látky aplikaci do jejich praxe.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Základní principy koučování pro manažery a podnikatele
 • 2. kapitola: Formy a způsoby koučování, hlavní koučovací nástroje a modely
 • 3. kapitola: Uplatnění koučování v moderní firmě
 • 4. kapitola: Koučování jako nástroj zvyšování výkonnosti a motivace zaměstnanců
 • 5. kapitola: Specifika týmového koučování
 • 6. kapitola: Využití koučinku k vlastnímu rozvoji manažera – exekutivní koučink, leadership koučink a autokoučink
 • 7. kapitola: Koučovací kultura firmy – její charakteristika, přínosy a budování

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): Další doporučená literatura bude poskytována v průběhu výuky vždy ve vztahu ke specifické problematice (monografie, články, rozbory a studie, příklady nejlepší praxe)
 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup