MBA - Ekonomika a finanční management

Doba studia: 12 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ne
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Absolventi tohoto oboru získají ucelený přehled o ekonomických a finančních aspektech podnikání, s ohledem nejen na český trh, ale také s ohledem na mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí.

Přihlašte se do 30. 6. 2019 a studujte od října 2019.

Přihlášení ke studiu na CEMI je rychlé, snadné a ZDARMA.

Vyplnit přihlášku

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • jasně identifikujete finanční zdraví vašeho podniku na základě znalosti finančních výkazů
 • naučíte se cíleně zvyšovat hodnotu podniku a pojmenovat příležitosti růstu
 • vytvoříte pevnou strategii, vizi a  poslání vaší společnosti
 • seznámíte se s nástroji předcházení kurzového rizika a možnosti finančního investování
 • uvědomíte si sílu manažerského účetnictví při vašem rozhodování
 • naučíte se lépe zhodnocovat volné prostředky za využití nástrojů finančního trhu

Máte v hlavě námět ke zlepšení, hledáte inspiraci k osobnímu růstu či expanzi vaší společnosti? Zvolte si ho jako téma diplomové práce a naši lektoři a profesionálové z praxe vám v rámci studia s řešením pomůžou. Máte k dispozici konzultace s našimi lektory a specialisty, kteří jsou vám celý rok k dispozici. Střežíme vaše soukromí, a proto jsou všechny vypracované materiály neveřejné. Roční studium je rozumné z důvodu rychlé aplikovatelnosti výsledků studia do praxe. Volného času si vážíme, a proto je studium on-line bez zbytečného času stráveného na cestách.

Co dalšího se naučíte?
Hodnocení absolventů
Hodnocení 4.75/5
Hodnotilo 33 uživatelů
Bc. Tomáš Zajíček, MBA

Bc. Tomáš Zajíček, MBA

jednatel, EU komplet-servis, s.r.o.

„Největší přednost studia je v tom, že se člověk může vzdělávat doma a většinu zkoušek absolvovat přes e-learning. Časová flexibilita studia je úžasná, člověk se mu může věnovat, právě když má čas.“

Další absolventi oboru
>
Erika Gallego, MBA

Erika Gallego, MBA

Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.

„Až se budu posouvat na manažerskou pozici, studium na CEMI mi velmi pomůže, protože praktické znalosti, které jsem na škole získala, uvedu i do praxe.“

Další absolventi oboru
>
Ing. Aneta Bučková, MBA

Ing. Aneta Bučková, MBA

Finanční ředitelka - WESTech, spol. s r.o., Bratislava

"Informačný systém mi plne vyhovoval, úplná spokojnosť so študijným oddelením, rýchle reakcie, perfektné spracovanie materiálov. Určite odporučím štúdium MBA na CEMI. Ďakujem.“

Další absolventi oboru
>
Ing. Irena Hornová, MBA

Ing. Irena Hornová, MBA

Finanční specialista - Siemens

„Díky studiu na CEMI, které je zaměřeno prakticky, se mi podařilo propojit teoretické znalosti s těmi praktickými a dalo mi možnost se dále ve svém oboru zdokonalit, a to převážně díky skvělému profesionálnímu přístupu všech vyučujících."

Další absolventi oboru
>
Ing. Karel Plunder, MBA

Ing. Karel Plunder, MBA

Státní zaměstnanec - Ostrava

„Vyzvedl bych formu studia, práci a vstřícný přístup lektorů, přívětivost studijního oddělení a to vše zabaleno do kostky správně nakombinovaných předmětů v daném studijním oboru."

Další absolventi oboru
>
Ing. Libor Stoklásek, MBA

Ing. Libor Stoklásek, MBA

Burzovní makléř, analytik a manažer - Grant Capital a.s.

„Velmi oceňuji vstřícnost vedení institutu a flexibilitu při řešení studijních problémů a dotazů. Online studium je to, co v dnešní době maximálně oceňuji."

Další absolventi oboru
>
Ing. Stanislav Brei, MBA

Ing. Stanislav Brei, MBA

Zástupce ředitele ve Vojenské lázeňské léčebně Karlovy Vary

„V době studia jsem byl nucen hledat si novou práci a fakt, že studuji MBA, mi rozhodně pomohl. Ze strany potenciálních zaměstnavatelů jsem cítil naprosto jiný přístup.“

Další absolventi oboru
>
Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

Psychoterapeut, poradenské služby - Psychoterapeutické centrum Hradec Králové

„Studium na CEMI se zcela odlišovalo od mých předchozích studií, a to především svoji online formou. Své znalosti uplatním v rozvoji spolku,kde působím jako předsedkyně a v práci s klienty, kteří pracují ve vedoucích pozicích firem."

Další absolventi oboru
>
Mgr. Marek Pobežal, MBA

Mgr. Marek Pobežal, MBA

Specialista reklamního prostoru - Seznam.cz

"Důležitým předmětem pro mě byl Strategický management, který mi umožnil vidět za horizont a lépe tak odhadnout možné scénáře plynoucí z dílčích rozhodnutí."

Další absolventi oboru
>
Radim Synek, MBA

Radim Synek, MBA

Člen dozorčí rady - Banka CREDITAS

„Byl jsem velmi spokojen s moderním e-learningovým systémem umožňujícím studium v podstatě kdykoli a kdekoli, protože k výuce stačí pouze připojení k internetu."

Další absolventi oboru
>
Svitlana Michálková, MBA

Svitlana Michálková, MBA

Product Development Manager - Partner in Pet Food CZ s. r. o.

„Lektorský tým je velice profesionální, ochotný, na příjmu. Největší přínos studia vidím v tom, že jsem si vše v hlavě poskládala a udělala jsem si na věci strukturovaný pohled.“

Další absolventi oboru
>
Vladislav Kos, MBA

Vladislav Kos, MBA

Jednatel společnosti K&S SERVIS PRAHA s.r.o.

„Co se týká pedagogů na CEMI tak si myslím, že každý z nich patří mezi špičky ve svém oboru. Kdybych měl někoho vyzdvihnout, chtěl bych jmenovat paní doktorku Kubáňkovou, která vedla mou diplomovou práci, je vynikající pedagog a skvělý člověk."

Další absolventi oboru
>

Komu je obor MBA - Ekonomika a finanční management určen?

Studium je určené především pro manažery a zaměstnance na ekonomických a finančních pozicích, ale i pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru. Svou skladbou předmětů je obor Ekonomika a finanční management určen také pro podnikatele, protože absolventi získají ucelený přehled o ekonomických a finančních aspektech podnikání nejen  na českém a slovenském trhu, ale i s ohledem na prostředí mezinárodního obchodu. Stanete se experty na finanční řízení podniku, dozvíte se, jak zvýšit jeho hodnotu a mnoho dalších potřebných dovedností pro vedení podniků či finančních oddělení.

 • určeno především pro zájemce z oblasti ekonomické a finanční sféry
 • pro finanční manažery a ekonomické specialisty
 • vhodné také pro státní úředníky a jiné zaměstnance v oblasti ekonomiky a financí
 • pro ty, kteří chtějí nastartovat svou kariéru a její růst
 • pro klienty, kteří chtějí být specialisty v oboru
 • pro všechny, kteří chtějí získat moderní náhled na ekonomiku a finance

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21.století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Více o předmětu

Bankovnictví

Bankovnictví Ing. Milan Ulrich Sylabus předmětu

Cílem tohoto modulu MBA studia je poskytnout ucelený přehled o českém bankovním systému a jednotlivých činnostech a službách poskytovaných obchodními bankami z pohledu peněžního ústavu i klienta. Současně poskytnout základní přehled o fungování investičního bankovnictví ve světě s hlavním důrazem na současný stav a praxi v České republice s detailním seznámením s činnostmi a službami poskytovanými institucemi a jednotlivci v rámci kapitálového trhu.

Více o předmětu

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit posluchače s nástrojem manažerského účetnictví, porozumět jeho obsahu a naučit se jej používat při řízení firmy a řešení rozhodovacích úloh. Cílem předmětu je, aby si posluchači osvojili nástroje manažerského účetnictví, aby rozuměli a uměli hodnotit přidanou hodnotu produktu.

Více o předmětu

Mezinárodní finance

Mezinárodní finance Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí, především devizového trhu a jeho fungování, možností řešení kurzového rizika a využití finančních derivátů. Modul se dále zaměřuje na analýzu platební bilance a její dopad na ekonomiku, především tedy na devizovou poptávku a nabídku, dále na problematiku fungování devizových trhů, devizové operace a možnosti zajištění devizové expozice a devizového rizika.

Více o předmětu

Strategický management

Strategický management Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především nastanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Daně v podnikání

Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je osvojení si základních znalostí o daních, schopnost zpracovat jednotlivá daňová přiznání a osvojit si povinnosti podnikatelského subjektu ve vztahu ke správci daně. Po úspěšném absolvování modulu porozumějí studenti daňové problematice zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob. K jejich dovednostem bude patřit vypracování daňového přiznání pro fyzické osoby, přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí a přiznání k DPH. Seznámí se s celou řadou dalších formulářů určených jak pro fyzické tak i právnické osoby a budou schopni určit jejich daňové zatížení.

Více o předmětu

Finanční management podniku

Finanční management podniku Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Hlavním cílem studijního modulu MBA studia je naučit posluchače orientovat se v podnikových financích a finančním řízení podniku, aby po jeho absolvování mohli lépe řídit krátkodobé i dlouhodobé financování podniku. V průběhu kurzu se posluchači naučí pracovat s časovou hodnotou peněz, kalkulací rizika, ale také lépe porozumí účetním výkazům, které se naučí analyzovat.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i  způsoby, jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak to, jak  cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu

Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je představit teoretické fungování finančního trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlouhodobé nástroje, které se na něm obchodují. Charakterizovat možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků. Zároveň také představit praktický pohled na trendy současného finančního trhu, problémy institucí a regulatorní ochranu.

Více o předmětu

Oceňování podniku

Oceňování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia Oceňování podniku je pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, poznat základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Chápat strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňování podniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovými metodami. Umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru, tržní riziko. Znát metody stanovení rizikových prémií. Umět definovat a zkonstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkových a tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Studenti by měli být schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Více o předmětu

Lektoři oboru

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Ekonomika a finanční management
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management veřejné správy
 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Daniela Čermáková

Ing. Daniela Čermáková

 • MBA - Ekonomika a finanční management
Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.

Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finanční management
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
Ing. Milan Ulrich

Ing. Milan Ulrich

 • MBA - Ekonomika a finanční management

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Studijní plán
PDF, 267,8 KB
Lektoři
PDF, 799,5 KB
Kompletní sylaby
PDF, 1 046,1 KB
Brožura
PDF, 3 307,7 KB
Harmonogram
PDF, 510,0 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup