Logistika pro manažery

Logistika pro manažery
Logistika pro manažery

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management obchodu)

 • Název předmětu: Logistika pro manažery
 • Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce zaměřená na logistický problém (a jeho řešení) z firemního prostředí studenta. Téma si student volí sám. Rozsah práce je 10 stran včetně titulní strany, obsahu a seznamu zdrojů.

Cíl předmětu: Studium předmětu poskytne základní představu o problematice logistiky jako celku. Cílem předmětu v rámci MBA studia je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího úspěšný chod organizace a působícího na konkurenceschopnost dodávaného produktu, na jeho dostupnost, cenu atd. V souvislosti s řízením podniku se výuka soustředí na logistické procesy v oblasti předvýrobní, výrobní, distribuční a skladovací. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá odborné základy a znalosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Úvod do logistiky
  a) definice logistiky, vysvětlení pojmů, historický vývoj,
  b) logistické funkce, cíle logistiky, logistické systémy,
  c) trendy vývoje logistiky.
 • 2. kapitola: Logistické systémy v přípravě nových výrobků
  a) specifika logistických řetězců ve vývoji, v zásobování a ve výrobě,
  b) sekvenční a paralelní inženýring,
  c) Japonské metody zlepšení - Kaizen.
 • 3. kapitola: Logistické systémy v nákupu
  a) strategie Make or Buy v zásobování,
  b) strategické aliance s dodavateli, volba dodavatelů,
  c) nákupní a zásobovací strategie.
 • 4. kapitola: Logistické systémy v zásobování
  a) poptávka, řízení zásob při závislé poptávce,
  b) vývoj celkových ročních nákladů na zásobování,
  c) řízení zásob sortimentu, ABC Analýza.
 • 5. kapitola: Logistické systémy ve výrobě
  a) logistická typologie výroby,
  b) logistické uspořádání pracovišť ve výrobě,
  c) flexibilní výrobní závod.
 • 6. kapitola: Logistické systémy v distribuci a obchodě
  a) Specifika řetězců v distribuci a v obchodě,
  b) zatěžování obchodu, „Trade Loud“,
  c) varianty uspořádání distribučních a obchodních řetězců.
 • 7. kapitola: Logistické systémy v skladování
  a) logistické systémy ve skladovém hospodářství,
  b) Incoterms 2010,
  c) informační toky v logistických systémech.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
DRAHOTSKÝ, Ivo. Logistika, procesy a jejich řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 334 s. ISBN 80-722-6521-0.
DRUCKER, Peter. Cestou k zítřku: Management pro 21. století. Management Press, Praha 1993, ISBN 80-85603-28-4.
EMMETT, Stuart. Řízení zásob: jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 298 s. ISBN 978-80-251-1828-3.
KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, 115 s.ISBN 80-717-9471-6.
KOŠTURIAK, Ján. Podnik v roce 2001: Revoluce v podnikové kultuře. Praha: Grada, 1993, 311 s. ISBN 80-7169-003-1.
PERNICA, Petr. Logistický management. Teorie a podniková praxe: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: RADIX, 1998,660 s. ISBN 80-860-3113-6.
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 298 s. ISBN 80-860-3159-4.
SIXTA, Josef. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
STEHLÍK, Antonín. Logistika pro manažery: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 266 s. ISBN 978-80-86929-37-8. 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup