100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

MBA - PR a komunikace

Doba studia: 9-12 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ano
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Studium MBA oboru PR a komunikace je vhodné pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své komunikační schopnosti a posunout svou kariéru na vyšší úroveň. Naučíte se, jak efektivně komunikovat během krizí a minimalizovat jejich dopady, dokážete identifikovat potenciální krize a připravit si strategii pro jejich zvládání. Získáte tak sebejistotu potřebnou k tomu, abyste mohli vést svůj tým i v těch nejtěžších okamžicích. Zjistíte, jak vytvářet efektivní komunikační strategie a kampaně, jak správně komunikovat s různými cílovými skupinami a využívat moderní komunikační kanály. Získáte dovednosti, které vám umožní řídit vztahy s médii a veřejností a posilovat tak důvěru ve vaši značku. Zlepšíte také své verbální i neverbální prezentační a komunikační schopnosti a získáte sebevědomí potřebné k úspěšnému vystupování před publikem. Stejně jako v každém MBA oboru také získáte komplexní znalosti z oblasti managementu a leadershipu, naučíte se strategicky myslet a řídit projekty, čelit změnám a využívat na maximum potenciálu inovací. Zjistíte také, jak rozvíjet svoji vlastní osobnost a být tak efektivnější, úspěšnější a spokojenější nejen v profesním, ale i osobním životě. Svoji kvalifikaci ještě rozšíříte absolvováním dvou volitelných předmětů (v češtině či angličtině), které si vyberete přesně dle svých potřeb.

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • Naučíte se, jak rychle a účinně reagovat na krizové situace.
 • Ovládnete techniky pro tvorbu účinných PR kampaní.
 • Zlepšíte své verbální i neverbální komunikační schopnosti.
 • Naučíte se, jak efektivně komunikovat s médii a veřejností.
 • Ovládnete všechny fáze managementu, od operativního, přes taktický až po strategický
 • Stanete se nejen skvělými manažery, ale i leadery                                            
 • Naučíte se využívat potenciálu změn a inovací a řídit i rozsáhlé projekty
 • Osvojíte si zásady osobního rozvoje a time-managementu ve vztahu k work-life balance
Co dalšího se naučíte?

Hodnocení absolventů

Hodnocení 4.75/5
Hodnotilo 74 uživatelů
Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA

Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA

Učitel

Díky studiu DBA mohu své poznatky a zkušenosti dále uplatnit v mém stále aktivním pracovním životě.

Mgr. Radomír Chovanec, MBA

Mgr. Radomír Chovanec, MBA

Manager

Velká motivace ke studiu a získání praktických i nových teoretických zkušeností bylo mým cílem k získání titulu MBA.

Amálie Petrillo, MBA

Amálie Petrillo, MBA

Majitelka firmy Amelie Petrillo

Největší přínos vidím v možnosti získat jiný pohled na své podnikání.

Věra Sáblíková, MBA

Věra Sáblíková, MBA

Referent specialista na Vojenské akademii Vyškov

„Studium na CEMI bych doporučila svým známým i kolegům, neboť bylo velmi zajímavé a přínosné. Spolupráce s lektory byla na vynikající profesionální úrovni. Přístup k materiálům, který byl prostřednictvím studijního systému, byl rovněž vynikající.“

Bc. Radek Lippert, Dis., MBA

Bc. Radek Lippert, Dis., MBA

Ředitel a majitel Liptrans s.r.o.

„Nejvíce mi daly předměty, kde se probírala vnitřní organizace a struktura firmy a její hodnoty."

Další absolventi oboru

Komu je obor MBA - PR a komunikace určen?

MBA obor PR a komunikace je navržen tak, aby poskytl cenné znalosti a dovednosti širokému spektru profesionálů. Bez ohledu na to, zda jste v začátcích své kariéry nebo již máte bohaté zkušenosti, tento MBA program vám může pomoci dosáhnout vašich profesních cílů a posunout se na vyšší úroveň.

 • Marketingoví profesionálové: Ti, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti PR a krizové komunikace. Marketingoví manažeři usilující o vyšší pozice a širší odpovědnosti.
 • Specialisté na komunikaci a PR: Profesionálové v oblasti public relations, kteří chtějí posílit své strategické a prezentační dovednosti. Komunikační odborníci hledající nové metody a přístupy v krizové komunikaci.
 • Vedoucí pracovníci a manažeři: Manažeři, kteří chtějí zlepšit své schopnosti v oblasti řízení vztahů s veřejností a médii. Vedoucí pracovníci, kteří potřebují efektivně komunikovat během krizových situací.
 • Podnikatelé a majitelé malých firem: Podnikatelé, kteří chtějí zlepšit image své značky a efektivně komunikovat s klienty a partnery. Majitelé firem hledající strategie pro zvládání krizí a zlepšení veřejného mínění o jejich podniku.
 • Pracovníci v neziskovém sektoru: Zaměstnanci neziskových organizací, kteří potřebují efektivně komunikovat své poslání a aktivity.  Profesionálové v neziskovém sektoru hledající dovednosti pro krizovou komunikaci a budování důvěry veřejnosti.
 • Pracovníci z oblasti médií a žurnalistiky: Novináři a mediální odborníci, kteří chtějí lépe porozumět PR strategiím a krizové komunikaci. Mediální pracovníci, kteří hledají způsoby, jak efektivně komunikovat s různými cílovými skupinami.

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Management projektů, změn a inovací

Management projektů, změn a inovací
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Získáte znalosti o významu inovačních aktivit pro zajištění konkurenceschopnosti firem. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro úspěšné zhodnocení inovačních záměrů. V průběhu studia bude objasněna charakteristika manažerských procesů zajišťujících rozvoj podnikání firmy využitím úspěšných inovací při současném zajištění rentability investic vložených do realizace inovačního záměru. Dozvíte se, jaká je úloha manažerů firmy při implementaci podnikatelské strategie opírající se o využití inovací. Seznámíte se s procesy a vhodnými postupy, které souvisí s řízením změn ve firmách.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Moderní management a leadership

Moderní management a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Více informací

V tomto předmětu vhodně spojíte teorii i praxi v oblasti managementu a leadershipu a naučíte se získané znalosti využít pro úspěšné fungování organizací. Porozumíte vývoji teorie managementu, manažerských rolí, funkcí a činností a teoretickým konceptům pojmu „leadership“. Dozvíte se, jaké jsou styly vedení lidí a kompetenční modely manažerů/leaderů či jak řídit změny a konflikty. Zabývat se budete i dalšími tématy jako jsou například autentický management, talent management a dalšími oblastmi týkajícími se efektivního rozvoje manažerů/leaderů v 21. století. Zjistíte také, jak úspěšně řídit týmy a rozvíjet týmové dovednosti a jak pracovat s osobností a motivací manažerů.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Strategický management

Strategický management
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Více informací

Studiem strategického managementu se seznámíte a naučíte aplikovat metody analýzy vnitřního a vnějšího prostředí včetně SWOT analýzy, které napomáhají v procesu správné formulace strategie a dosahování konkurenční výhody organizace. Naučíte se formulovat dosažitelné strategické cíle, správně interpretovat a navrhovat vhodné strategické varianty, včetně postupu jejich implementace v praxi s dosažením pozitivních efektů. V průběhu studia si budete kontinuálně prohlubovat znalosti v oblasti strategického managementu a strategického managementu lidských zdrojů, které jsou společně s finančními, materiálními zdroji a informacemi předpokladem dosažení úspěchů organizací při neustále probíhajících změnách v současném vysoce turbulentním prostředí. Absolvování předmětu napomáhá k rozvoji manažerského rozhodování, rozvoje schopnosti reagovat na měnící se podmínky a efektivní práci s informacemi a znalostmi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Více informací

Získáte možnost seznámit se, pochopit a poradit si s významnou oblastí managementu zaměřeného na vlastní osobu. Má-li totiž kdokoli řídit jiné, měl by především dobře znát sebe sama a umět se sebou cíleně a efektivně zacházet. Znamená to nejprve naučit se dobře rozpoznat podmínky, možnosti a způsoby, které vám usnadní dlouhodobě si udržet fyzické a duševní zdraví. Dále dostanete prostor k pokroku v oblasti sebepoznání, a to jak v rovině dokonalejší sebereflexe osobnostních dispozic nezbytných pro úspěšné profesní a manažerské uplatnění, tak i pro dosažení vyrovnaného osobního, partnerského a posléze i rodinného života. Absolvování předmětu vám také umožní osvojit si některé dovednosti a techniky sebeřízení, jednání s lidmi a komunikace s nimi v nejrůznějších situacích, jakož i poradit si se všemi kontakty a vztahy v běžných, ale i v náročnějších sociálních souvislostech. Patří sem přirozeně i ovládnutí efektivnějších forem a způsobů zacházení s časem (time management), a to jak v individuální, tak sdílené podobě. Naučíte se také zvládat zvýšenou životní a pracovní zátěž a poradit si i s dalšími nepříznivými jevy a skutečnostmi, s nimiž se setkáváte. Obecně byste si měli osvojit optimalizační postupy v jakékoli oblasti práce a života a vytvořit si na tomto základě harmonický životní program.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Diplomový seminář

Diplomový seminář
Mgr. Eva Mečířová Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se zásadami tvorby diplomové práce, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahové a formální stránky. Závěrem zpracujete Záměr diplomové práce, ve kterém si zvolíte vlastní téma diplomové práce, související s Vámi zvolenými předměty MBA studia, a vedoucího DP – odborníka na Vámi zvolené téma.

Po absolvování tohoto semináře budete ovládat práci s informačními zdroji z pohledu autorské legislativy a etiky, budete připraveni zpracovat diplomovou práci a její prezentaci k obhajobě DP. Získáte především možnost průběžně konzultovat Vámi vybraný reálný problém, případ či situaci z vaší praxe a navrhnout optimální řešení. Konzultace k vedení DP probíhají individuálně po celou dobu Vašeho studia – až do obhajoby Vaší diplomové práce.

Výstupem po absolvování Diplomového semináře a celého MBA studia je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s vedoucím Vaší DP a cennými komentáři oponenta Vaší práce a členů zkušební komise. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Krizová komunikace

Krizová komunikace
pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA Více informací

Vstupte společně se mnou do světa krizové komunikace, oboru neustálých výzev a zásadního významu pro efektivní řízení procesů institucí i firem prostřednictvím komunikace v nečekaných a náročných situacích. Studium tohoto předmětu vás zavede do hlubin strategií a taktik, které jsou klíčové pro zachování pozitivní image včetně úspěšného navigování v období krizí. Vytvoříte si strukturu, pomocí níž eliminujete fáze paniky a přešlapů v krizových situacích. Jen tak vaši organizaci vyvedete z rizikových situací, kdy nesprávně nastavená krizová komunikace může krize násobit, a to jak směrem vně, tak i dovnitř organizace.  Tento předmět je pro Vás, kteří nechcete jen teoretizovat, ale připravit se na skutečné výzvy. Věřím, že předmět shrnuje základní pravidla a je pro vás ideální volbou!

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

PR a komunikace

PR a komunikace
pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA Více informací

Vítejte ve fascinujícím světě Public Relations a komunikace! Tento předmět nabízí nejen teoretický vhled do klíčových konceptů, ale také praktické dovednosti pro efektivní komunikaci ve veřejné sféře i firemním prostředí. Získáte nejen znalosti, ale také nástroje potřebné k budování pozitivního vztahu s veřejností a strategickému řízení komunikace uvnitř i vně firem, státní správy i obecní samosprávy. PR manažer a tiskový mluvčí jsou prestižní profese a vyžadují řadu kompetencí: komunikace, strategie, organizační schopnosti, týmová spolupráce, loajalita, etika, odolnost vůči stresu v krizových situacích, strategické plánování, tvořivost, event management, znalosti „GDPR“ atd. Profesí tiskového mluvčího můžete svoji kariéru možná startovat, ale schopnost mediální prezentace a tah na branku vás patrně vynese mnohem výše. Umění „být vidět“ udělá viditelnými vás a vaši firmu, bez ohledu na obor!

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti
Ing. Helena Smolová, Ph.D. Více informací

Staňte se dobrým, autentickým řečníkem. Zdokonalte své schopnosti efektivního a přesvědčivého vystupování před publikem.  Tento předmět Vám poskytne nejen praktické informace v oblasti tvorby a prezentace obsahu, ale také Vám napomůže v rozvoji komunikačních schopností a Vašeho sebevědomí v této oblasti. Seznámíte se s moderními technikami prezentací, prací s vizuálními prostředky či strategiemi pro efektivní komunikace. Poznáte tajemství poutavého vyprávění i pohotové reakce na otázky z publika, získáte dovednosti vedoucí ke zlepšení Vašeho verbálního i neverbálního projevu i zvládnutí trémy. Pojďte se mnou objevit svůj skrytý potenciál v umění přesvědčivého vyjadřování.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Volitelný předmět 1

Volitelný předmět 1
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

Více o předmětu

Volitelný předmět 2

Volitelný předmět 2
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

 

 

Více o předmětu

Lektoři oboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Helena Smolová, Ph.D.

Ing. Helena Smolová, Ph.D.

pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA

pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.