100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Stipendijní program

Dlouhodobě podporujeme vzdělávání lidí, kteří si nemohou dovolit MBA studium sami financovat. Doposud jsme tak poskytli stipendium 18 handicapovaným studentům, v celkové výši přesahující 2,5 milionu korun. 

První vlna žádostí pro studijní ročník se zahájením v říjnu 2020, kde jsme poskytli celkem 6 stipendijních míst na MBA studium, již byla ukončena. 

V současnosti není vypsán další stipendijního program.

Pro více informací sledujte průběžně náš web.

------------------------------------------------------------------------------------

Stipendisté se budou moci vzdělávat v managementu, leadershipu, strategickém či projektovém řízení, osobním rozvoji a v dalších manažerských i odborných disciplínách dle svých potřeb. Principem výuky jsou především individuální konzultace s lektory, v jejichž rámci studenti řeší konkrétní záležitosti ze své praxe. Stipendisté tak získají možnost průběžně konzultovat reálné problémy své firmy s odborníky na danou problematiku, a pod jejich vedením zpracovat u každého studijního modulu návrh jejich řešení formou prakticky orientované semestrální práce, a na závěr celého studia pak souhrnné diplomové práce, která je uceleným strategickým dokumentem. Díky tomu mohou úspěšně restartovat svůj byznys, případně MBA studium využít k tomu, aby získali lepší uplatnění na trhu práce, pokud by se rozhodli již v podnikání dále nepokračovat.

Podmínky stipendijního programu:

1) Kdo může být žadatelem?

Žadatel musí v prvé řadě splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu na institutu; tj: vysokoškolské vzdělání (s doložením diplomu) či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerská praxe. Žadatelem může být fyzická osoba, občan České republiky nebo Slovenské republiky, která je společníkem s.r.o. nebo OSVČ splňující následující podmínky:

U společníka s.r.o.

Musí se jednat o společnost s maximálně dvěma společníky, případně i více, pakliže se jedná o členy jedné rodiny. Žádat nemohou společníci ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH. Společnost musí být také daňovým rezidentem České republiky nebo Slovenské republiky. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy. Pouze jeden společník z jedné s.r.o. může žádat o stipendium. Minimálním prokazatelným obratem společnosti je 180 000 Kč za rok 2019.

U OSVČ

Podmínkou je vykonávání činnosti OSVČ jako činnosti hlavní, zároveň musí být OSVČ aktivní ke dni žádosti o stipendium. Žadatelem muže být OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor, znalec, architekt apod.).

2) Kdy je možné o stipendium na MBA studium požádat?

V současnosti zvažujeme vypsání dalšího stipendijního programu pro ročník se zahájením v říjnu 2023.

3) Jak je možné zažádat o stipendium na MBA?

Příjem žádostí probíhá pouze v elektronické podobě, a to zasláním na emailovou adresu ředitele institutu (stepan.mika@cemi.cz). Žádost musí obsahovat následující přílohy:

4) Jak probíhá vyhodnocení žádostí o stipendium na MBA?

Vyhodnocení žádostí o stipendium bude upřesněno a vybraní zájemci budou informování emailem. Hlavním kritériem pro hodnocení je průvodní dopis, v němž uchazeč o stipendium popíše dopady koronakrize na svůj byznys a uvede, v čem by mohlo MBA studium být pro něho přínosné.

5) Na jaké studijní programy se stipendium vztahuje?

Stipendium se vztahuje na všechny česky vyučované MBA obory. Nevztahuje se na obory vyučované v angličtině, na LLM studium a na DBA studium.

6) Ostatní podmínky:

  • Vybraný student s potvrzením zahájení studia (podepsáním smlouvy o studiu s nárokem na stipendium) souhlasí s pořízením a uveřejněním fotografií či videa týkajících se obdržení stipendia a zveřejněním svého podnikatelského příběhu (dle průvodního dopisu) na marketingových platformách CEMI (zejména na sociálních sítích a webových stránkách institutu CEMI).
  • Institut CEMI se zavazuje vybranému uchazeči poskytnout stejné podmínky vzdělávání jako pro všechny ostatní studenty.
  • Plné stipendium se vztahuje na variantu MBA PREMIUM.
  • 50% stipendium se vztahuje na všechny varianty (PURE, PREMIUM i PLATINUM), tzn. stipendisté si mohou vybrat preferovanou variantu.
  • Vybraný student se zavazuje řádným způsobem plnit studijní podmínky v rozsahu daném VSP.
  • Nelze nárokovat vyplacení peněz namísto poskytnutí stipendia.
  • Institut si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a stipendium pro daný ročník neudělit nebo udělit stipendium menšímu počtu uchazečů
  • Na udělení stipendia není právní nárok.

Ke stažení:

 

O institutu CEMI (Central European Management Institute)
Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní online MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Jako první ve střední Evropě také obdržel prestižní UK akreditaci ASIC Premier Institution. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 1 800 klienty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. V rámci průzkumu efektivity vzdělávání manažerů byl institut CEMI agenturou Ipsos vyhodnocen jako instituce poskytující nejefektivnější MBA studium při zaměstnání v ČR.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.