MBA - Management zdravotnictví

Doba studia: 12 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ne
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Obor je zaměřen především na vedoucí pracovníky státních i soukromých zdravotnických zařízení, manažery zdravotních pojišťoven nebo farmaceutických firem, či soukromé lékaře.

Přihlašte se do 30. 6. 2019 a studujte od října 2019.

Přihlášení ke studiu na CEMI je rychlé, snadné a ZDARMA.

Vyplnit přihlášku

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • vytvoříte si funkční marketingovou strategii pro vaše zdravotnické zařízení/oddělení
 • naučíte se lépe motivovat, hodnotit a náborovat kvalitní zaměstnance
 • osvojíte si mikroekonomii a ekonomiku zdravotní péče
 • aplikujete v praxi zásady hodnocení kvality zdravotnických služeb
 • osvojíte si techniky plánování, komunikace a analýz výkonosti zdravotnického zařízení
 • seznámíte se s fungováním informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví

Máte v hlavě námět ke zlepšení, hledáte inspiraci k osobnímu růstu či expanzi vaší společnosti? Zvolte si ho jako téma diplomové práce a naši lektoři a profesionálové z praxe vám v rámci studia s řešením pomůžou. Máte k dispozici konzultace s našimi lektory a specialisty, kteří jsou vám celý rok k dispozici. Střežíme vaše soukromí, a proto jsou všechny vypracované materiály neveřejné. Roční studium je rozumné z důvodu rychlé aplikovatelnosti výsledků studia do praxe. Volného času si vážíme, a proto je studium on-line bez zbytečného času stráveného na cestách.

Co dalšího se naučíte?
Hodnocení absolventů
Hodnocení 4.85/5
Hodnotilo 38 uživatelů
as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

ResearchSite - UROLOGIE, Urologická klinika 3 - LFUK v Praze, URO-LASER s.r.o.

"Důvodem mé volby nebyly samozřejmě jen pozitivní reference, ale i zájem rozšířit své ekonomicko-obchodní dovednosti v oblasti zdravotnictví s ohledem na to, že provozuji nestátní zdravotnické zařízení."

Další absolventi oboru
>
Bc. Felipe Sánchez López, MBA

Bc. Felipe Sánchez López, MBA

General manager - SanchoMassage

„Štúdium v CEMI považujem za krok vpred, ktorý ma obohatil o množstvo skúseností a poznatkov. Obsahová štruktúra predmetov je zameraná skôr na ich praktickú stránku a implementáciu, čo mne osobne veľmi vyhovuje."

Další absolventi oboru
>
Bc. Radek Lippert, Dis., MBA

Bc. Radek Lippert, Dis., MBA

Ředitel a majitel Liptrans s.r.o.

„Nejvíce mi daly předměty, kde se probírala vnitřní organizace a struktura firmy a její hodnoty."

Další absolventi oboru
>
Ing. Mgr. Ingrid Mrňová, MBA

Ing. Mgr. Ingrid Mrňová, MBA

Projektová manažerka - neziskový sektor

„Rozhodně je to skvělé místo pro získání informací, sdílení znalostí a vytváření nových kontaktů. Velice mi vyhovovala online forma studia, kdy jsem nemusela řešit, jak skloubit termíny přednášek s pracovním programem."

Další absolventi oboru
>
Ing. Renata Tesaříková, MBA

Ing. Renata Tesaříková, MBA

Ekonomický náměstek ZZS Jihočeského kraje

„Institut CEMI jsem si vybrala na základě doporučení svého kolegy, ředitele zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Všechny předměty byly přínosné a rozšířily mé obzory, ráda bych zmínila oblast personálního rozvoje a marketing."

Další absolventi oboru
>
Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA

Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA

Obchodní a marketingový ředitel - Medical group SK, a. s.

„Štúdium na CEMI som si vybral z toho dôvodu, že CEMI ponúka lektorov, ktorí sú z nášho prostredia. Neprinášajú teoretické znalosti zo svojich krajín, ale sú to lektori, ktorí poznajú naše pomery, našu legislativu, našu situáciu."

Další absolventi oboru
>
Mgr. Ivana Koudelková, MBA

Mgr. Ivana Koudelková, MBA

Vrchní sestra, Klinika interních nemocí ÚVN Praha

"Vzhledem k tomu, že pracuji ve středním managementu, tak mne velice zajímal finanční management a vůbec financování zdravotnictví a také marketing."

Další absolventi oboru
>
Mgr. Iveta Gabčíková, MBA

Mgr. Iveta Gabčíková, MBA

Provozovatel zdravotnického zařízení

"On-line studium hodnotím velice kladně, protože při mém časovém vytížení to je jediná možná forma studia. Pokud bych měla vyzdvihnout některý z předmětů, pak to je management osobního rozvoje docentky Bedrnové."

Další absolventi oboru
>
Mgr. Marta Želízková, MBA

Mgr. Marta Želízková, MBA

Vrchní sestra, Ústav klinických neurooborů, Ústřední vojenská nemocnice Praha

"Díky studiu jsem se začala na manažerskou práci dívat z jiné stránky a hodnotit ji ve větším kontextu."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Branislav Sepeši, MBA

MUDr. Branislav Sepeši, MBA

Lékař, radiační onkolog

„Bol som skôr samouk, takže som potreboval niečo, čo by moje názory legitimizovalo, a práve to mi štúdium poskytlo."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Dalibor Hudec, MBA

MUDr. Dalibor Hudec, MBA

Vedoucí dětského oddělení - Slezská nemocnice Opava

„Měl jsem obavy z náročnosti studia, když jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Ale musím říci, že se mé obavy nepotvrdily díky přiměřenosti požadavků na nás i přístupem školy jako takové i lektorů."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Denisa Štruncová DiS., MBA

MUDr. Denisa Štruncová DiS., MBA

Vedoucí lékařka ZZS Plzeňského kraje

„Hlavní přínos pro kariéru zatím nemohu posoudit, ale pro mne osobně určitě ano. Dozvěděla jsem se spoustu nového a informace z oborů, ke kterým jsem zatím neměla možnost se dostat."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Praktická dětská lékařka, předsedkyně Odborné společnosti ČLS JEP a provozovatelka zdravotnického zařízení

„Kdyby budoucí studenti uvažovali o tom, jakou školu zvolit, tak bych jim ráda tuto školu doporučila, protože pro mě to bylo příjemné setkání s milými lidmi, s lektory a učiteli, kteří mi dali mnoho cenných znalostí a vědomostí do života."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Jan Šťastný, MBA

MUDr. Jan Šťastný, MBA

místopředseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

„Oceňuji přehlednost, logické uspořádání a vysoký stupeň vypovídající hodnoty studijních materiálů, které mi byly průběžně zasílány. Je jisté, že z nich budu „nasávat informace“ i v budoucnosti.“

Další absolventi oboru
>
MUDr. Marek Slabý, MBA

MUDr. Marek Slabý, MBA

Ředitel - Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

„Online forma studia byla vynikající. Byla technicky velmi dobře provedená, byla rychlá zpětná vazba, rychlá možnost spojení s fakultou, takže musím říct, že za mě to byl velice šťastný krok k takovému programu.“

Další absolventi oboru
>
MUDr. Marián Olejník, MBA

MUDr. Marián Olejník, MBA

Primář oddělení ARO

„Přínos studia pro profesní kariéru ukáže čas. Každá investice do vzdělání je správná investice. A studium na CEMI rozhodně doporučuji."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Martin Navrátil, MBA

MUDr. Martin Navrátil, MBA

Lékař - NZZ

„Pomocí internetu jsem mohl získat veškeré informace ke studiu, mohl jsem je získat v době, kdy jsem potřeboval a měl na to svůj čas. Tím jsem se studiu mohl věnovat více, než kdybych musel docházet k běžnému prezenčnímu studiu."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Miriam Göetzová, MBA

MUDr. Miriam Göetzová, MBA

Vedoucí lékařka dětské ambulance – M4MED s.r.o.

„Velmi důležité je, jakým způsobem forma studia probíhá. To znamená nejenom osobní setkávání, ale také konzultace prostřednictvím e-mailu, Skypu a internetová komunikace se školou jako takovou pro mě byla velmi podstatná.“

Další absolventi oboru
>
MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

Vedoucí lékař Urologické ambulance, nemocnice Hradec Králové

„CEMI Institut jsem si vybral po doporučení dvou kamarádů, kteří zde studovali. Všechny předměty do sebe zapadaly tak, aby vyplnily jednotlivé směry managementu."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Peter Letavay, MBA

MUDr. Peter Letavay, MBA

Lékař - Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou

„Hlavným prínosom štúdia bolo získanie nových informácií a skúseností, ktoré nepredstavujú iba teoretickú nepoužiteľnú bázu, ale stali sa praktickým vodítkom, ako organizovať prácu na pracovisku, kde pôsobím."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Roman Michálek, MBA

MUDr. Roman Michálek, MBA

Náměstek pro léčebně-preventivní péči - Pardubická krajská nemocnice

„Všechny předměty pro mě byly přínosem, zvláště předměty, se kterými se nesetkáváme na lékařské fakultě. Oblast marketingu pro mě byla ne novinkou, ale určitým osvěžením."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Tom Soukup, MBA

MUDr. Tom Soukup, MBA

odborný dětský lékař

„Ještě než jsem dostudoval, tak mi studium pomohlo k povýšení. Takže přínos byl ještě rychlejší, než jsem si to dovedl představit."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Vladan Hudec, MBA

MUDr. Vladan Hudec, MBA

Národní ústav srdcových chorob Bratislava, zástupce primáře

"Studium MBA na CEMI mi otevřelo dveře do problematiky ekonomiky, personálního managementu a marketingu ve zdravotnictví. Uvedené předměty plně korespondují se současnými odbornými problémy ve zdravotnictví a díky tomu jsem získal komplexní pohled."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Vladimír Michálek, MBA

MUDr. Vladimír Michálek, MBA

Ortopedické oddělení, Dolný Kubín - sekundárny lekár

„Čo sa týka samotných lektorov, sú to predovšetkým ľudia so skúsenosťami. Nebol žiadny problém s konzultáciami, vedeli poriadne usmerniť tok myšlienok."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Vladimíra Kováčová, MBA

MUDr. Vladimíra Kováčová, MBA

Lékařka - NsP Trebišov

„Lektori sú ľudia vysoko profesionálni a veľmi kvitujem aj to, že to sú ľudia z praxe, nehovorili iba o teórií, ale ponúkali nám svoje dlhoročné skúsenosti, mali vysoko profesionálny a takisto aj ľudský prístup."

Další absolventi oboru
>
PhDr. Eva Konečná, MBA

PhDr. Eva Konečná, MBA

Učitelka odborných předmětů - Střední zdravotnická škola

„Celý študijný program bol navrhnutý tak, aby bol zvládnuteľný pre tých, ktorí si popri zamestnaní chcú doplniť vzdelanie na zvýšenie kvalifikácie alebo pre vlastný osobnostný rast.“

Další absolventi oboru
>
PhDr. Katarína Majerčíková, PhD., MBA

PhDr. Katarína Majerčíková, PhD., MBA

Ministerstvo obrany SR - vedúci starší zdravotník

„Možnosť online štúdia mi vyhovovala. Mala som dostatok času na vlastnú prácu a dokázala som to skĺbiť so štúdiom, čo mi veľmi pomohlo. To isté platí aj o predmetoch, všetky mi dali niečo nové."

Další absolventi oboru
>
RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA

Vědeckovýzkumná pracovnice

„Management ve zdravotnictví má velmi širokou škálu zaměření, a tak si každý může vybrat “svůj” předmět, přičemž nakousne i příbuzná témata."

Další absolventi oboru
>
Michaela Trnavská, MBA

Michaela Trnavská, MBA

Obchodní manažerka

„CEMI jako jedna z mála MBA škol nabízela obor Management zdravotnictví. A vzhledem k tonu, že pracuji ve farmacii, škola se mi velmi líbila. Studium MBA je pro mne završení mého celživotního karierního postupu a dalšího vzdělávání co se týče oboru."

Další absolventi oboru
>
MUDr. Radek Kaniok, MBA

MUDr. Radek Kaniok, MBA

Vedoucí lékař výjezdového stanoviště, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.

Další absolventi oboru
>

Komu je obor MBA - Management zdravotnictví určen?

Studijní obor je vhodný především pro vedoucí pracovníky státních a soukromých zdravotnických zařízení, pro manažery ve zdravotnictví a zdravotních pojišťovnách či farmaceutických firmách. Záběr oboru je velmi široký, proto se hodí pro většinu vedoucích profesí ve zdravotnictví.
Pokud chcete rozšířit své znalosti v této oblasti a odstartovat rychlý kariérní růst, je obor management zdravotnictví právě pro vás.

 • pro všechny, kteří pracují na vedoucích pozicích ve zdravotnictví nebo v této oblasti sami podnikají
 • obor je vhodný také pro manažery v pojišťovnách a farmaceutických firmách
 • pro zájemce, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti managementu zdravotnictví
 • pro klienty, kteří chtějí nastartovat svou kariéru
 • pro ty, kteří se chtějí naučit moderní principy řízení
 • pro všechny, kteří ocení vedení skutečnými odborníky v oboru

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Finanční management ve zdravotnictví

Finanční management ve zdravotnictví Ing. Ivana Turková, MBA Sylabus předmětu

Cílem předmětu je v základních rysech seznámit s odlišnostmi managementu zdravotnických organizací a služeb od principů podnikového managementu, s procesy, které v podnicích probíhají a jimiž se naplňuje základní obecný cíl jejich činnosti. Posluchač bude schopen na konci tohoto kurzu zvládnout a vysvětlit problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí operativního i strategického charakteru, v návaznosti na ostatní činnosti. V průběhu kurzu bude objasňována problematika financování podniku a plánovacího procesu, řízení kapitálové struktury a pracovního kapitálu ve vazbě na efektivnost a udržení stálé likvidity, závěrem bude objasněna problematika investičních rozhodování a hodnocení investičních projektů, včetně rizik s tím spojených.

Více o předmětu

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače postupně s nejvýznamnějšími etapami vývoje medicínské vědy a historickým kontextem vzniku komplexních léčebně-preventivních zdravotnických systému, spolu se základními modely a formami financování zdravotní péče ve světě na příkladu České republiky, Velké Británie a USA.

Více o předmětu

Management a marketing ve zdravotnictví

Management a marketing ve zdravotnictví Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit význam a obsah managementu a marketingu, hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví. Seznámíme s obsahem a úrovněmi managementu. Samostatnou kapitolu budeme věnovat osobnosti manažera. V dalších kapitolách proniknou studenti do tajů marketingu, který je mnohem víc než jen propagace. Objasníme podstatu marketingového řízení a vysvětlíme obsah jednotlivých analýz prostředí. Budeme se věnovat marketingovému mixu 4 P, zejména pak modelu C, který je vhodný pro oblast služeb resp. zdravotnictví. Představíme tradiční formy marketingu, ale i moderní nástroje marketingové komunikace. V závěru poskytneme návod jak sestavit efektivní marketingovou kampaň.

Více o předmětu

Management kvality ve zdravotnictví

Management kvality ve zdravotnictví Mgr. Soňa Čechová, MBA Sylabus předmětu

Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy managementu a hodnocení kvality ve zdravotnictví, se zaměřením na problematiku poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb. Seznámí se s definicí managementu a kvality, historií zavádění systému řízení kvality ve zdravotnictví, vlastním managementem, měřením a vyhodnocováním kvality, s programem kontinuálního zvyšování kvality. Naučí se tvořit standardy podle metodiky, měřit a hodnotit dodržování stanovených norem, provádět audity. Pochopí význam akreditace a rozsah jejích standardů, vedení zdravotnické dokumentace.

Více o předmětu

Management malých a středních zdravotnických zařízení

Management malých a středních zdravotnických zařízení as. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem předmětu je předložit studentům interaktivní formou teoretické i praktické spektrum problematiky vedení privátních i státních zdravotnických zařízení malé a střední velikosti. V jednotlivých kapitolách předmětu se student dozví, jak pohlížet na vedení ordinace jako malé firmy, bude mu přiblížena problematika pořízení a prodeje ordinace včetně stanovení její ceny. Zorientuje se v oblasti marketingu ZZ (jeho přínosnost, potřebnost, aplikaci na konkrétních případových studiích). Naučí se zanalyzovat si podnikatelské prostředí ordinace a v neposlední řadě se naučí základy práce s týmem, plánovaní a firemních strategií. Nabyté znalosti student prokáže sepsáním vlastní kvalitní seminární práce.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Financování zdravotní péče a teorie pojištění Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D. Sylabus předmětu

V první části modulu budou studenti seznámeni se základy mikroekonomie a ekonomie zdravotní péče a se základními způsoby a principy financování zdravotnických služeb. Ve druhé části se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví a s principy fungování zdravotního pojištění. Hlavní důraz je kladen na znalost ekonomických pojmů a klíčových ekonomických zákonitostí s ohledem na charakter zdravotnických služeb.

Více o předmětu

Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače se základy fungování informačních a komunikačních technologií přenesených do zdravotnického systému, a to zejménave významných aplikačních oblastech podpory klinického a administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i  způsoby, jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak to, jak  cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu

Management rizik ve zdravotnictví

Management rizik ve zdravotnictví PhDr. Jana Marsová, Ph.D. Sylabus předmětu

Po absolvování kurzu bude student schopen zorientovat se v současné problematice managementu rizik ve zdravotnictví včetně související legislativy. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit bude umět vytvořit koncept managementu rizik pro své zdravotnické zařízení či jinou organizaci. Pochopí význam procesů pro management rizik a porozumí pozitivům i limitům vybraných metod posouzení rizik vhodných k použití ve zdravotnických zařízeních. Vytvoří si představu o souvztažnosti managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu.

Více o předmětu

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu

Lektoři oboru

Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC

Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC

Garant oboru
 • MBA - Management zdravotnictví
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management veřejné správy
 • MBA - Management zdravotnictví
Mgr. Soňa Čechová, MBA

Mgr. Soňa Čechová, MBA

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

 • MBA - Management zdravotnictví
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
as. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

as. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

 • MBA - Management zdravotnictví
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management veřejné správy
 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Ivana Turková, MBA

Ing. Ivana Turková, MBA

 • MBA - Management zdravotnictví

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Studijní plán
PDF, 251,2 KB
Kompletní sylaby
PDF, 1 115,8 KB
Brožura
PDF, 3 307,7 KB
Harmonogram
PDF, 510,0 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup