100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Mgr. Soňa Čechová, MBA

Vyučuji tyto předměty:

Mgr. Soňa Čechová, MBA

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

Mgr. Soňa Čechová, MBA

Mgr. Soňa Čechová, MBA je majitelkou a ředitelkou společnosti HEZKÉ DOMY s.r.o., která je poskytovatelem sociálních služeb v Lovosicích. Absolvovala studium na Univerzitě Jana Ámose Komenského v oboru andragogika a také manažerské MBA studium v oboru Executive MBA na institutu CEMI. Od roku 2009 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví na odboru vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na pozici ministerského rady, kdy její hlavní náplní byla tvorba metodických a koncepčních materiálů a uznávání kvalifikací nelékařských zdravotnických profesí. Současně pracovala v Komplexní domácí péči Naděje jako manažer kvality, kde se více začala věnovat zdravotně-sociální problematice. V té době se také začala věnovat přednáškové činnosti na téma zdravotnická dokumentace, sestra v sociálních službách – vedení zdravotnické dokumentace, výkaznictví zdravotních výkonů zdravotním pojišťovnám, etika v ošetřovatelství a v roce 2013 si založila vlastní společnost a věnuje se podnikání v oblasti sociálních služeb, kde poskytuje i poradenství soukromým subjektům. Nadále publikuje v odborných časopisech, přednáší na kongresech, které i organizuje.

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.