100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

MBA - Farmaceutický management

Doba studia: 9-12 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ano
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Studium MBA oboru Farmaceutický management vám poskytne široké spektrum znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné řízení farmaceutických podniků a lékáren. Tento obor je ideální pro všechny, kteří chtějí zlepšit své manažerské schopnosti a posunout svou kariéru v dynamickém a rychle se rozvíjejícím farmaceutickém průmyslu. Získáte klíčové znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní řízení farmaceutických firem, naučíte se, jak strategicky plánovat a připravovat efektivní marketingové strategie, zjistíte, jak optimalizovat distribuci či jak řídit cenotvorbu léků. Neopomineme ani oblast výzkumu a vývoje či pochopení regulačních mechanismů a práv v oblasti duševního vlastnictví. MBA obor Farmaceutický management se věnuje také specifikům řízení lékáren, naučíte se proto, jak strategicky řídit lékárnu jako prosperující společnost, včetně efektivního marketingu, a v souladu s legislativními a regulačními požadavky a nejnovějšími trendy v odvětví. Seznámíte se také s etickými principy a normami, které musí být dodržovány při řízení farmaceutických firem a lékáren. Naučíte se, jak čelit etickým dilematům a přijímat rozhodnutí, která jsou v souladu s morálkou i zákonnými požadavky. Získáte schopnost implementovat etické zásady do chodu firmy a podnikat tak eticky a odpovědně. Stejně jako v každém MBA oboru také získáte komplexní znalosti z oblasti managementu a leadershipu, naučíte se strategicky myslet a řídit projekty, čelit změnám a využívat na maximum potenciálu inovací. Zjistíte také, jak rozvíjet svoji vlastní osobnost a být tak efektivnější, úspěšnější a spokojenější nejen v profesním, ale i osobním životě. Svoji kvalifikaci ještě rozšíříte absolvováním dvou volitelných předmětů (v češtině či angličtině), které si vyberete přesně dle svých potřeb.

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • Naučíte se strategicky plánovat a optimalizovat procesy lékáren a farmaceutických firem.
 • Získáte dovednosti pro zvyšování produktivity a konkurenčního postavení na farmaceutickém trhu.
 • Seznámíte se s legislativními požadavky a regulacemi a pro farmaceutické firmy a lékárny.
 • Získáte dovednosti pro identifikaci příležitostí a hrozeb v dynamickém prostředí farmaceutického průmyslu.
 • Získáte znalosti o etických principech a normách v oblasti farmacie.
 • Naučíte se, jak zlepšit konkurenční výhodu vaší firmy prostřednictvím inovací a kvalitních služeb.
 • Ovládnete všechny fáze managementu, od operativního, přes taktický až po strategický.
 • Stanete se nejen skvělými manažery, ale i leadery.                           
 • Naučíte se využívat potenciálu změn a inovací a řídit i rozsáhlé projekty.
 • Osvojíte si zásady osobního rozvoje a time-managementu ve vztahu k work-life balance.
Co dalšího se naučíte?

Hodnocení absolventů

Hodnocení 4.85/5
Hodnotilo 79 uživatelů
    Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA

Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA

Obchodní a marketingový ředitel - Medical group SK, a. s.

„Štúdium na CEMI som si vybral z toho dôvodu, že CEMI ponúka lektorov, ktorí sú z nášho prostredia. Neprinášajú teoretické znalosti zo svojich krajín, ale sú to lektori, ktorí poznajú naše pomery, našu legislativu, našu situáciu."

     Mgr. Magdaléna Trojanová, MBA

Mgr. Magdaléna Trojanová, MBA

Team Leader Life Sciences CZ & SK

"Nebylo to úplně jednoduché, ale pokud si dovede člověk zorganizovat svůj čas, tak věřím, že se to povede každému."

Ing. Slavomír Břečka, MBA

Ing. Slavomír Břečka, MBA

Provozní ředitel LGI Czechia, s. r. o.

"Studium na CEMI jsem si zvolil proto, abych si rozšířil obzory, a to se mi splnilo. Toto studium bych doporučil svým známým, protože si myslím, že je velkým přínosem pro firemní praxi a pro osobnostní rozvoj".

   Miloš Roško, MBA

Miloš Roško, MBA

Jednatel, ředitel a majitel – REM GROUP s.r.o.

„Ako manželia sme mali jednu veľkú výhodu, že sme sa ako partneri mohli nielen starať o spoločnú vec, ale mali sme taky spoločný malý konkurenčný boj a našli sme veľmi veľa spoločných vecí, čo sa týka biznisu a obchodu."

Ing. Karel Holub, MBA

Ing. Karel Holub, MBA

Lean Six Sigma, OpEx ředitel CZ a SK, SVEL Group

Studium na CEMI v oboru exekutivní management byl správný krok, který mi pomohl k rozvoji pracovního života.

Další absolventi oboru

Komu je obor MBA - Farmaceutický management určen?

 • Manažeři farmaceutických firem: Vedoucí pracovníci, kteří chtějí zlepšit své schopnosti v řízení farmaceutických společností. Manažeři usilující o efektivnější řízení procesů a zvýšení produktivity.
 • Vedoucí a majitelé lékáren: Majitelé a vedoucí lékáren, kteří chtějí optimalizovat provoz a zlepšit zákaznický servis. Profesionálové hledající nové způsoby, jak efektivně řídit lékárenský byznys v souladu s legislativou a aktuálními trendy.
 • Specialisté na etiku a regulaci: Odborníci, kteří se zaměřují na dodržování etických standardů a legislativních požadavků v oblasti farmacie. Všichni, kteří chtějí prohloubit své znalosti o etických principech a regulacích.
 • Podnikatelé ve farmaceutickém průmyslu: Podnikatelé, kteří chtějí rozšířit své podnikání a zvýšit konkurenceschopnost svých firem. Odborníci hledající nové příležitosti pro růst a rozvoj v dynamickém prostředí farmacie.
 • Lékárníci a farmaceuti: Profesionálové, kteří se chtějí dostat na manažerské pozice a zlepšit své manažerské schopnosti. Farmaceuti, kteří se chtějí zaměřit na efektivnější řízení lékáren a farmaceutických procesů.
 • Pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje: Odborníci zapojení do výzkumu a vývoje nových farmaceutických produktů, kteří chtějí zlepšit své manažerské a strategické schopnosti.Specialisté, kteří chtějí se chtějí dozvědět o nejnovějších trendech v oblasti farmaceutického managementu.

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Management projektů, změn a inovací

Management projektů, změn a inovací
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Získáte znalosti o významu inovačních aktivit pro zajištění konkurenceschopnosti firem. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro úspěšné zhodnocení inovačních záměrů. V průběhu studia bude objasněna charakteristika manažerských procesů zajišťujících rozvoj podnikání firmy využitím úspěšných inovací při současném zajištění rentability investic vložených do realizace inovačního záměru. Dozvíte se, jaká je úloha manažerů firmy při implementaci podnikatelské strategie opírající se o využití inovací. Seznámíte se s procesy a vhodnými postupy, které souvisí s řízením změn ve firmách.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Moderní management a leadership

Moderní management a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Více informací

V tomto předmětu vhodně spojíte teorii i praxi v oblasti managementu a leadershipu a naučíte se získané znalosti využít pro úspěšné fungování organizací. Porozumíte vývoji teorie managementu, manažerských rolí, funkcí a činností a teoretickým konceptům pojmu „leadership“. Dozvíte se, jaké jsou styly vedení lidí a kompetenční modely manažerů/leaderů či jak řídit změny a konflikty. Zabývat se budete i dalšími tématy jako jsou například autentický management, talent management a dalšími oblastmi týkajícími se efektivního rozvoje manažerů/leaderů v 21. století. Zjistíte také, jak úspěšně řídit týmy a rozvíjet týmové dovednosti a jak pracovat s osobností a motivací manažerů.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Strategický management

Strategický management
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Více informací

Studiem strategického managementu se seznámíte a naučíte aplikovat metody analýzy vnitřního a vnějšího prostředí včetně SWOT analýzy, které napomáhají v procesu správné formulace strategie a dosahování konkurenční výhody organizace. Naučíte se formulovat dosažitelné strategické cíle, správně interpretovat a navrhovat vhodné strategické varianty, včetně postupu jejich implementace v praxi s dosažením pozitivních efektů. V průběhu studia si budete kontinuálně prohlubovat znalosti v oblasti strategického managementu a strategického managementu lidských zdrojů, které jsou společně s finančními, materiálními zdroji a informacemi předpokladem dosažení úspěchů organizací při neustále probíhajících změnách v současném vysoce turbulentním prostředí. Absolvování předmětu napomáhá k rozvoji manažerského rozhodování, rozvoje schopnosti reagovat na měnící se podmínky a efektivní práci s informacemi a znalostmi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Více informací

Získáte možnost seznámit se, pochopit a poradit si s významnou oblastí managementu zaměřeného na vlastní osobu. Má-li totiž kdokoli řídit jiné, měl by především dobře znát sebe sama a umět se sebou cíleně a efektivně zacházet. Znamená to nejprve naučit se dobře rozpoznat podmínky, možnosti a způsoby, které vám usnadní dlouhodobě si udržet fyzické a duševní zdraví. Dále dostanete prostor k pokroku v oblasti sebepoznání, a to jak v rovině dokonalejší sebereflexe osobnostních dispozic nezbytných pro úspěšné profesní a manažerské uplatnění, tak i pro dosažení vyrovnaného osobního, partnerského a posléze i rodinného života. Absolvování předmětu vám také umožní osvojit si některé dovednosti a techniky sebeřízení, jednání s lidmi a komunikace s nimi v nejrůznějších situacích, jakož i poradit si se všemi kontakty a vztahy v běžných, ale i v náročnějších sociálních souvislostech. Patří sem přirozeně i ovládnutí efektivnějších forem a způsobů zacházení s časem (time management), a to jak v individuální, tak sdílené podobě. Naučíte se také zvládat zvýšenou životní a pracovní zátěž a poradit si i s dalšími nepříznivými jevy a skutečnostmi, s nimiž se setkáváte. Obecně byste si měli osvojit optimalizační postupy v jakékoli oblasti práce a života a vytvořit si na tomto základě harmonický životní program.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Diplomový seminář

Diplomový seminář
Mgr. Eva Mečířová Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se zásadami tvorby diplomové práce, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahové a formální stránky. Závěrem zpracujete Záměr diplomové práce, ve kterém si zvolíte vlastní téma diplomové práce, související s Vámi zvolenými předměty MBA studia, a vedoucího DP – odborníka na Vámi zvolené téma.

Po absolvování tohoto semináře budete ovládat práci s informačními zdroji z pohledu autorské legislativy a etiky, budete připraveni zpracovat diplomovou práci a její prezentaci k obhajobě DP. Získáte především možnost průběžně konzultovat Vámi vybraný reálný problém, případ či situaci z vaší praxe a navrhnout optimální řešení. Konzultace k vedení DP probíhají individuálně po celou dobu Vašeho studia – až do obhajoby Vaší diplomové práce.

Výstupem po absolvování Diplomového semináře a celého MBA studia je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s vedoucím Vaší DP a cennými komentáři oponenta Vaší práce a členů zkušební komise. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Etika ve zdravotnictví a farmacii

Etika ve zdravotnictví a farmacii
PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA Více informací

Absolvování tohoto předmětu vás vybaví etickým kompasem, který potřebujete k tomu, abyste se mohli orientovat ve složitém světě farmacie a zdravotní péče s integritou, empatií a profesionalitou. Studiem etické stránky farmacie získáte hlubší pochopení etických principů, které jsou základem péče zaměřené na pacienta.

Naučíte se, jak upřednostnit pohodu a autonomii pacientů/klientů a zajistit, aby každé rozhodnutí, které činíte ve své lékárenské praxi, bylo vedeno jejich nejlepšími zájmy. Prozkoumáte případové studie, které odrážejí etická dilemata, se kterými se setkáte ve své profesi (od otázek důvěrnosti až po střet zájmů) a naučíte se, jak tyto výzvy řešit s grácií a profesionalitou.

Zjistíte, jak si udržet důvěru svých klientů, kolegů a širší zdravotnické komunity, pochopíte důležitost upřímnosti, integrity a transparentnosti ve vaší profesi a vybudujete si pevné vztahy postavené na vzájemném respektu a důvěře.

Prozkoumáte otázky rovnosti v oblasti zdraví, přístupu k péči a sociálních determinantů zdraví, což vám umožní stát se hlasitým zastáncem těch, kteří to nejvíce potřebují. Studiem tohoto předmětu docílíte toho, že budete vždy dodržovat nejnovější zákony, předpisy a profesní standardy a budete chránit sebe i své klienty/ pacienty. Získáte pocit osobního naplnění s vědomím, že pozitivně měníte životy svých klientů/pacientů a přispíváte k většímu dobru společnosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Management farmaceutických firem

Management farmaceutických firem
PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA Více informací

Po absolvování tohoto předmětu získáte komplexní přehled o fungování farmaceutického sektoru a porozumíte principům a postupům managementu specifickým pro farmaceutický průmysl. Zjistíte, jakým výzvám a příležitostem čelí farmaceutické společnosti (včetně regulačních požadavků, výzkumu a vývoje, marketingu a distribuce), a jak je využít k obchodnímu úspěchu.

Naučíte se strategicky řídit cenotvorbu léků a logistiku, vytvářet efektivní marketingové kampaně a chránit duševní vlastnictví farmaceutických firem, nejen s ohledem na český a slovenský trh, ale i v rámci globálních trhů, na nichž se většina farmaceutických firem pohybuje. Pochopíte také, jaký význam má pro farmaceutický sektor etika a společenská odpovědnost.

Po absolvování tohoto předmětu se stanete odborníkem, vybaveným znalostmi a dovednostmi, potřebnými k tomu, abyste uspěli v dynamickém sektoru farmacie.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Management lékáren

Management lékáren
PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA Více informací

Studiem předmětu získáte znalosti z teorie lékárenského managementu s praktickým zaměřením na oblast farmacie a specifika ve zdravotnickém systému lékárenské péče. V průběhu studia se seznámíte s procesem řízení, strategií a problematikou efektivity v jednotlivých činnostech řízení lékárny jako zdravotnického zařízení. Praktickým přístupem k jednotlivým tématům získáte odborné informace pro řízení procesu lékárenské péče, zvýšení efektivity práce zaměstnanců a možnost budování konkurenceschopnosti v prostředí poskytování lékárenské péče. Cílem předmětu je získání vědomostí, znalostí a v neposlední řadě dovedností pro management farmacie. Získáte základy orientace v problematice poskytování kvalitní a bezpečné lékárenské péče. Zároveň získáte kreativní přístup k řešení a řízení projektů pro zvýšení efektivity lékárenské péče v procesu řízení lékárenského řetězce.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Volitelný předmět 1

Volitelný předmět 1
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

Více o předmětu

Volitelný předmět 2

Volitelný předmět 2
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

 

 

Více o předmětu

Lektoři oboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA

PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.