100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA

Štúdium absolvovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore všeobecná farmácia. Taktiež úspešne absolvovala rigoróznu skúšku v odbore všeobecná farmácia, kvalifikačnú atestáciu Lekárenstvo a certifikačnú skúšku revízne lekárenstvo. Zároveň v neposlednom rade manažment zdravotníctva. V rámci praxe v MÚNZ - Lekárenská služba pôsobila v lekárni so stálou pohotovostnou službou. V priebehu rokov lekárenskej praxe a získavania príslušných zručností sa podieľala ako odborný zástupca v riadení jednotlivých lekárni v Bratislave na rozvoji a práci v rámci lekárenskej starostlivosti. V priebehu rokov začala pracovať aj v rámci výučby odborných predmetov a vzdelávania farmaceutických laborantov. Zároveň si zvýšila kvalifikáciu aj o pedagogickú spôsobilosť. Pracuje v oblasti zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni, kde sa venuje problematike liekov, zdravotníckych pomôcok a liečbe v zahraničí v nadväznosti na ekonomické aspekty riadenia efektívnej a hospodárnej zdravotnej starostlivosti. Má dlhoročné skúsenosti s manažérskym vedením a riadením kolektívu. Je stálou členkou poradného orgánu Ministerstva zdravotníctva SR - Kategorizačnej rady pre lieky a Asociácie zdravotných poisťovní pre liekovú politiku. 

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.