100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Co je titul DBA?

Co je titul DBA?

Studium DBA je nejvyšším stupněm profesního manažerského studia. Zkratka titulu DBA znamená Doctor of Business Administration a označuje ukončené vzdělání pro manažery, kteří se chtějí dále posouvat po metodické i teoretické stránce a chtějí rozvíjet management jako vědeckou disciplínu. Titul se stejně jako titul MBA píše za jménem.

thumbnail

Kdo může studium DBA studovat?

Ke studiu DBA se může přihlásit kdokoli s ukončeným studiem MBA, LLM nebo s minimálně magisterským vysokoškolským vzděláním zakončeným například titulem Mgr., Ing. nebo JUDr. a dalšími tituly. Nezbytnou podmínkou je také nejméně pětiletá praxe v oboru.

thumbnail

Jak se dá získat titul DBA?

Titul DBA lze získat v zahraničí nebo na specializovaných tuzemských vzdělávacích institutech. Na institutu CEMI lze titul DBA získat absolvováním třísemestrálního studia zakončeného obhajobou disertační práce. Studium probíhá kombinací online a prezenční formy. Prezenční výuka je ovšem koncipovaná tak, aby byla plně slučitelná s kariérou a osobním životem – setkání probíhají odpoledne nebo o víkendu.

thumbnail

Co vám studium DBA přinese?

Díky DBA studiu se více ponoříte do oblasti managementu z vědecké a výzkumné stránky věci. Ke své manažerské praxi tak získáte potřebné znalosti a možnosti jak se podílet na vytváření manažerských teorií, jejich ověřování a vyhodnocování. Stanete se tvůrci managementu jako takového.

thumbnail

Jak se přihlásit ke studiu DBA?

Pokud máte titul MBA nebo magisterské vzdělání a pět let praxe, stačí přihlásit se ke studiu vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách. Jakmile zprávu od vás obdržíme, co nejrychleji se vám ozveme s dalšími informacemi.

Chci vyplnit přihlášku

thumbnail
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.