100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 13. 03. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

Vedoucí lékař Urologické ambulance, nemocnice Hradec Králové
MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví
2016 / 2017

Video

Absolventi CEMI

PhDr. Katarína Majerčíková, PhD., MBA „Možnosť online štúdia mi vyhovovala. Mala som dostatok času na vlastnú prácu a dokázala som to skĺbiť so štúdiom, čo mi veľmi pomohlo. To isté platí aj o predmetoch, všetky mi dali niečo nové."

PhDr. Katarína Majerčíková, PhD., MBA ,Ministerstvo obrany SR - vedúci starší zdravotník

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2016 / 2017
       Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA „Štúdium na CEMI som si vybral z toho dôvodu, že CEMI ponúka lektorov, ktorí sú z nášho prostredia. Neprinášajú teoretické znalosti zo svojich krajín, ale sú to lektori, ktorí poznajú naše pomery, našu legislativu, našu situáciu."

Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA ,Obchodní a marketingový ředitel - Medical group SK, a. s.

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2014 / 2015
MUDr. Vladimír Michálek, MBA „Čo sa týka samotných lektorov, sú to predovšetkým ľudia so skúsenosťami. Nebol žiadny problém s konzultáciami, vedeli poriadne usmerniť tok myšlienok."

MUDr. Vladimír Michálek, MBA ,Ortopedické oddělení, Dolný Kubín - sekundárny lekár

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2016 / 2017
PhDr. Peter Haring, MBA Posun v kariéře i nové zkušenosti byli hlavním cílem studia na CEMI. Okamžitá využitelnost v praxi je velkým přínosem!

PhDr. Peter Haring, MBA ,Manager

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2022 / 2023
Ing. Michal Černý, MBA Studium na CEMI bych doporučil všem, kteří uvažují o rozšíření svého manažerského pohledu.

Ing. Michal Černý, MBA ,Business Unit Head Primary Care, Viatris CZ, s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2021 / 2022
MUDr. Peter Letavay, MBA „Hlavným prínosom štúdia bolo získanie nových informácií a skúseností, ktoré nepredstavujú iba teoretickú nepoužiteľnú bázu, ale stali sa praktickým vodítkom, ako organizovať prácu na pracovisku, kde pôsobím."

MUDr. Peter Letavay, MBA ,Lékař - Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2015 / 2016
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.