100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA

PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA

Absolvovala obor Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde nyní dokončuje i doktorandské studium. Na uvedeném pracovišti je aktivně zapojená do výuky jak ve slovenských, tak anglických oborech se zaměřením na farmaceutické technologie. Má profesní zkušenosti jako farmaceut v lékárně, je také členkou redakční rady Slovenského spolku studentů farmacie a je autorkou odborných článků v časopise Teorie a Praxe/ Farmaceutický laborant, poskytujícím komplexní informace z legislativy či odborné články orientované na praxi ve veřejných a nemocničních lékárnách. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika vědeckých a rozvojových projektů na národní i mezinárodní úrovni (APVV, SEEPUS, VEGA). Je také autorkou mnoha vědeckých publikací zaměřených především na moderní podoby léků a vývoj inovativních nosičů léčiv. Absolvovala řadu zahraničních konferencí a stáží, mimo jiné v Japonsku, Estonsku či Slovinsku.

Videovizitka lektora :

Management farmaceutických firem
Etika ve zdravotnictví a farmacii

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.