Strategický management

Strategický management
Strategický management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium

  • Název předmětu: Strategický management
  • Lektor: PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc.
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce – minimálně 10 stran. Maximální počet stran není stanoven. Konkrétní požadavky budou specifikovány v úvodní lekci.

Cíl předmětu: Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především na stanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Seznámení s předmětem a s požadavky na úspěšné ukončení předmětu
  • 2. kapitola: Základní terminologie strategického řízení
  • 3. kapitola: Rozlišení strategického řízení a strategického plánování Strategické koncepty
  • 4. kapitola: Vize, mise, strategické cíle
  • 5. kapitola: Analýza vnitřního prostředí
  • 6. kapitola: Analýza vnějšího prostředí
  • 7. kapitola: Použití analýz v praxi

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vydání. Praha : C. H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8
KAPLAN, R.; NORTON, D. Efektivní systém řízení strategie, Praha: Management Press, 2010, ISBN 978-80-7261-203-1
PAPULA, J. Strategický manažment – Výzva pre manažérov. Bratislava: Elita, 1993. 160 s. ISBN 80-85323-41-9
PAPULA, Jozef. Strategické myslenie manažérov: Za tajomstvami strategického myslenia. Prvé vydanie. Bratislava: KARTPRINT, 2010. ISBN 978-80-88870-86-9
PAPULA, J.; PAPULOVÁ, Z. Strategický manažment: Teoretické východiská alebo Jadro vedomostí. Prvé vydanie. Bratislava: KARTPRINT, 2009. ISBN 978-80-888870-78-4
PORTER, E. M.: Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vydání, Praha: Victoria Publishing, 1994, str. 403, ISBN 80-85605-11-2
SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza, Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-367-1
Doporučená literatura v anglickém jazyce:
MORDEN, T., Priniples of Strategic Management, Third Edition. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007, ISBN: 978-0-7546-4474-3 Mintzberg, Q. and J. The Strategy process: Concepts, Ceontexts and Cases. New York: West Publishing Company, 1995
MORDEN, T., An Introduction To Business Strategy, Second Edition. Berkshire: McGraw – Hill Publishing Company, 1999, ISBN: 0-07-709451-4
PORTER, M. E. Competitive Strategy. New York : Macmillan, 1985 
THOMPSON, A. A. jr., STRICKLAND, A. J. Strategic Management Concepts and Cases. Business Publications, 1994. 978-80-7357-614-1
 


 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

frame-scrollup