Strategický management

Strategický management
Strategický management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium

  • Název předmětu: Strategický management
  • Lektor: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce – minimálně 10 stran. Maximální počet stran není stanoven. Konkrétní požadavky budou specifikovány v úvodní lekci.

Cíl předmětu: Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především na stanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Představení strategického managementu
  • 2. kapitola: Vývoj strategického řízení
  • 3. kapitola: Kvalitativní nástroje strategického managementu
  • 4. kapitola: Strategické rozhodování a ukázky kvalitativních nástrojů na případových studiích
  • 5. kapitola: Analýza externího a interního prostředí
  • 6. kapitola: Strategické řízení podnikových procesů a produktového portfolia
  • 7. kapitola: Balanced Scorecard

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 

Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vydání. Praha : C. H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8

Porter, M. E. Konkurenční výhoda: Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-12-0

Šoljaková, L. (2009) Strategicky zaměřené manažerské účetnictví, Management Press, Praha, ISBN 978-80-7261-199-7.

Lošťáková, H. (2005) B-to-B marketing: Strategická marketingová analýza pro vyváření    tržních  příležitostí. Professional Publishing. ISBN 80-86419-94-0.

PORTER, E. M.: Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vydání, Praha: Victoria Publishing, 1994, str. 403, ISBN 80-85605-11-2

SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza, Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-367-1

Doporučená literatura v anglickém jazyce:

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) The Balanced Scorecard Translating Strategy Into Action. Boston, MAf Harvard Business School Press.

Mintzberg, Q. and J. The Strategy process: Concepts, Ceontexts and Cases. New York: West Publishing Company, 1995

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2004) Measuring the strategic readiness of intangible aseets.  Harvard Business Review 82 (2) 52 – 63

Bhimani, A. – Langsfield – Smith, K.  (2007) Structure, formality and the importance of    financial and non-financial information in strategy development and implementation. Management Accounting Research 18 3–31.

Ackermann, F., Eden, C. (2011) Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. Long Range Planning 44, 179  - 196.


 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup