100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 31. 1.
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Narozen roku 1969 v Praze, absolvent 1991 - VVŠ PV (Ing.), 1997 - FTVS UK (Mgr.), 2010 – VŠEM (MBA), 2019 – VŠFS (Ph.D.).

Od roku 2002 je odborným asistentem Katedry ekonomie a managementu na Fakultě ekonomických studií VŠFS. Je garantem odborných předmětů VŠFS, lektorem CŽV, autorem a tutorem distančního vzdělávání VŠFS. Přednáší na střediscích VŠFS v Praze, Karlových Varech a Mostě.

V programu Průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, je organizátorem výuky, tutorem a hodnotitelem závěrečných prací.

Je zpracovatelem validačních závěrečných zpráv a posudků projektů Evropské unie, zvláště z ESF. Projektovou činnost zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a e‑learningovou formu vzdělávání. Je hodnotitelem projektů TA ČR.

Prodal firmu KOVO-KT, s.r.o., kterou v roce 2007 založil, vlastnil a byl jejím jednatelem. Zkušenosti z podnikání má v oblasti bezpečnostních služeb. V současnosti je investorem v oblasti nemovitostí. Je členem Rady expertů České manažerské asociace, členem České společnosti pro jakost, a členem Mensy ČR.

Videovizitka lektora :
Management projektů, změn a inovací
Podnikový management
Oceňování podniku
Logistika pro manažery

 

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.