100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Narozen roku 1969 v Praze, absolvent 1991 - VVŠ PV (Ing.), 1997 - FTVS UK (Mgr.), 2010 – VŠEM (MBA), 2019 – VŠFS (Ph.D.).

Od roku 2002 je odborným asistentem Katedry ekonomie a managementu na Fakultě ekonomických studií VŠFS. Je garantem odborných předmětů VŠFS, lektorem CŽV, autorem a tutorem distančního vzdělávání VŠFS. Přednáší na střediscích VŠFS v Praze, Karlových Varech a Mostě.

V programu Průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, je organizátorem výuky, tutorem a hodnotitelem závěrečných prací.

Je zpracovatelem validačních závěrečných zpráv a posudků projektů Evropské unie, zvláště z ESF. Projektovou činnost zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a e‑learningovou formu vzdělávání. Je hodnotitelem projektů TA ČR.

Prodal firmu KOVO-KT, s.r.o., kterou v roce 2007 založil, vlastnil a byl jejím jednatelem. Zkušenosti z podnikání má v oblasti bezpečnostních služeb. V současnosti je investorem v oblasti nemovitostí. Je členem Rady expertů České manažerské asociace, členem České společnosti pro jakost, a členem Mensy ČR.

Videovizitka lektora :
Management projektů, změn a inovací
Podnikový management
Oceňování podniku
Logistika pro manažery

 

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.