100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Vyučuji tyto předměty:

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA

Vystudovala VŠ se zaměřením na Ekonomiku a management se specializací na Účetnictví a audit na bakalářském stupni, a specializací Podnikové finance na magisterském stupni. Absolvovala certifikovaný kurz I. stupně – profesní účetní vydané Komorou certifikovaných účetních. Dále úspěšně absolvovala profesní vzdělávací program MBA s oborovou specializací Finanční management a strategické řízení financí, stejně jako doplňující pedagogické studium pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Úspěšně ukončila studium v doktorském studijním programu Finance s obhajobou disertační práce se zaměřením na finance veřejné. Od roku 2010 působí na VŠFS, Fakulta ekonomických studií, Katedra financí, kde je odborným asistentem, garantem profilových státnicových předmětů, přednášející Podnikové finance, Řízení podniku, Provozní financování, Investiční rozhodování, Finanční analýzu, Finanční i manažerské účetnictví, Manažerskou ekonomiku. Ve své pedagogické činnosti vychází z poznatků nabytých v praxi a i díky tomu byla zvolena v letech 2011, 2012 i 2013 nejlepším pedagogem univerzity. Své odborné zkušenosti získala mnohaletým působením jako jednatelka a finanční ředitelka. Od roku 1997 podniká jako OSVČ se zaměřením na finančně-ekonomické poradenství, poskytování odborných konzultačních služeb pro střední a vrcholový management podniků pro Hospodářskou komoru a také pro 1. VOX a.s. Mezi její aktivní zájmy patří golf, lyžování, potápění a společenský tanec.

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.