100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Narozena roku 1982 v Havířově. Vystudovala Policejní akademii České republiky v Praze, kde také od roku 2006 vyučuje problematiku krizového řízení a získala doktorský titul ve studijním programu „Policejní management a kriminalistika“. Absolvovala kurs „Vysokoškolská pedagogika“ pod vedením Centra pro studium vysokého školství, účastní se vědeckovýzkumné činnosti a je spoluřešitelkou vědeckovýzkumných projektů. Pravidelně prezentuje své příspěvky na mezinárodních vědeckých konferencích. Publikační činnost čítá necelé tři desítky titulů, většinou článků v odborných periodikách, příspěvků ve sbornících a také skripta. Hovoří anglicky a německy, ve volném čase ráda sportuje a čte.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.