PhDr. Eva Konečná, MBA

Učitelka odborných předmětů - Střední zdravotnická škola
PhDr. Eva Konečná, MBA

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví
2015 / 2016

Vzdelávací program mi poskytol informácie z oblasti manažmentu zdravotníctva. Dvojsemestrálne jednoročné štúdium v podobe dvoch pracovných stretnutí pred každým semestrom a následná dištančná forma, prostredníctvom e-learningového systému, online formu výuky, mi plne vyhovovala v dôsledku pracovnej vyťaženosti. K jednotlivým predmetom boli lektormi vypracované študijné materiály, ktoré boli podkladom pre riešenie úloh (testov a seminárnych prác) pre ich ukončenie. Dostatočný časový priestor bol aj pre vypracovanie diplomovej práce. Konzultácie prebiehali formou e-mailovej, telefonickej komunikácie a prostredníctvom komunikačného média Skype. Obhajoby diplomových prác prebiehali v priateľskej atmosfére. Nádherným aktom boli promócie prebiehajúce v priestoroch Břevnovského kláštera. Celý študijný program bol navrhnutý tak, aby bol zvládnuteľný pre tých, ktorí si popri zamestnaní chcú doplniť vzdelanie na zvýšenie kvalifikácie alebo pre vlastný osobnostný rast. Výhodou je možnosť získania štipendia na základe motivačného listu a schválenia vedenia inštitúcie. Štúdium na CEMI mi poskytlo cenné znalosti nilen z riešenej problematiky odboru „manažment zdravotníctva“, ale aj celkový rozhľad a porovnanie zdravotníckych inštitúcií v zahraničí.

Absolventi CEMI

MUDr. Roman Michálek, MBA „Všechny předměty pro mě byly přínosem, zvláště předměty, se kterými se nesetkáváme na lékařské fakultě. Oblast marketingu pro mě byla ne novinkou, ale určitým osvěžením."

MUDr. Roman Michálek, MBA ,Náměstek pro léčebně-preventivní péči - Pardubická krajská nemocnice

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2015 / 2016
MUDr. Tom Soukup, MBA „Ještě než jsem dostudoval, tak mi studium pomohlo k povýšení. Takže přínos byl ještě rychlejší, než jsem si to dovedl představit."

MUDr. Tom Soukup, MBA ,odborný dětský lékař

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2016 / 2017
MUDr. Denisa Štruncová DiS., MBA „Hlavní přínos pro kariéru zatím nemohu posoudit, ale pro mne osobně určitě ano. Dozvěděla jsem se spoustu nového a informace z oborů, ke kterým jsem zatím neměla možnost se dostat."

MUDr. Denisa Štruncová DiS., MBA ,Vedoucí lékařka ZZS Plzeňského kraje

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2018 / 2019
MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA „CEMI Institut jsem si vybral po doporučení dvou kamarádů, kteří zde studovali. Všechny předměty do sebe zapadaly tak, aby vyplnily jednotlivé směry managementu."

MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA ,Vedoucí lékař Urologické ambulance, nemocnice Hradec Králové

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2016 / 2017
MUDr. Dalibor Hudec, MBA „Měl jsem obavy z náročnosti studia, když jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Ale musím říci, že se mé obavy nepotvrdily díky přiměřenosti požadavků na nás i přístupem školy jako takové i lektorů."

MUDr. Dalibor Hudec, MBA ,Vedoucí dětského oddělení - Slezská nemocnice Opava

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2016 / 2017
RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA „Management ve zdravotnictví má velmi širokou škálu zaměření, a tak si každý může vybrat “svůj” předmět, přičemž nakousne i příbuzná témata."

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA ,Vědeckovýzkumná pracovnice

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2015 / 2016
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia