100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Vyučuji tyto předměty:

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Narodil se 4. 1. 1955 v Praze. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obory filosofie a historie. Na této fakultě poté dlouhá léta pedagogicky působil a absolvoval zde rigorózní řízení i interní vědeckou přípravu. Od roku 2005 přednáší na katedře společenských věd Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze profesní etiku, filosofii, kulturní antropologii a multikulturní výchovu. Působí rovněž jako pedagog etiky na katedře bezpečnostních studií Univerzity Jana Amose Komenského. Průběžně publikuje články v odborných časopisech (např. ve Filosofickém časopise, Bezpečnostní teorii a praxi, Psychologii dnes) a vysokoškolské učebnice (např. „Slovník základních pojmů z filosofie“ – 1999, „Filosofie a etika“ – 2006, „Policejní etika“ – 2009). Na PA ČR je řešitelem vědeckovýzkumného úkolu z oblasti profesní etiky, s výsledky badatelského úsilí vystupuje na konferencích u nás i v zahraničí. Hovoří německy a rusky. Ač věku notně zralého, má malé děti, se kterými tráví takřka veškerý volný čas.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.