Mezinárodní finance

Mezinárodní finance
Mezinárodní finance

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Ekonomika a finanční management)

 • Název předmětu: Mezinárodní finance
 • Lektor: Ing. Daniela Čermáková
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: esej či test dle výběru studenta - vypracování eseje na vybrané téma či splnění testu s úspěšností 70 %

Cíl předmětu: Cílem tohoto modulu je seznámit se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí, především devizového trhu a jeho fungování, možností řešení kurzového rizika a využití finančních derivátů. Modul se dále zaměřuje na analýzu platební bilance a její dopad na ekonomiku, především tedy na devizovou poptávku a nabídku, dále na problematiku fungování devizových trhů, devizové operace a možnosti zajištění devizové expozice a devizového rizika.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Platební bilance
  struktura, salda platební bilance a jejich dopad na ekonomiku
 • 2. kapitola: Devizový trh a devizové operace
  charakteristika systémů, subjektů a instrumentů
 • 3. kapitola: Možnosti predikce měnového kurzu
  fundamentální a technická analýza
 • 4. kapitola: Kurzové riziko
  vymezení devizové expozice, interní a externí metody zajištění rizika
 • 5. kapitola: Forwardové operace a jejich využití při zajištění kurzového rizika
 • 6. kapitola: Opční kontrakty a jejich využití při zajištění kurzového rizika
 • 7. kapitola: Operace futures a swapy
 • 8. kapitola: Přímé zahraniční investice

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Durčáková, J., Mandel, M.: Mezinárodní finance, Management Press, 2007
Dvořák, P.: Deriváty, Praha, Oeconomica, 2008
Jílek, J.: Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, Grada 2006
Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty v praxi, Grada 2010
Jílek, J.: Finanční rizika, Praha, Grada Publishing, 2000
Kodera, J., Marková, J.: Devizové obchody, Bankovní institut, 2001
Král‘, M.: Devizová rizika a jejich řízení ve firmě. 1.vyd. Praha, Nakladatelství VOX, 2003
Madura, J.: International finance management. Thomson, Mason 2008 
Revenda, Z., Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P., Dvořák, P., Brada, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví,Management Press, 2005 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup