100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Praktická ekonomie pro manažery

Praktická ekonomie pro manažery
Praktická ekonomie pro manažery

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Praktická ekonomie pro manažery

Ing. Herbert Heissler
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se nejen s hlavním proudem ekonomie, ale především s alternativními přístupy v ekonomii, dále pak s aplikacemi a rozbory konkrétních stavů ekonomik a jejich vlivu na podnikání. Po absolvování předmětu budete ovládat široké spektrum ekonomických teorií a umět je vhodně aplikovat na reálné situace a těžit z nich. V průběhu studia bude objasňována problematika odlišných přístupů v ekonomii, jak přistupují k řešení a popisu jednotlivých situací, seznámíte se s kritikou hlavního proudu ekonomie. Budou předkládány modelové situace a jejich řešení, včetně alternativních postupů.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Je ekonomie dobrá nebo zlá?
Oblast 2 - Základní makroekonomické identity - k čemu jsou dobré?
Oblast 3 - Modely v makroekonomii a jak se na ně dívat
Oblast 4 - Rozdílné přístupy k trhu práce - velké rozpory s praxí
Oblast 5 - Transmisní mechanismy a jak je využít při plánování
Oblast 6 - Kritika hlavního proudu ekonomie - jak z toho ven?
Oblast 7 - Hospodářské cykly a procykličnost ekonomik - existuje řešení?
Oblast 8 - Rakouská ekonomická škola - opomíjená alternativa
Oblast 9 - Behaviorální ekonomie - kritika užitku a správná využitelnost
Oblast 10 - Teorie veřejné volby - a zase politika!
Oblast 11 - Reálie v makroekonomii - analýza skutečnosti
Oblast 12 - Proč bitcoin neuspěl - a měl vůbec uspět?
Oblast 13 - Šedá a černá ekonomika, morální hazard a jiné neřesti
Oblast 14 - Anarchokapitalismus vs komunismus - dva extrémy
Oblast 15 - Teorie dynamické efektivnosti - konečně odpověď!
Oblast 16 - Vzdělanostní společnost a lidský kapitál - dokážeme to?
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Komparace ekonomických teorií
2. Jak využít pozitivně procykličnost systému
3. Budoucnost kryptoměn
4. Lidský kapitál
5. Další alternativní přístupy v ekonomii
6. Dynamická efektivnost v praxi
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
ROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5858-9 (Online ZDE)
Řihák Hynek, Ekonomické krize: jejich příčiny a léčba, Kknihy. ISBN 978-80-7570-222-0 (Online ZDE)
KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. V Brně: Jan Melvil, 2012. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-42-4. (Online ZDE)
KAHNEMAN, Daniel, Olivier SIBONY a Cass R. SUNSTEIN. Šum: o chybách v lidském úsudku. Přeložil Eva NEVRLÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2021. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-148-1.
(Online ZDE)
HAYEK, Friedrich A. von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? Praha: Liberální institut, 1999. ISBN 80-902701-1-5. (Online ZDE)
Murray N. Rothbard, Etika svobody, 978-80-8638-955-4, 2009, Liberální institut. ISBN  80-902701-1-5 (Online ZDE)
HAYEK, Friedrich A. von. Osudná domýšlivost: omyly socialismu. Druhé vydání. Přeložil Jana OGROCKÁ. Praha: Liberální institut, 2022. ISBN 978-80-86389-71-4. (Online ZDE)
BASTIAT, Frédéric. Petice za zákaz slunce a jiné absurdity ekonomie. Praha: Ludwig von Mises Institut, 2015. ISBN 978-80-87733-18-9. (Online ZDE)
Frédéric Claude Bastiat, Co je vidět a co není vidět a jiné záhady ekonomie. Praha: Liberální institut 2016, ISBN 9788087733 (Online ZDE)
Frédéric Claude Bastiat, Z8kon, Praha: Liberální institut, 2016. ISBN 999-99-999-9999-1 (Online ZDE)
BUCHANAN, James M. Politika očima ekonoma. Praha: Liberální institut, 2002. ISBN 80-86389-21-9. (Online ZDE)
Peter Gonda, Pavel Chalupníček, Na obranu svobodného trhu, Praha Liberální institut, 2077, ISBN  978-80-863-8949-3 (Online ZDE)
STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny: průvodce hospodářskými krizemi od tulipánů po koronu. Druhé rozšířené vydání. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3172-3. (Online ZDE)
STROUKAL, Dominik. Dark Web: sex, drogy a bitcoiny. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2934-8. (Online ZDE)
STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti: historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Třetí rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. Finance pro každého. ISBN 978-80-271-1043-8. (Online ZDE)
SMILEY, Gene. Nový pohled na velkou hospodářskou krizi: přehodnocení jejích příčin a následků. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-86389-57-8. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
HEISSLER, Herbert. Magisterská makroekonomie - skripta. 2022.
BUCHANAN, James M. Politika očima ekonoma. Praha: Liberální institut, 2002. ISBN 80-86389-21-9. (volně ke stažení na www.libinst.cz)
WAWROSZ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr MACH. Reálie k makroekonomii - odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 472 s. ISBN 978-80-7357-848-0. (k dispozici online pro studenty CEMI)
HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK a Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu. 1. vyd. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0. (k dispozici online pro studenty CEMI)
STROUKAL, D., M. BLAHOUT a Herbert HEISSLER. Kryptoměny jako marketingový nástroj. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 219-226, 8 s. ISBN 978-80-87314-67-8. (k dispozici online pro studenty CEMI)
STROUKAL, Dominik, Herbert HEISSLER. Bitcoin and the End of the Booms and Busts of the Business Cycle. 2015. (k dispozici online v CZ pro studenty CEMI)
TAGHIZADEGAN, Rahim, Ronald STÖFERLE, Mark VALEK a Heinz BLASNIK. Rakouská škola pro investory: rakouské investování mezi inflací a deflací. Přeložil Vladimír KRUPA. Brno: Motiv Press, 2018. ISBN 978-80-87981-30-6. (k dispozici online pro studenty CEMI)
HUERTA DE SOTO, Jesús. Rakouská škola: tržní řád a podnikatelská tvořivost. Praha: Dokořán, 2012. ISBN 978-80-7363-445-2.
HUERTA DE SOTO, Jesús. Peníze, banky a hospodářské krize. Přeložil Martin FRONĚK. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-411-6.
KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. V Brně: Jan Melvil, 2012. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-42-4.
HUERTA DE SOTO, Jesús. Teorie dynamické efektivnosti. Praha: Dokořán, 2013. ISBN 978-80-7363-572-5.
HEISSLER, Herbert, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. Eupress. ISBN 978-80-7408-040-1. (k dispozici online pro studenty CEMI)
WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Investice do lidského kapitálu jako předpoklad úspěšnosti investic do sociálního kapitálu. Naše společnost, 2011, roč. 9, č. 1, s. 3-11. ISSN 1214-438X. (k dispozici online pro studenty CEMI)
WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Vybrané bariéry investic do lidského kapitálu. Naše společnost, 2013, roč. 11, č. 1, s. s. 36-43. ISSN 1214-438X. (k dispozici online pro studenty CEMI)
URZA. Anarchokapitalismus: stát je špatný sluha, ale zlý pán. [Praha]: Tereza Sladkovská, 2018. ISBN 978-80-270-1648-8.
BECKER, Gary S. Teorie preferencí. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 978-80-7169-463-2.
BECKER, Gary S. A treatise on the family[1] . Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 9780674906983. (k dispozici ZDE)
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Prostor pro alternativní ekonomické přístupy https://www.paralelnipolis.cz/
Liberální institut https://libinst.cz/
Institut Ludwiga von Misese https://www.mises.cz/
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.