Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích
Obchodování na finančních trzích

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Ekonomika a finančí management )

 • Název předmětu: Obchodování na finančních trzích
 • Lektor: Ing. Daniela Čermáková
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Esej - Esej v rozsahu 15-20 stránek na vybrané téma

Cíl předmětu: Cílem tohoto modulu je představit teoretické fungování finančního trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlouhodobé nástroje, které se na něm obchodují. Zároveň také představit praktický pohled na trendy současného finančního trhu, problémy institucí a regulatorní ochranu.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Finanční trh
  segmentace a účastníci, kteří se na něm vyskytují
 • 2. kapitola: Trendy na světových finančních trzích
 • 3. kapitola: Druhy investičních instrumentů obchodovaných na finančním trhu
  krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, nemovitosti, drahé kovy, deriváty
 • 4. kapitola: Finanční regulace
  ochrana klientů, investorů, regulatorní systémy
 • 5. kapitola: Mezinárodní investování
  systematické riziko, diverzifikace
 • 6. kapitola: Institucionální investování a správa aktiv
  kolektivní investování, penzijní fondy
 • 7. kapitola: Finanční krize a úpadky finančních institucí
  typy finančních krizí, příklady finančních krizí Povinná studijní literatura pro absolvování mod

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Praha, Ekopress, 2011.
Heffernan, S.: Modern Banking. John Wiley, Chichester, 2005.
Daňhel, J.: Kapitoly z pojistné teorie, Praha, Oeconomica, 2002.
Dvořák, P.: Deriváty, Praha, VŠE, 2006.
Dvořák, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. Linde, 2005.
Kremers,J.J.: Financial Supervision in Europe. Edward Edgar, Cheltenham, 2003.
Reilly,F.K.-Brown,K.C.: Investment Analysis and Portfolio Management. The Dryden Press, Fort Worth, 2000. 
Veselá, J.: Investování na kapitálových trzích. Aspi, Praha 2007. 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup