Podpora prodeje

Podpora prodeje
Podpora prodeje

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management obchodu)

 • Název předmětu: Podpora prodeje
 • Lektor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Kvalitně zpracovaná případová studie (8-12 str.)

Cíl předmětu: Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit studenty s podporou prodeje (dále jen PoP) jako důležitou součástí integrované marketingové komunikace (resp. komunikačního mixu) a s novými trendy jeho pronikání nad linku (tzv. through-the-line marketing). Zejména půjde o strukturu, druhy a metody PoP, jejich plánování, realizaci a hodnocení účinnosti. Speciální pozornost bude věnována sponzoringu jako součásti PoP a jeho vazbě na tzv. event marketing resp. jeho využití ve prospěch obchodníka.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: PoP jako nástroj integrované marketingové komunikace
  Klasická a integrovaná komunikace, komunikační strategie PULL/PUSH a PoP, výzkum PoP a její efektivita, regulace a právní úprava.
 • 2. kapitola: Kategorie PoP
  Členění PoP podle cílového zaměření, stanovení cíle pro PoP při plánování kampaně/programu, PoP a životní cyklus výrobku, možné konflikty na distribuční cestě, přednosti a rizika využívání Pop.
 • 3. kapitola: Metody PoP
  Pochopení PoP jako procesu, plánování PoP a marketingový rozpočet, financování z interních a externích zdrojů, PoP zaměřená na spotřebitele v rámci PULL strategie, spotřebitelské slevy, cenové balíčky, prémie, poskytování vzorků, spotřebitelské soutěže, PoP zaměřená na zprostředkovatele v rámci PUSH strategie.
 • 4. kapitola: Event marketing a PoP
  Definice event marketingu, typologie event marketingových aktivit, tvorba event marketingové strategie a fáze procesu jejího plánování, event marketing z pohledu chování spotřebitele, desatero úspěšného eventu.
 • 5. kapitola: Věrnostní programy
  Definice, jejich typologie z pohledu zaměření na cílové skupiny, plánování věrnostních programů, data mining a možnost získání konkurenční výhody, loajální zaměstnanec: nejrychlejší cesta k loajálnímu zákazníkovi.
 • 6. kapitola: Sponzoring
  Definice, fungování – teorie kongruence, realizace sponzoringu a hledisko sponzora, přínosy a rizika sponzoringu, společenské aspekty sponzoringu: dárcovství vs. sponzoring, tvorba sponzorského programu včetně cíle a cílových skupin, měření účinnosti, tzv. společenská odpovědnost firem-CSR.
 • 7. kapitola: In-store marketingová komunikace
  Definice základních pojmů: POS, atd., růst kupní síly a faktor času, vývoj in-store komunikace v souvislosti s vývojem maloobchodu-obchodnířetězce, součást integrované marketingové komunikace, jedna Evropa či existují kulturní odlišnosti?

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Ariely,D.: Jak drahé je zdarma. Praha: Práh 2009. ISBN : 978-80-7252-239-2
Boček,M.; Jesenský,D.;Krofiánová,D. a kol.:POP in store komunikace v praxi. Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN: 978-80-247-2840-7
Janouch, V.: Internetový marketing. Přilákejte návštěvníky a maximalizujte zisk. Brno: Computer Press 2014. 2.vyd. ISBN:978-80-251-4311-7
Kotler,P.: Marketing Management. Praha: Victoria Publishing , 2000. ISBN:80-85605-08-2
Pelsemacker, P.; Geuens, M.; Van den Bergh, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN:80-247-0254-1
Šindler,P.: Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada publishing, 2003. ISBN: 80-247-0646-6
Tellis, G.J.: Reklama a podpora prodej. Praha: Grada Publishing , 2000. ISBN:80-7169-997-7
Vaštíková,M.:Marketing služeb efektivně a moderně.Praha: Grada Publishing 2014.2. ISBN:978-80-247-5037-885037
Zamazalová, M.: -8 Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN: 978-80-247-2049-4

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup