Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Partner a daňový poradce v HLB Proxy
Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business
2016 / 2017

Video

Absolventi CEMI

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA „Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, že majú svoje skúsenosti, že to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti."

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA ,Business Director na BIVŠ, a.s.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2016 / 2017
Christopher Seviour, MBA

Christopher Seviour, MBA ,Bunker Trader at ARTE Bunkering GmbH

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2017 / 2018
Robert Kinnl, MBA Pro můj pracovní život byla právní část studií pro mě důležitá, velmi přesná a relevantní pro každodenní život, protože právní aspekty podnikání jsou stále důležitější.

Robert Kinnl, MBA ,Podnikatel

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2018 / 2019
Mgr. Šárka Richterová, MBA "Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu."

Mgr. Šárka Richterová, MBA ,zákaznický servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2015 / 2016
Ing. Lucia Čišková, MBA „Najväčší prínos štúdia vidím v tom, že som svoju diplomovú prácu venovala stanoveniu stratégie na ďalšie dva roky pre spoločnosť, pre ktorú v súčasnosti pracujem."

Ing. Lucia Čišková, MBA ,Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2015 / 2016
Tomáš Gbúr, MBA "Štúdium som si vybral, pretože MBA je medzinárodne uznávané a naša firma sa sústreďuja na trh v zámorí. Online štúdium je výborná forma pre silne vyťažených ľudí. Cením si toho, že vedomosti získané v CEMI sú reálne využiteľné."

Tomáš Gbúr, MBA ,Riaditeľ a zakladateľ agentúry Hokej v Kanade

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2017 / 2018
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia