100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media
International Marketing and Social Media

Sylabus předmětu -  International Marketing and Social Media

Dr Kester Osahenye

CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Tento kurz poskytuje studentům podrobný pohled na sociální média a marketing, na to, jak se prolínají s online digitálním marketingem a tradiční reklamou a nabízejí globálním značkám konkurenční výhodu na trhu. Kurz poskytne studentům výhodu na mnoha pozicích v oblasti marketingu, poradenství a řízení značek, a to jak na straně kupujících, tak na straně prodávajících v oblasti sociálních médií. Díky tomu získají neobvyklý vhled do toho, jak sociální média a marketing přerůstají z neznámých značek ve značky globální.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni:

Student by měl být schopen vytvářet účinné kampaně na sociálních sítích a digitální strategii.

  • Porozumět úloze marketingu sociálních médií v integrované marketingové komunikaci
  • Zaměřit se na správné publikum pro produkty / služby a znát případové studie globálních značek
  • Optimalizovat vícekanálovou marketingovou kampaň pomocí strategií sociálních médií
  • Vytvářet poutavý a vysoce působivý marketingový obsah a plány
  • Znát optimalizaci pro vyhledávače a placenou reklamu za kliknutí
  • Vyvíjet e-mailové marketingové strategie, které konvertují a pomáhají při získávání zákazníků
  • Znát platformu sociálních médií, kterou je třeba nasadit pro jednotlivé produkty a služby

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Sociální média a tradiční marketing
Oblast 2 - Průzkum teorií sociálních médií, online marketingu, technologií sociálních médií, jako jsou platformy např. Facebook, Twitter, Tiktok, LinkedIn, blogy, Snapchaty atd.
Oblast 3 - Jak budovat marketing na sociálních sítích a sledovat jeho účinnost
Oblast 4 - Globální trendy, které studentům pomohou pochopit dopady sociálních médií v marketingových hodnotových řetězcích
Oblast 5 - Využití nástrojů, taktik a technik digitálního marketingu k růstu podílů na trhu atd.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Transformativní budování značky pomocí sociálních médií
2. Jak mohou sociální média změnit ekosystém placených, vlastních a získaných médií v marketingu
3. Vývoj efektivního marketingu na sociálních sítích pro produkty a služby
4. Přijetí kvalitních plánů pro sociální média při zvyšování podílu nového produktu na trhu
5. Jak zvítězit v konkurenčním marketingu pomocí marketingu sociálních médií
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

“The YouTube Formula: How Anyone Can Unlock the Algorithm to Drive Views,  by Derral Eves amazonm

“Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into Customers” by Seth Godin

Social Media Marketing Workbook 2020: by Jason McDonald Ph.D

“Likeable Social Media,: How To Delight Your Customers, Irresistible Brand “ Dave Kerpen 2019

“The future of social media in marketing” by  Gill Appel Et-al (2020)    SpriSpringerhttps://link.springer.com/article/10.1007/s11747-019-00695-1https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-019-00695-1

Gil Appel, Lauren Grewal, Rhonda Hadi & Andrew T. Stephen

Journal of the Academy of Marketing Science volume 48, pages79–95 (2020)

Tohle je marketing! https://www.bookport.cz/kniha/tohle-je-marketing-6092/

Online marketing: Od webových stránek k sociálním sítím https://www.bookport.cz/kniha/online-marketing-od-webovych-stranek-k-socialnim-sitim-10906/

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Social Media Showreel on Youtube Channels, Adweek, HBS reviews on Social Media Marketing

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.