100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Business Enterprise

Business Enterprise
Business Enterprise

Sylabus předmětu -   Business Enterprise

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu vám poskytne vhodné dovednosti a znalosti, které vám umožní účinně přispět k vytvoření malého podniku s perspektivou dlouhodobého přežití a růstu.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni:

  • Identifikovat a zkoumat obchodní příležitosti.
  • Vypracovávat návrhy, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že je potenciální investoři přijmou.
  • Identifikovat klíčové faktory úspěchu a výsledná opatření, která by byla nutná k tomu, aby byl dobrý obchodní návrh funkční.
  • Identifikovat a posoudit možný přínos forem podpory pro nové podnikatelské záměry.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Faktory, které ovlivňují podnikatele.
Oblast 2 - Inovace a podnikání
Oblast 3 - Vyhodnocení podnikatelského záměru.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vypracování podnikatelského plánu pro vybraný podnik
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

P.Burns  Entrepreneurship and Small Business  ISBN-10  1137430354

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Relevant Academic Journal Articles

Od nápadu k podnikatelskému plánu https://www.bookport.cz/kniha/od-napadu-k-podnikatelskemu-planu-4240/

Začínáme podnikat https://www.bookport.cz/kniha/zaciname-podnikat-6713/

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.