MBA Flexi

Doba studia: 12 - 36 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ano
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština/angličtina

Jedinečný MBA obor v ČR, který je určen pro všechny managery, kterým vyhovuje, že si sami mohou vybrat studované předměty a délku studia. MBA Flexi si ušijete přímo na míru své kariéře, a navíc díky online formě využijete svůj čas maximálně efektivně. Všechny předměty MBA Flexi vychází z akreditovaných MBA programů.

Přihlaste se do 31. 08. za zvýhodněnou cenu od 89.900,- Kč bez DPH a studujte od října.

Nastavit délku a obsah studia

V čem je MBA Flexi unikátní?

  • Sami si vyberete 10 studijních předmětů, které Vás nejvíc posunou.
  • Nastavíte si platební podmínky dle svých preferencí.
  • Po celou dobu studia vám budou k dispozici naši specialisté k individuálním konzultacím.
  • To, co potřebujete ve  své společnosti změnit, si dáte jako téma diplomové práce.
Poskládání studia

Nastavte si délku a obsah studia

Měsíční platba:
Roční platba:
Celkové školné:
Co cena obsahuje?

V ceně MBA Flexi je zahrnuto:

  • přístup do studijního systému, konzultace s lektory
  • podpora studijního oddělení po dobu studia
  • účast na slavnostní promoci
  • neomezený přístup do knihovny BOOKPORT
  • uváděná cena je bez DPH
V 1. okruhu vyberte minimálně 1 předmět
Marketing a komunikace

Marketing a komunikace

Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu
Strategický management

Strategický management

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především nastanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

Více o předmětu

Ukončení studia
Obhajoba diplomové práce
Dokončit konfiguraci a přejít na přihlášku

Máte vybráno již všech 10 předmětů. Pokud chcete přidat další, nejdříve některý vybraný předmět odeberte.

Ke stažení

Brožura
PDF, 2 319,3 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup