Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU
Hospodářské a obchodní právo EU

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

 • Název předmětu: Hospodářské a obchodní právo EU
 • Lektor: Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: test

Cíl předmětu: Cílem předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti obchodního a hospodářského práva EU, a to mimo jiné studiem relevantních rozsudků Soudního dvora EU a zpráv Evropské komise o provádění vybraných směrnic a nařízení. Absolventi LLM kurzu získají také základní orientaci při práci s databázemi jako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL. Tento kurz rovněž seznámí studenty s různými druhy soudního řízení před Soudním dvorem EU, které mohou použít hospodářské subjekty při prosazování svých práv. Stranou zájmu nezůstanou ani mimosoudní mechanismy řešení sporů zaštiťované či podporované Evropskou unií.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Práce s databázemi a informačními zdroji o Evropské unii.
  Vyhledávání rozsudků Soudního dvora EU, platných a připravovaných právních předpisů EU, prováděcích opatření členských států a rozsudků českých soudů aplikujících právo EU
 • 2. kapitola: Evropské hospodářské a zájmové sdružení a návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti.
  Případová studie týkající se možnosti zapojení subjektů ze třetích zemí do činnost evropského hospodářského zájmového sdružení. Stav projednávání návrhu nařízení o statutu evropské soukromé společnosti.
 • 3. kapitola: Řízení o předběžné otázce před vnitrostátními soudy.
  Právní nárok na předložení předběžné otázky českými soudy. Vybrané rozsudky týkající se realizace svobody usazování obchodních společností.
 • 4. kapitola: Přístup jednotlivců (fyzických a právnických osob) k soudním orgánům EU.
  Podmínky přípustnosti žaloby na neplatnost, nečinnost a náhradu škody před Tribunálem včetně analýzy vybraných rozsudků (např. ve věci Agrofert Holding a ve věci Adams).
 • 5. kapitola: Evropský platební rozkaz a řízení o drobných nárocích.
  Evropská unie zavedla dva specifické procesní nástroje, které jsou použitelné v praxi mezinárodního obchodu. Ve výkladu tohoto tématu ověříme, do jaké míry byly naplněny cíle nařízení, které uvedené mechanismy zavádějí.
 • 6. kapitola: Mimosoudní řešení obchodních sporů.
  Evropský veřejný ochránce práv – přístup k dokumentům, veřejné zakázky a pozdní platby ze strany orgánů EU. SOLVIT jako bezplatná online sítě pro řešení sporů při aplikaci práva EU vnitrostátními orgány. Implementace směrnice o mediaci v občanských a obchodních věcech v České republice.
 • 7. kapitola: Směrnice o službách.
  Implementace směrnice o službách v České republice. Zpráva Evropské komise o provádění této směrnice v 27 členských státech. Jednotná kontaktní místa. Vybrané rozsudky Soudního dvora EU týkající se uplatňování směrnice o službách. Povinná studijní literat

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Tichý, Luboš et al. Evropské právo. C.H. Beck, 2011, ISBN: 978-80-7400-333-2.
MacGregor Pelikánovám, Radka. Evropské obchodní soudnictví. Key Publishing. 2012, ISBN: 978-80-7418-118-4.
 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup