100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

prof. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

prof. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

prof. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Absolventka Právnické fakulty UK v Praze (Mgr., JUDr.) a Právnické fakulty Univerzity v Sevillii (Ldo.). Titul Ph.D. získala na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde působí jako vedoucí katedry podnikového a evropského práva od roku 2002. Po úspěšné obhajobě habilitační práce koncem května 2018 byla jmenována docentkou pro obchodní právo na VŠE v Praze. Na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze byla jmenována 13. 6. 2024 profesorkou pro obchodní právo.
V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu v Bruselu na generálním ředitelství pro předsednictví. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem Evropské unie jako právník-lingvista. V současné době vyučuje předměty v oboru práva a institucí EU. Ve své domácí i zahraniční publikační činnosti se soustřeďuje na řízení před Soudním dvorem Evropské unie a na mimosoudní řešení sporů (evropský veřejný ochránce práv, SOLVIT a mediace). Hovoří anglicky, španělsky, německy a francouzsky.

Videovizitka lektora :
Hospodářské a obchodní právo EU
Evropské mezinárodní právo soukromé

 

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.