Matúš Tanko, LL.M., MBA

Majitel strojírenské firmy
Matúš Tanko, LL.M., MBA

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo
2015 / 2016

Vďaka štúdiu Executive MBA a Corporate Master of Laws (LLM) na CEMI som si prehĺbil vedomosti v oblasti podnikania čo mi pri písaní diplomovej práce na tému, ktorú aktuálne realizujem v praxi pomohlo preniesť nadobudnuté vedomosti získané štúdiom do podnikateľského prostredia. V diplomovej práci som sa venoval určitej problematike svojej firmy a vďaka konzultáciám s lektormi a úspešnom naplnení cieľa diplomovej práce som mohol nadobudnuté poznatky preniesť do praxe a vynaložené prostriedky do štúdia sa mi už niekoľkokrát vrátili. Lektorský tým tvorí skupina uznávaných a rešpektovaných kapacít nielen v Českej republike ale aj v zahraničí čo je záruka investovaných finančných prostriedkov do štúdia. V rámci štúdia som spoznal veľa príjemných ľudí a z radov študentov aj budúcich možných obchodných partnerov. Štúdium môžem veľmi pozitívne hodnotiť, z hľadiska času bolo systematizované podľa mojich možností, z hľadiska náročnosti štúdium bolo náročné, ale zvládnuteľné. Finančné prostriedky vynaložené na štúdium sú zanedbateľná položka v porovnaní s nadobudnutými vedomosťami. Ďakujem celému lektorskému aj personálnemu týmu za možnosť štúdia.

Absolventi CEMI

Petr Bahník, MBA, LL.M.

Petr Bahník, MBA, LL.M. ,Manažer - NOVY, s. r. o.

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2014 / 2015
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M. "Jako člověk pohybující se zejména v technické oblasti jsem si potřeboval dostudovat obor LLM a seznámit se se základními právními pojmy, protože se bohužel i v technické praxi v mnoha případech spíše dostáváme do právnické oblasti."

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M. ,Jednatel - Consultest s.r.o.

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2014 / 2015
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M. ,Podnikový právník - DL Centrum s. r. o.

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2015 / 2016
JUDr. Maroš Vince, LL.M.

JUDr. Maroš Vince, LL.M. ,Hlavní státní rada na Ministerstvu financí SR

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2016 / 2017
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM ,Primár - Národný onkologický ústav

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2016 / 2017
JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. ,Notář - Notářský úřad

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2014 / 2015
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup