Corporate Governance

Corporate Governance
Corporate Governance

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

 • Název předmětu: Corporate governance
 • Lektor: Lektor: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, PhD.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: test

Cíl předmětu: Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. Pozornost bude věnována systémům corporate governance, a to jak z pohledu ekonomického, tak i právního, jakož i jednotlivým atributům této problematiky, jako jsou fiduciární povinnosti, odměňování manažerů nebo fúze a akvizice.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Podstata akciové společnosti
  Geneze velkých ekonomických entit. Geneze a historie akciových společností. Význam velkých ekonomických entit. Monopol a přirozený monopol.„Podstata firmy“ (The Nature of the Firm). Transakční náklady. Pohled na akciovou společnost jako na spleť kontraktů a jako na věc. Společnost jako právnická osoba. Kouzlo „omezeného ručení“.Entity shielding.
 • 2. kapitola: Corporate governance – pojem
  Oddělení vlastnictví od řízení. Vztah a akcionářů a managementu. Agency problem (Principal-agent problem). Agency costs, vztah akcionářů, správní rady a managementu. Rozptýlené a koncentrované vlastnictví. Modely corporate governance. Anglická terminologie.
 • 3. kapitola: Fiduciární povinnosti manažerů (Fiduciary duties).
  Povinnost loajality, povinnost péče, pravidlo obchodního úsudku, „tunelování“, úloha trhu a práva v této oblasti.
 • 4. kapitola: Odměňování manažerů
  Motivace a slaďování zájmů manažerů se zájmy akcionářů. Metody odměňování. Globální rozdíly v odměňování. Dodd-Frank Act. Kauza Ackermann. Kauza Grasso.
 • 5. kapitola: Správní rada a nezávislí direktoři
  Anglosaský versus německý model správních orgánů, výhody a nevýhody. Personální složení správních orgánů. Zaměstnanecké spolurozhodování. Nezávislí direktoři.
 • 6. kapitola: Rozptýlené vlastnictví akcií
  Fenomén, podstata. Rozptýlené versus koncentrované vlastnictví. Právní předpoklady pro existenci rozptýleného vlastnictví.
 • 7. kapitola: Fúze a akvizice
  Fundamentální změny ve společnosti. Kontrola nad společností a trhy s touto kontrolou. Ochrana před převzetím. Ochrana menšinových akcionářů. Převzetí společnosti Endesa.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
BORKOVEC, Aleš: Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. Leges (2013), ISBN: 978-80-7502-019-2

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia