Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce
Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)

 • Název předmětu: Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce
 • Lektor: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: test

Cíl předmětu: Předmět se zaměřuje na základní informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. Pozornost bude věnována zejména organizačnímu uspořádání konkrétních mezinárodních organizací (Evropská unie, Organizace spojených národů, Severoatlantická aliance, Rada Evropy a další) a roli bezpečnostních otázek v jejich prioritách. Stranou pozornosti nezůstanou aktuálním či perspektivně budoucí bezpečnostní výzvy, kterým tyto organizace řeší. Důraz je kladen i na popis a kanály zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Mezinárodní spolupráce a její důležitost – zejména s ohledem na otázky bezpečnosti
  Jaká mohou být pozitiva mezinárodní spolupráce – nejen v bezpečnostní oblasti. A jaká mohou být negativa „nespolupráce“. Konkrétní způsoby a příklady pozitivního dopadu mezinárodní bezpečnostní kooperace. Členství České republiky v mezinárodních organizacích bezpečnostního charakteru.
 • 2. kapitola: Evropská unie: střechové a pracovní orgány
  Důležitost bezpečnostní agendy v „evropském procesu“. Řízení bezpečnosti v rámci unijní struktury (pracovní skupiny). Podrobnější vhled do rozhodovacího mechanismu, demonstrovaný na konkrétních projednávaných tématech. Aktuální výzvy a odhad dalšího vývoje.
 • 3. kapitola: Severoatlantická aliance
  Stěžejní bezpečnostní témata v rámci Aliance. „Vojenské“ a „nevojenské“ pojetí bezpečnosti.
 • 4. kapitola: Organizace spojených národů
  Etapy existence Organizace. Stěžejní bezpečnostní témata světové organizace. Peacekeeping versus peacebuilding. Konkrétní příklady mezinárodního angažmá pod hlavičkou Organizace.
 • 5. kapitola: Další mezinárodní organizace
  Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Rada Evropy, Visegrádská skupina. Náplň jejich činnosti s důrazem na bezpečnostní otázky.
 • 6. kapitola: „Policejní“ platformy pro mezinárodní spolupráci
  Interpol, Europol, Pracovní skupina policejních náčelníků, Policejní pracovní skupina k terorismu a další struktury. Jak fungují kanály a mechanismy spolupráce? Co od této spolupráce očekávat a jaké jsou její limity?
 • 7. kapitola: Regionální a lokální aspekty mezinárodní bezpečnostní spolupráce
  Spolupráce a komunikace bezpečnostních složek České republiky se sousedními zeměmi. Spolupráce na místní úrovni, „mezinárodní bezpečnostní“ politika krajů a obcí. Euroregiony a role bezpečnosti v jejich agendě.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
PIKNA, Bohumil. Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie, Praha: Linde, 2006, ISBN 80-7201-615-6.
Vade-mecum of Civil Protection in the European Union. Brussels: European Commission, 1999. bez ISBN.
Fakta a čísla Organizace spojených národů Praha: Informační centrum OSN v Praze, vychází každoročně
NATO příručka. North Atlantic Treaty Organisation, Informační a tisková kancelář, Brusel, vychází každoročně.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. <http://ochaonline.un.org>.
Council of Europe: Crisis Management. <http://www.consilium.europa.eu>.
Severoatlantická aliance. <http://www.nato.int>.
Severoatlantická aliance: NATO Aktual. <http://www.natoaktual.cz>.
Interpol. <http://www.interpol.int>.
Europol. <http://www.europol.europa.eu>. 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup