Management malých a středních zdravotnických zařízení

Management malých a středních zdravotnických zařízení
Management malých a středních zdravotnických zařízení

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium  (Management zdravotnictví)

  • Název předmětu: Management malých a středních zdravotnických zařízení
  • Lektor: as. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu:  Seminární práce

Cíl předmětu: Předložit studentům interaktivní formou teoretické i praktické spektrum problematiky vedení privátních i státních zdravotnických zařízení malé a střední velikosti. V jednotlivých kapitolách předmětu se student dozví, jak pohlížet na vedení ordinace jako malé firmy, bude mu přiblížena problematika pořízení a prodeje ordinace včetně stanovení její ceny. Zorientuje se v oblasti marketingu ZZ (jeho přínosnost, potřebnost, aplikaci na konkrétních případových studiích). Naučí se zanalyzovat si podnikatelské prostředí ordinace a v neposlední řadě se naučí základy práce s týmem, plánovaní a firemních strategií. Nabyté znalosti student prokáže sepsáním vlastní kvalitní seminární práce.

 

Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Privátní zdravotnické zařízení je firma.
  • 2. kapitola: Potřebuje zdravotnické zařízení marketing?
  • 3. kapitola: Analýza pracovního a podnikatelského prostředí zdravotnického zařízení.
  • 4. kapitola: Marketingový mix ve zdravotnictví.
  • 5. kapitola: Analytické postupy při vedení zdravotnického zařízení. ​
  • 6. kapitola: Strategie a strategická rozhodnutí při vedení zdravotnického zařízení.
  • 7. kapitola: Efektivní marketing.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem

Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Slouka, D.: Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení, Grada Publishing, a.s., 2017, ISBN 978-80-271-0469-7
Bedrnová, E. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie řízení, Management Press, 2012, ISBN 978-80-7261-239-0
Matoušková, E.: Manažerská kultura, Praha CEMI, Executive MBA
Zlámal, Z.: Marketing ve zdravotnictví, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů, 2009, ISBN 978-80-7013-503-7
Souček, Z.: Strategické řízení zdravotnických zařízení, Professional Publisching, 2011, ISBN 80-86946-18-5
Krabec, T.: Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe, Grada Publishing s.e., 2014, ISBN 978-80-2474866-5
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup