Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky
Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)

 • Název předmětu: Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky
 • Lektor: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: seminární práce (cca 5-10 stran)

Cíl předmětu: Modul si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s konceptem „bezpečnosti nezajišťované státem“ a subjekty, které do této oblasti alespoň částečně spadají (obecní policie, soukromé bezpečnostní služby, veřejné stráže, instituce zřizované kraji, nestátní organizace aktivní v oblasti bezpečnosti). Zmíněno je i téma koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky. Pozornost bude věnována i bezpečnostním úvahám na úrovni firmy a jednotlivce (pojem Bezpečná lokalita, přiměřená obrana atd.).


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Definování stěžejních pojmů a skutečností
  Definování pojmu nestátní bezpečnost, hranice mezi „státní“ a „nestátní“ bezpečností. Z jakých důvodů všechnu „bezpečnost“ nezajišťuje stát? Formy nestátních bezpečnostních iniciativ.
 • 2. kapitola: Obecní policejní sbory
  Obecní policie a jejich role. Základní statistické údaje o obecních policiích v rámci České republiky. Koncept koordinačních dohod mezi Policií České republiky a obcemi (důvody jejich uzavírání, slabiny a pozitiva).
 • 3. kapitola: Bezpečnostní politika vyšších územně samosprávných celků v České republice
  Regionální priority v oblasti bezpečnosti a jejich vývoj v čase. Regionální přeshraniční spolupráce a bezpečnost.
 • 4. kapitola: Soukromé bezpečnostní služby
  Soukromé bezpečnostní služby a koncept „dodavatelského zajišťování bezpečnosti“. Prostor pro podnikání v bezpečnostní oblasti – srovnání České republiky se zahraničím. Nevyužité perspektivní možnosti dalších aktivit (soukromé služby vykonávající činnost obecních policií).
 • 5. kapitola: Dobrovolní hasiči, Horská služba a další sbory
  Dobrovolní hasiči a jejich tradice na území České republiky. Aktuální stav a možnosti dalšího vývoje. Horská služba, veřejné stráže a další sbory.
 • 6. kapitola: Business Continuity Management
  Management kontinuity podnikání a jeho role v úvahách soukromých firem a jiných institucí (příklady). Jaké mohou být negativní dopady podcenění bezpečnostních úvah.
 • 7. kapitola: Bezpečnostní úvahy jednotlivce
  Koncept „Bezpečná lokalita“ a Asociace bezpečnostního průmyslu. Přiměřená respektive nutná obrana při napadení. Nevládní organizace, aktivní v oblasti nestátní bezpečnosti (Společně k bezpečí, Bílý kruh bezpečí).

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
HARAZIN, L.; KRULÍK, O. Privatizace bezpečnosti“ v Evropě – nejen optikou soukromých bezpečnostních služeb. 17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina, 30. – 31. V. 2012. ISBN 978-80554-0537-7.
KLOUČKOVÁ, I. Veřejné stráže v České republice. Ochrana & Bezpečnost, 2012, 2.
KOVÁRNÍK, L. Mimoresortní bezpečnostní služby. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády České republiky č. 397/1992, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii.
KRULÍK, O. a kolektiv. Seriál „Rámec podnikání v soukromé bezpečnosti“. <http://www.asiscz.org/clanky-asis/>.
časopis Security magazín. <http://www.securitymagazin.cz/>.

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup