100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Ročník 1975. Roku 2005 absolvoval doktorský cyklus politologie Fakulty sociálních věd University Karlovy, kde v letech 2001 – 2005 působil i jako pedagog (doktorand, extrení přednášející předmětu Regionální geografie a regionální politika. Mezi lety 2001 až 2009 byl pracovníkem odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (problematika boje proti terorismu; opatření proti korupci, oblast mezistátní policejní spolupráce s důrazem na její regionální přeshraniční rozměr, odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu; spoluorganizátor a účastník řady domácích a zahraničních konferencí, věnovaných různým aspektům prosazování práva). Od roku 2010 působí na Policejní akademii České republiky v Praze. Je autorem několika desítek odborných i popularizačních článků, zejména ve vztahu k tématům vnitřní bezpečnosti.
Na Policejní Akademii obhájil v r. 2019 habilitační práci a byl mu udělen titul docent.

Videovizitka lektora :
Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky
Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.