100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultu, obor Regionalistika a veřejná správa. V roce 2015 zde obhájila svou disertační práci na téma „Sledování a hodnocení místního ekonomického rozvoje se zřetelem na využití lokálního multiplikátoru“, za kterou obdržela Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. V roce 2016 absolvovala projekt MŠMT ČR na podporu dalšího kvalifikačního rozvoje doktorandů a post-doktorandů. V současné době působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborná asistentka na Katedře regionálních studií. Dále vyučuje předmět Business and Financial Analysis v institutu Interactive Pro. Absolvovala dvě významné studijně-výzkumné stáže v zahraničí na Umea University ve Švédsku a na pařížské University Paris 1 Pantheón – Sorbonne. Má víceleté zkušenosti též z oblasti strategického firemního plánování a obchodní činnosti IT firem. Ve volném čase se věnuje orientačnímu běhu, běžeckému lyžování a četbě.

Videovizitka lektora :
Územní samospráva a finance
Regionální management

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.