Regionální management

Regionální management
Regionální management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium

 • Název předmětu: Regionální management
 • Lektor: 
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Prakticky orientovaná seminární práce

Cíl předmětu: Orientace manažerů v nových podmínkách v oblasti regionálního rozvoje, vyplývajících z regionálních prostorových jevů, procesů a vztahů, je nezbytnou podmínkou jejich úspěšného působení v této oblasti. Cílem předmětu v rámci MBA studia je podat posluchačům v koncizní podobě základní teoretická východiska rozvoje regionů, jejich aplikaci do regionální politiky; upozornit na změny, které v ekonomickém prostoru vznikají; seznámit s nástroji regionální politiky. Součástí osnov modulu je též konceptuální rámec regionální politiky, resp. politiky soudržnosti, Evropské unie.


Obsah předmětu: 

 • 1. kapitola: Regionální politika
  historie vývoje regionální politiky, motivy existence regionální politiky, pojetí regionální politiky, specifikace rozvojových záměrů a dosažitelnosti rozvojových cílů.
 • 2. kapitola: Regionální politika EU
  vývoj od roku 1958 s ohledem na postupné rozšiřování členské základny EU a vývoj regionálního myšlení v rámci politik EU.
 • 3. kapitola: Nástroje regionální politiky v teoriích regionálního rozvoje
  nástroje regionální politiky ve vybraných evropských zemích; makro a mikroekonomické nástroje; institucionální nástroje.
 • 4. kapitola: Koncepce regionu
  struktura regionu, hranice regionu, regionalizace (homogenita a heterogenita regionů), řád a hierarchie regionů (metody vymezování regionů),přirozená regionální struktura České republiky a statistická regionální struktura České republiky.
 • 5. kapitola: Prostorová struktura sociálně ekonomického systému
  podsystémy prostorové struktury, zaplňování prostoru, prvky prostorové struktury, výroba, technická a sociální infrastruktura, obyvatelstvo, přírodní zdroje, jednotky prostorové struktury - oblasti, regiony.
 • 6. kapitola: Urbanizace a suburbanizační procesy
  osídlení (sídlo, město, vesnice, venkovská sídla), znaky osídlení, vlivy sociálních a politických změn na vývoj sídel (územní forma dělby práce, globalizační tendence), zonace a restrukturalizace regionálních ploch ve vztahu k vyšší daňové výtěžnosti území.
 • 7. kapitola: Demografická struktura regionů
  základní demografické ukazatele, demografický vývoj, vliv demografického vývoje na rozvoj regionů.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Wokoun, R. – Malinovský, J. – Tamborský, M. – Blažek, J. a kol.: Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-699-0.
Krbová, J.: Vybrané problémy regionální politiky. E-learningový studijní text. FM VŠE Praha, 2007. ISBN – 978-80-245-1349-2, (dostupné též v moodlu FM)
Wokoun, R. – Mates. P.(eds.): Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Linde Praha 2006, ISBN 80
Stejskal, J. – Kovárnik, J.: -7201-608-3. Regionální politika a její nástroje. Portál, Praha, 2009, ISBN 978-80-7367-588-2 

 

Ke stažení

VS_RM-2-sylabus.pdf
PDF, 364,1 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia